Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "І"


1 2 3 ... 7 8 »
- це Резервуванняззастосуванням резервів інформації.

Информационное резервирование - Резервирование с применением резервов информации.
Літера І |
- це Матеріал(діелектрик), щоперешкоджає проходженню струму провідності.

Изоляция - Материал, обычно диэлектрик, препятствующий прохождению тока проводимости.
Літера І |
- це Компонент,призначений для ізоляціїтамеханічного кріплення провідника.

Изолятор - Компонент, предназначенный для изоляции и механического крепленчя проводника.
Літера І |
- це Програма,призначена для виконання інтерпретації.

Интерпретатор - (Программа, предназначенная для выполнения интерпретации).
Літера І |
- це Напівпровідниковий діод, що випромінює енергію в інфрачервоній ділянці спектра внаслідок рекомбінації електронів та дірок.

Иифракрасный излучающий диод, ик диод - ... Читати далі »
Літера І |
- це Напівпровідниковий діод, що працює в режимі інжекції носіїв заряду в ділянку запірного шару й призначений для генерації надвисокочастотних коливань.

Инжекционно-пролет ... Читати далі »
Літера І |
- це Напівпровідниковий діод, що має малу тривалість перехідних процесів в імпульсних режимах роботи.

Импульсный полупроводниковый диод - это Полупроводниковый диод, им ... Читати далі »
Літера І |
- це Посиланнянапевний елемент масиву, щоздійснюється посиланнямнацей масивіодин або кілька виразів,значення яких визначають позицію відповідного елемента.

Индексация - ... Читати далі »
Літера І |
- це Пристрій,основною властивістю якогосіндуктивність.

Индуктивная катушка - Устройство, основным свойством которого является индуктивность.
Літера І |
- це Повідомлення,які знімають невизначеність, щоіснуваладо їхнадходження, і є об'єктомзберігання,пересиланнятаперетворення.

Информация - Сообщения, которые снимают нео ... Читати далі »
Літера І |
- це Експлуатаційний документ, який містить єдині правила технічного обслуговування виробу і його складових частин.

Инструкция по техническому обслуживанию - Эксплуатац ... Читати далі »
Літера І |
- це Експлуатаційний документ, який містить правила, порядок підготовлення і виконання монтажу, налагодження, пуску, регулювання, обкатування та здавання виробу на місці його експлуатац ... Читати далі »
Літера І |
- це Експлуатаційний документ, який містить правила поводження з виробом під час його зберігання, транспортування, технічного обслуговування та підтримання його в постійній готовності д ... Читати далі »
Літера І |
- це Термін,спільний для комплексного імпедансуікомплексного адмітансу.

Иммитанс - Термин, обозначающий комплексное сопротивление или комплексную проводимость.
Літера І |
- це Приповерхневий шар напівпровідника, в якому тип електропровідності відрізняється від типу електропровідності у товщі напівпровідника у зв'язку з наявністю електричного поля поверхн ... Читати далі »
Літера І |
- це Ідентифікатор, який однозначно визначає область назв усередині функційного середовища ВВС.

Имя области названий - это Идентификатор, который однозначно определяет ... Читати далі »
Літера І |
- це Струмопровідна нитка, що має електричну ізоляцію.

- это.
Літера І |
- це Ідентифікатор, що визначає, який із прикінцевих пунктів багатопунктового з'єднання буде приймати дані, що пересилаються.

Идентификатор оконечного пункта многопунктовог ... Читати далі »
Літера І |
- це Термін,вживанийдопристроючикола, вякого індуктивністьзапевних умовєпереважальною.

Индуктивный - Термин, применяемым к устройству или цепи, у которого индуктивность ... Читати далі »
Літера І |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання парціального тиску вуглекислого газу в крові за силою іонного струму, який протікає між розміщеними в кровоносній судині двома електродами, од ... Читати далі »
Літера І |
- це Послідовність імпульсів у сигналі бортового відповідача, якою кодують польотну інформацію.

Информационный код - это Последовательность импульсов в сигнале бортовог ... Читати далі »
Літера І |
- це Комунікаційна система, що забезпечує збирання, пошук, оброблення та пересилання інформації.

Информационная система, информационно-поисковая система, ипс - это Комм ... Читати далі »
Літера І |
- це Формалізована мова, призначена для характеристики даних чи змісту документів з метою забезпечення їх зберігання та пошуку.

Информационный язык, язык индексирования, ин ... Читати далі »
Літера І |
- це Концептуальне поняття сховища інформації керування у відкритій системі.

Информационная база управления - это Концептуальное понятие хранилища информации управления ... Читати далі »
Літера І |
- це Послідовність бітів, яка ідентифікує станцію в ЛОМ.

Индивидуальный адрес - это Последовательность битов, идентифицирующая станцию в ЛВС).
Літера І |
- це Спостереження за ціллю з використанням імпульсних зондувальних радіосигналів.

Импульсная активная радиолокация - это Наблюдение за целью с использованием импульсны ... Читати далі »
Літера І |
- це Конструктивне поєднання двох чи більшої кількості вальців, що працюють від одного привода.

Инициал - Орнаментированная заглавная буква).
Літера І |
- це Тахогемограф, вимірювання в якому здійснюється за різницею температур у двох точках потоку крові.

Импульсный эхотахогемограф - Эхотахогемограф, измерение в котором ... Читати далі »
Літера І |
- це Радіочастоти 300 Гц 3 кГц.

Инфранизкие частоты инч - это Радиочастоты 300 Гц 3 кГц.
Літера І |
- це Необхідність отримання інформації, яка відповідає характеру виконуваних дій або роботи.

Информационная потребность - это Необходимость получения информации, соотве ... Читати далі »
Літера І |
- це Інтерактивні програмні засоби, які забезпечують природний для користувача режим взаємодії з обчислювальною машиною.

Интерфейс пользователя 'дружественный' - это Ин ... Читати далі »
Літера І |
- це Максимальний інтервал часу, протягом якого будь-яка з абонентських станцій повинна чекати відповідь від іншої станції.

Интервал ответа - это Максимальный интервал ... Читати далі »
Літера І |
- це Зондувальний сигнал у вигляді окремого радіоімпульсу заданої форми і тривалості.

Импульсный зондирующий сигнал - это Зондирующий сигнал в виде одиночного радиоимпу ... Читати далі »
Літера І |
- це Короткочасна (відносно прийнятого масштабу часу) зміна значення усталеного рівня таким чином, що кінцеве значення цього рівня не відрізняється від початкового.

Импульс ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформаційне видання публікації одного чи декількох оглядів, які відображають підсумки аналізу та узагальнення відомостей з різних джерел.

Информационное издание - ... Читати далі »
Літера І |
- це Декоративний різьблений елемент виробу, виготовлений з каменю, черепашок, коралів чи кості, який має заглиблене зображення.

Инталия - Декоративный резной элемент и ... Читати далі »
Літера І |
- це Перетворювач струму одного напрямкунасистему змінних струмів.

Инвертор - Преобразователь электрической энергии, который преобразует ток одного направления в систем ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, пов'язана з керованим об'єктом і оброблювана відповідно до протоколу керування ЛОМ для контролю та спостерігання за цим об'єктом.

Информация управления в л ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, пов'язана з керованим об'єктом, яка обробляється відповідно до протоколу керування ВВС для контролю і спостереження за цим об'єктом.

Информация управления ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, що надходить до АС у вигляді документів, повідомлень, сигналів та є необхідною для виконання функцій АС.

Информация входная автоматизированной системы, инф ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, визначена в нормативно-технічних документах, що використовується при створенні та функціюванні АС.

Информация нормативно-справочная автоматизированной сист ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, що використовується для підтвердження правильності заявленої ідентичності.

Информация аутентификации - это Информация, используемая для подтверждения п ... Читати далі »
Літера І |
- це Інформація, отримувана в результаті виконання функцій АС.

Информация выходная автоматизированной системы, информация выходная ас - это Информация, получаемая в рез ... Читати далі »
Літера І |
- це Організація чи її частина, головною функцією якої є здійснення інформаційної діяльності.

Информационный центр - это Организация или ее часть, основной функцией кот ... Читати далі »
Літера І |
- це Діяльність, спрямована на створення та широкомасштабне використання в усіх сферах життя суспільства інформаційних технологій.

Информатизация - это Целенаправленная ... Читати далі »
Літера І |
- це Вирощування мікроорганізмів на поживному середовищі протягом певного часу за оптимальних умов.

Инкубация микроорганизмов - это Выращивание микроорганизмов на питат ... Читати далі »
Літера І |
- це Розроблювач інтелектуальних систем, який займається перетворенням знань, здобутих від фахівців деяких предметних галузей, до вигляду, придатного для розміщення в базі знань.
< ... Читати далі »
Літера І |
- це Центрифуга, в якій осад вилучається під дією відцентрової сили і сил підпору утфелю, що надходить.

Инерционная центрифуга сахарное производство - это Центрифуга, в ... Читати далі »
Літера І |
- це Організація процесу навчання, за якої його методи, прийоми, теми (а іноді і зміст) обирають з урахуванням індивідуальних психофізіологічних і психологічних характеристик учня.
... Читати далі »
Літера І |
- це Підсилювач, у якому немає гальванічного зв'язку між сигнальним колом й іншими колами, у тому числі уземленням.

Усилитель с гальванической развязкой - это Усилитель ... Читати далі »
Літера І |