Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "А"


1 2 3 ... 14 15 »
- це Трансформатор, двічи більше обмоток якого гальванічно зв'язані так, що мають спільну частину (ДСТУ3270).

Автотрансформатор - Трансформатор, две или более обмоток к ... Читати далі »
Літера А |
- це Вектор,заданийуабсолютних координатах.

Абсолютный вектор - (Вектор, заданный в абсолютных координатах).
Літера А |
- це Приймально-передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогових (цифрових) приймального та передавального оптоелектронних модулів.

Аналоговый цифровой п ... Читати далі »
Літера А |
- це Приймально-передавальний оптоелектронний модуль, що виконує функції аналогового та цифрового приймально-передавальних оптоелектронних модулів.

Аналого-цифровой приемно ... Читати далі »
Літера А |
- це Проектуваннязадопомогою технічнихтапрограмних засобів без участі людини.

Автоматическое проектирование - (Проектирование при помощи технических и программных средс ... Читати далі »
Літера А |
- це Проектуваннязадопомогою технічнихтапрограмних засобівзучастю людини.

Автоматизированное проектирование - (Проектирование при помощи технических и программных средс ... Читати далі »
Літера А |
- це Адресапам'яті,зайнятої командою.

Адрес команды - (Адрес памяти, которая занята командой).
Літера А |
- це Транслятор,призначений для виконання асемблювання.

Ассемблер - (Транслятор, предназначенный для выполнения ассемблирования).
Літера А |
- це Дані,поданізадопомогою літеріцифр або літер,цифріспеціальних символівтапропусків.

Буквенно-цифровые данные - (Данные, представленные при помощи букв и цифр или бук ... Читати далі »
Літера А |
- це Парфумерно-косметичні вироби, об'єднані в окремі групи за певними ознаками, призначенням.

Ассортимент парфюмерно-косметической продукции - это Парфюмерно-косметиче ... Читати далі »
Літера А |
- це Парфумерно-косметична продукція, під час застосування якої активні компоненти витісняються з упаковки стисненим газом.

Аэрозоль - это Форма выпуска парфюмерно-косм ... Читати далі »
Літера А |
- це Логічнетасистематичне дослідженняоб'єкта, щовідмовив,для ідентифікаціїтааналізу особливостей виникнення відмов, їхпричинтанаслідків.

Анализ отказов - Логическое и ... Читати далі »
Літера А |
- це Логічнетасистематичне дослідженняоб'єктадля ідентифікаціїтааналізу імовірностей виникнення,причинтанаслідків потенційних несправностей.

Анализ неисправностей - Лог ... Читати далі »
Літера А |
- це Процедура,виконувана одночаснозіншими частинами програми.

Асинхронная процедура - (Процедура, выполняемая одновременно с другими частями программы).
Літера А |
- це Каменерозпилювальний верстат, різальним інструментом якого є дискові пилки, встановлені на одному чи декількох валах.

Аналоговый делитель - Функциональный элемент, ... Читати далі »
Літера А |
- це Вимикач,призначений для вмикання,проведення струмуівимикання струмувнормальних умовахуколі, атакож для вмикання,проведення протягом певного часутаавтоматичного вимикання струмувнен ... Читати далі »
Літера А |
- це Елементчифункційний вузол, щоздійснює перетворення аналогової величинивкод.

Аналого-цифровой преобразователь, ацп - Элемент или функциональный узел, осуществляющий ... Читати далі »
Літера А |
- це Балістокардіограф для вимірювання проекцій вектора переміщення, швидкості чи прискорення на систему площин.

Акселерокардиограф - Регистрирующий прибор для измерени ... Читати далі »
Літера А |
- це Ехотахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за зміною частоти ультразвукового сигналу, відбитого від потоку крові.

Ацидогастрограф - Регистрирующий прибор дл ... Читати далі »
Літера А |
- це Бібліографічний запис з долученням результатів більш-менш ретельного аналізу, а, можливо, й критики змісту документа.

Аннотированная запись - это Библиографическая ... Читати далі »
Літера А |
- це Радіоперешкода, яка створюється джерелами випромінювань, що заважають.

Активная помеха - это Радиопомеха, создаваемая источниками мешающих излучений).
Літера А |
- це Радіоперешкода, яка складається з відбитим від цілі радіосигналом.

Аддитивная помеха - это Радиопомеха, суммирующаяся с отраженным от цели радиосигналом).
Літера А |
- це Систематизоване дослідженнязметою визначення впливунанадійністьоб'єктаособливостей конструкції,технологічних процесів виробництва,умов експлуатації,технічного обслуговуваннятаремон ... Читати далі »
Літера А |
- це Код,результатом застосування якогоєабетковий набір символів.

Буквенный код - (Код, результатом применения которого является буквенный набор символов).
Літера А |
- це Код,результатом застосування якогоєабетково - цифровий набір символів.

Буквенно-цифровой код - (Код, результатом применения которого является буквенно-цифровой наб ... Читати далі »
Літера А |
- це Середнєзаперіод значення миттєвої потужності ">(формула).

Активная мощность - Среднее за период значение мгновенной мощности.
Літера А |
- це Електростанція, яка перетворює енергію синтезу ядер атомів у електроенергію чи в електроенергію та тепло.

Атомная электростанция - Электростанция, преобразующая эн ... Читати далі »
Літера А |
- це Термодинамічний графік, призначений для аналізу даних вертикального зондування атмосфери, визначення стратифікації її шарів, а також для розрахунку метеорологічних величин та харак ... Читати далі »
Літера А |
- це Мікроорганізм, для повноцінної діяльності якого необхідні фактори росту - вітаміни, амінокислоти, пурини, піримідини.

Ауксотроф - это Микроорганизм, для полноценно ... Читати далі »
Літера А |
- це Характеристика елемента.

Атрибут - это Характеристика элемента).
Літера А |
- це Класифікаційна система, що грунтується на фіксованих формальних відношеннях між класами.

Аналитическая классификационная система - это Классификационная система, о ... Читати далі »
Літера А |
- це Класифікаційна система, застосування ознак якої полягає в аналізі складених чи складних предметів, після чого відбувається вираження їх через синтетично побудований класифікаційний ... Читати далі »
Літера А |
- це Мікроорганізм, у якого процеси метаболізму здійснюються без молекулярного кисню.

Анаэроб - это Микроорганизм, у которого процессы метаболизма осуществляются без уч ... Читати далі »
Літера А |
- це Конструктивний процес, що призводить до синтезу макромолекул - компонентів клітинних структур.

Анаболизм - это Конструктивный процесс, приводящий к синтезу макромо ... Читати далі »
Літера А |
- це Титрометричний метод аналізу, в якому для індексації кінцевої точки титрування використовують струм, що виникає на електроді внаслідок розряду іонів, які беруть участь у титруванні ... Читати далі »
Літера А |
- це Мікроорганізм, у якого процеси метаболізму здійснюються за участю молекулярного кисню.

Аэроб - это Микроорганизм, у которого процессы метаболизма осуществляются с ... Читати далі »
Літера А |
- це Структурований набіроб'єктівданих певного типу.

Агрегат - (Структурированный набор объектов данных некоторого типа).
Літера А |
- це Каменеобробний інструмент, виконаний як набір різців з різальними елементами, закріплених у певній послідовності для отримання заданої фактури під час оброблення виробів з природно ... Читати далі »
Літера А |
- це Каменеобробний інструмент у вигляді полірувальної головки з закріпленими алмазними чи абразивними полірувальними елементами або повстяними (фетровими) кругами, під які подаються то ... Читати далі »
Літера А |
- це Електрод,через який електричний струм входитьусередовище, щомає питомий кондуктанс,відмінний від питомого кондуктансу анода.

Анод устройства - Электрод, через кото ... Читати далі »
Літера А |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання різниці потенціалів електричного поля шлунково - кишечного тракту.

Астигмоофтальмометр - Показывающий прибор для измерения ас ... Читати далі »
Літера А |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання кута в суглобі.

Акселерокорпограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени ускорения точки тела.
Літера А |
- це Упорядкування термінологічних статей (7. 2.2.2) за абеткового порядку заголовних термінів (7.2.2.1).

Алфавитное упорядочение - Упорядочение терминологических стате ... Читати далі »
Літера А |
- це Безсальникова арматура, в якої сильфон використовується як чутливий або силовий елемент, а також як елемент герметизації шпинделя (штока) відносно зовнішнього середовища.

... Читати далі »
Літера А |
- це Безсальникова арматура, в якої мембрана використовується як чутливий елемент - підсилювач чи перекривальний елемент, а також як елемент герметизації місць з'єднання корпусних детал ... Читати далі »
Літера А |
- це Впорядкований набір знаків з попередньо погодженим порядком побудови.

Азбука - это Упорядоченный набор знаков, порядок построения которого заранее согласован.
Літера А |
- це Послідовність дій компонентів АС під час виконання нею своїх функцій.

Алгоритм функционирования автоматизированной системы, алгоритм функционирования - это АС (Пос ... Читати далі »
Літера А |
- це Спостереження за ціллю з використанням неперервних коливань радіолокаційного діапазону хвиль як зондувального сигналу.

Активная радиолокация непрерывным зондирующим си ... Читати далі »
Літера А |
- це Спостереження за ціллю шляхом урахування зворотнього розсіяння (відбиття) нею енергії зондувального радіосигналу.

Активная радиолокация с пассивным ответом - это Н ... Читати далі »
Літера А |
- це Мінералізація активного мулу окисленням.

Аэробная стабилизация ила - это Минерализация активного ила окислением.
Літера А |