Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "К"


1 2 3 ... 38 39 »
- це Додавання,вилученнячизаміна данихуфайлі.

Корректировка файла - (Добавление, исключение или замена данных в файле).
Літера К |
- це Прикладзвідомимрозв'язком, щовикористовується для перевірки правильності роботи функційного блоку.

Контрольный пример - (Пример с известным решением, используемый ... Читати далі »
Літера К |
- це Координата,заданавсистемі координат пристрою.

Координата устройства - (Координата, заданная в системе координат устройства).
Літера К |
- це Перевірканавідповідність значення встановленим обмеженням.

Контроль ограничений - (Проверка на соответствие значения установленным ограничениям).
Літера К |
- це Розмежуваннятаобмеження доступу користувачів згідноз їхправами.

Управление доступом - (Разграничение и ограничение доступа пользователей в соответствии с их правам ... Читати далі »
Літера К |
- це Несправність,спричинена недосконалістю проектаоб'єкта.

Конструкционная неисправность - Неисправность, вызванная несовершенством проекта объекта.
Літера К |
- це Пневматопресовазограф, в якому максимальний і венозний тиск крові вимірюється за значенням зміни об'єму кінцівки.

Критическое напряжение в энергосистеме - Предельн ... Читати далі »
Літера К |
- це Транслятор,призначений для виконання компіляції.

Компилятор - (Транслятор, предназначенный для выполнения компиляции).
Літера К |
- це Перемикач,призначений для керування електричними машинамиітрансформаторами шляхом комутації резисторів,обмоток машинта (чи)трансформаторів.

Контроллер - Многопозиц ... Читати далі »
Літера К |
- це Сільськогосподарські рослини, із зерна яких виробляють крупи.

Крупяные культуры - это Сельскохозяйственные растения, из зерна которых вырабатывают крупу.
Літера К |
- це Конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого управляється шляхом зміни розміру термостата за рахунок змінювання тиску усередині останнього, спричиненого різницею температур во ... Читати далі »
Літера К |
- це Конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого управляється аеродинамічним ефектом, що виникає за рахунок різниці термодинамічних властивостей водяної пари та конденсату в проце ... Читати далі »
Літера К |
- це Конденсатовідвідник, перекривальний елемент якого управляється за допомогою поплавка за рахунок різниці густини водяної пари та конденсату.

Конденсатоотводчик поплавко ... Читати далі »
Літера К |
- це Перевіркананаявність потрібних даних.

Контроль полноты - (Проверка на наличие необходимых данных).
Літера К |
- це Схема, складена з ряду чотири полюсників, увімкнених так, що вхідні затискачі кожного наступного чотириполюсника сполучені з вихідними затискачами попереднього.

Каскад ... Читати далі »
Літера К |
- це Вимикач,призначений для кіл керування,який приводитьсявдію натиском деталі, щопередає зусилля оператора, іякий має механізм накопичення енергії зворотної дії.

Кнопочны ... Читати далі »
Літера К |
- це Злочин,здійснюваний через використання,модифікування або знищення даних,технічнихчипрограмних засобів.

Компьютерное преступление - (Преступление, совершаемое посре ... Читати далі »
Літера К |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для комутації високочастотних кіл.

Коммутационный полупроводниковый диод - это Полупроводниковый диод, предназначенный для ком ... Читати далі »
Літера К |
- це Канат,виготовлений крутінням.

Крученый канат - Канат, изготовленный путем кручения.
Літера К |
- це Електропостачальна система,джерелами електричної енергії якоїєенергетична систематалокальне джерело.

Комбинированная система электроснабжения - Система электроснаб ... Читати далі »
Літера К |
- це Високотемпературне оброблення органічних полімерів з метою перетворення їх у вуглецеві матеріали.

Карбонизация - Высокотемпературная обработка органических полимер ... Читати далі »
Літера К |
- це Ознакачисукупність ознак порушення працездатного стануоб'єкта,встановленіунормативнійта (або)конструкторській(проектній)документації.

Критерий отказа - Признак или ... Читати далі »
Літера К |
- це Ознакачисукупність ознак критичного стануоб'єкта,встановлених нормативноюта (чи)конструкторською(проектною)документацією.

Критерий критического состояния - Признак ... Читати далі »
Літера К |
- це Ознакачисукупність ознак граничного стануоб'єкта,встановлених нормативноюта (чи)конструкторською(проектною)документацією..

Критерий предельного состояния - Признак ... Читати далі »
Літера К |
- це Відмова,спричинена недосконалістючипорушенням встановлених правилі (чи)норм проектуваннятаконструюванняоб'єкта.

Конструкционный отказ - Отказ, возникший по причине ... Читати далі »
Літера К |
- це Крученийчиплетений виріб,виготовленийізсталевого дроту,різних рослиннихтахімічних волокон,хімічних нитокіпризначений для багаторазовоготатривалого використання.

Канат< ... Читати далі »
Літера К |
- це Символ,присутність якоговпевному контексті визначає функцію керування.

Управляющий символ - (Символ, присутствие которого в определенном контексте определяет функц ... Читати далі »
Літера К |
- це Швидкорозварювані пресовані вироби, одержані на основі суміші двох-трьох видів розмелених круп із додаванням збагачувачів тваринного (знежиреного сухого молока, сухого яєчного білк ... Читати далі »
Літера К |
- це Світлочутливість, щовизначаєтьсязахарактеристичною кривою,побудованоювкольороподілених густинах.

Цветоделенная светочувствительность - Светочувствительность, опред ... Читати далі »
Літера К |
- це Координата,задана користувачемусистемі координат, незалежній від пристрою.

Координата пользователя - Координата, заданная пользователем в системе координат, не зав ... Читати далі »
Літера К |
- це Шнур,виготовлений суканням.

Крученый шнур - Шнур, изготовленный путем свивки.
Літера К |
- це Методийобладнання для конструювання,маніпулювання, запам'ятовування тавідображення зображеньзадопомогоюкомп'ютера.

Компьютерная графика - (Методы и оборудование дл ... Читати далі »
Літера К |
- це Пристрій,основною властивістю якогоєелектрична ємність.

Конденсатор - Устройство, основным свойством которого, является электрическая емкость.
Літера К |
- це Конструкторський документ, який містить посилання на базовий документ та допоміжні дані виконання виробу.

Конструкторский документ исполнения - Конструкторский док ... Читати далі »
Літера К |
- це Узагальнювальний зведений документ із собівартості, який визначає її структуру та обсяг усіх витрат на виробництво і реалізацію продукції.

Смета затрат на производство ... Читати далі »
Літера К |
- це Конструкторський документ, який окремо чи в сукупності з іншими зазначеними в ньому конструкторськими документами повністю й однозначно визначає певний виріб та його склад.
... Читати далі »
Літера К |
- це Конструкторський документ виробу, за винятком прийнятого за основний конструкторський документ : для деталей креслення деталі, для складальних одиниць, комплексів і комплектів спец ... Читати далі »
Літера К |
- це Випробування,які виконують для контролюзапоказниками надійності.

Контрольные испытания на надежность - Испытания, проводимые для контроля показателей надежности.
Літера К |
- це Конструкторський документ, ідентичний з правдником чи дублікатом, призначений для використання під час розроблення, виготовлення, експлуатації і ремонту виробу.

Копия< ... Читати далі »
Літера К |
- це Білково-тринова пастоподібна маса, що її одержують відстоюванням тузлуку та триновмісних стічних технологічних вод, а також із відходів виробництва трину.

Баткак кормо ... Читати далі »
Літера К |
- це Кольороділильні густини барвників субтрактивного синтезу,визначені відносно приймачів, щоздійснюють кольороподіл.

Цветоделительные характеристики - Цветоделительны ... Читати далі »
Літера К |
- це Властивості,які характеризують кольороподіл заданої кількості випромінень фотографічним матеріалом.

Цветоделительные свойства - Свойства, характеризующие цветоделе ... Читати далі »
Літера К |
- це Кольороподілена густина,визначувана відносно кожного фотографічного приймача, щоздійснює світлоподіл під час копіювання.

Копировальная цветоделенная оптическая плотнос ... Читати далі »
Літера К |
- це Кольороподілена густина,визначувана відносно приймачів,спектральні чутливості яких описують криві складання кольорів.

Колориметрическая оптическая плотность ! позн! ... Читати далі »
Літера К |
- це Каменевидобувне устатковання для відокремлення моноліту від масиву та розділення його на блоки, в якому різальним інструментом є алмазно - канатна пилка.

Камнерезная м ... Читати далі »
Літера К |
- це Каменевидобувне устатковання для відокремлення моноліту від масиву, в якому різальним інструментом є канатна пилка.

Камнерезная машина с дисковыми пилами -.
Літера К |
- це Конструкторська документація, яка остаточно відкоригована за результатами виготовлення і випробувань виробів установчої серії згідно із затвердженим і повністю обладнаним технологі ... Читати далі »
Літера К |
- це Експлуатаційний документ, який являє собою перелік складальних одиниць і деталей з ілюстраціями й відомостями про їх кількість, розміщення у виробі, взаємозамінність, конструктивні ... Читати далі »
Літера К |
- це Ключ,присвоєний системою керування базами даних, щооднозначно ідентифікує запис бази даних.

Ключ базы данных - (Ключ, присвоенный системой управления базами данных ... Читати далі »
Літера К |
- це Багаторознімна ливарна форма, яка виготовляється з облицьовувальної суміші формуванням за моделлю складної конфігурації окремими частинами, які закріплюються набивкою наповнювально ... Читати далі »
Літера К |