Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Л"


1 2 3 ... 9 10 »
- це Контрольно-вимірювальний прилад, призначений для збирання й оброблення даних про поведінку цифрових систем з шинною організацією, а також для подання цих даних у вигляді, придатном ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сумішопідготувальна ливарна машина для змішування компонентів формувальних та стрижньових сумішей та їх видавання.

Литейный смеситель - это Смесеприготовительная л ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сумішопідготувальна ливарна машина для розпушування формувальних сумішей.

Литейный разрыхлитель - это Смесеприготовительная литейная машина для разрыхления формово ... Читати далі »
Літера Л |
- це Нанесеннянаповерхню ниток лощильної сумішізнаступним обробляннямналощильній машині.

Лощение - Нанесение на поверхность ниток лощильного состава с последующей обраб ... Читати далі »
Літера Л |
- це Випробуванняоб'єкта нанадійність, щопроводятьсявлабораторних умовах.

Лабораторные испытания на надежность - Испытания объекта на надежность, проводимые в лаборатор ... Читати далі »
Літера Л |
- це Напівпровідниковий діод, що працює в режимі лавинного розмноження носіїв заряду при зворотному зміщенні електричного переходу та призначений для генерування надвисокочастотних коли ... Читати далі »
Літера Л |
- це Електропостачальна системазлокальним джерелом електричної енергіії.

Локальная система электроснабжения - Система электроснабжения с локальным источником электричес ... Читати далі »
Літера Л |
- це Нитки,просочені лощильним апретоміобробленінаполірувальній машині.

Лощенные нитки - Нитки, пропитанные лощильным аппретом и обработанные на полировочной машине.
Літера Л |
- це Оптоелектронний напівпровідниковий прилад, що складається з диференційної онтопари чи двох діодних онтопар та призначений для перетворення сигналів, які змінюються за законом непер ... Читати далі »
Літера Л |
- це Гичковловлювач з робочим органом у вигляді граблів, закріплених на тягових замкнених ланцюгах.

Цепная ботволовушка - это Ботволовушка с рабочим органом в виде граб ... Читати далі »
Літера Л |
- це Люмінесцентний матеріал, спектр чи інтенсивність люмінесценції якого змінюється в заданому інтервалі температур.

Люминесцентный термоиндикатор - Люминесцентный мат ... Читати далі »
Літера Л |
- це Електростанція [генератор ], ефективність роботи якої [якого ] пов'язана з покриттям навантаження енергосистеми протягом тривалого часу.

Счетчики технического учета эл ... Читати далі »
Літера Л |
- це Багатоклітинні епідермальні вирости в шишках хмелю, різні за формою, наповнені секреторною рідиною.

Лупулиновые зерна - это Многоклеточные эпидермальные выросты в ... Читати далі »
Літера Л |
- це Класифікаційна система, яка перелічує всі предмети, що підлягають класифікації.

Линейная классификационная система - это Классификационная система, перечисляющая в ... Читати далі »
Літера Л |
- це Послідовність аксіом, правил та фактів, які використовуються для одержання висновку.

Цепочка вывода - это Последовательность аксиом, правил и фактов, используемых ... Читати далі »
Літера Л |
- це Послідовність класів, у якій кожний клас підпорядкований попередньому класові (за винятком першого).

Цепочка - это Последовательность классов, в которой каждый кла ... Читати далі »
Літера Л |
- це Конструктивне поєднання виробничої машини з приводом і обладнанням, призначене для виконання певної технологічної функції, яка охоплює ряд операцій, серед яких пересування усередин ... Читати далі »
Літера Л |
- це Конструктивне поєднання плунжерного пристрою для очищення гумової суміші, обладнання для відбору і охолодження стрічки, термостатичної камери, перевантажувального візка та піддона. ... Читати далі »
Літера Л |
- це Випромінення, що являє собою надлишок над тепловим випромінення тіла і триває протягом часу, що значно перевищує період світлових коливань.

Люминесценция - Излучен ... Читати далі »
Літера Л |
- це Конструювання програмувигляді набору логічних правилзнаперед визначеними алгоритмами оброблення вхідних даних.

Логическое программирование - (Конструирование прогр ... Читати далі »
Літера Л |
- це Широкосмугова ЛОМ, яка використовує один і той самий кабель для прямого та зворотнього каналів.

Сеть локальная вычислительная широкополосная однокабельная - это Ши ... Читати далі »
Літера Л |
- це Послідовність міркувань, яка веде від фіксованого набору посилок до висновку з використанням аксіом та правил виведення.

Логический вывод - это Последовательность ... Читати далі »
Літера Л |
- це Інформаційне видання сукупності бібліографічних записів, включно з рефератами.

Литературно-художественное издание - Издание, содержащее произведение (произведения) ... Читати далі »
Літера Л |
- це Операція,яка відповідає правилам символьної логіки.

Логическая операция - (Операция, которая соответствует правилам символьной логики).
Літера Л |
- це Двополюсник, уякому струмінапругазв'язанілінійним рівнянням.

Линейный двухполюсник - Двухполюсник, в котором напряжения и токи связаны через линейные операторы.
Літера Л |
- це Технологічна операція видалення з поверхні зерна круп'яних культур квіткових, плодових і насіннєвих оболонок.

Шелушение зерна крупяных культур - это Технологическа ... Читати далі »
Літера Л |
- це Відшарування та розриви у вигляді сітки, які утворюються внаслідок перегрівання або зниженої пластичності металу периферійної зони (додаток Б, рисунок 16).

Чешуйчатост ... Читати далі »
Літера Л |
- це Комбінаційна схема, яка виконує елементарну логічну операцію.

Логический элемент, вентиль - это Комбинационная схема, осуществляющая элементарную логическую операц ... Читати далі »
Літера Л |
- це Виготовлення заготовки або виробу з рідкого металу заповненням ним порожнин заданих форм і розмірів з подальшим затвердінням.

Литье нд отливка - это Изготовление з ... Читати далі »
Літера Л |
- це Виробництво литих заготовок або виробів (виливків) з розплавлених металів (сплавів).

Литейное производство - это Производство литых заготовок или изделий (отливок) ... Читати далі »
Літера Л |
- це Косметичний засіб для фіксування зачіски на основі спиртових розчинів природних та/чи синтетичних смол.

Лак для волос - это Косметическое средство для фиксации при ... Читати далі »
Літера Л |
- це Косметичний засіб для надання нігтям кольору і блиску.

Лак для ногтей - это Косметическое средство для придания ногтям цвета и блеска.
Літера Л |
- це Зчленування комплекту з'єднувачів та фіксація зчленованого положення зачіплюванням внутрішньої різі накидної гайки з зовнішньою різзю на корпусі.

Ледяные поля - От ... Читати далі »
Літера Л |
- це Дослідження атмосфери за допомогою обладнаних спеціальними приладами літаків - лабораторій для вивчення хмарних систем та опадів, їх фазового стану та мікроструктури.

... Читати далі »
Літера Л |
- це Нагрунтовий шар, що утворюється у лісі з рослинного опаду.

Лесная подстилка - Напочвенный слой, образовавшийся в лесу из растительного опада).
Літера Л |
- це Розташована серед лісу земельна ділянка лісу без дерев, яка заросла трав'яною рослинністю.

Лесная поляна - Расположенный среди леса участок земли без деревьев, зар ... Читати далі »
Літера Л |
- це Схемаздвома парами затискачів,яка складаєтьсязчотириполюсників,злучених каскадним способом.

Цепная схема - Схема с двумя парами зажимов, составленная из L-схем, со ... Читати далі »
Літера Л |
- це Електричний пристрій,призначений для здійснення затримки під час пересилання сигналу.

Линия задержки - Электрическое устройство, предназначечное для осуществления ... Читати далі »
Літера Л |
- це Організація данихналогічному рівні.

Логическая организация данных - (Организация данных на логическом уровне).
Літера Л |
- це Дослідження двох послідовностей (рядків) на тотожність.

Логическое сравнение - это Исследование двух последовательностей (строк), чтобы выяснить, тождественны ли о ... Читати далі »
Літера Л |
- це Максимальна кількість спроб повторних пересилань кадру, що завершилися конфліктом.

Лимит попыток передачи - это Максимальное число попыток повторных передач кадра, ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сукупність машин, установок, плавильних печей, заливального обладнання механізмів, маніпуляторів, роботів, призначених для виконання процесів виготовлення виливків різними способам ... Читати далі »
Літера Л |
- це Гусеничний бульдозер з невеликим тяговим зусиллям (орієнтовно від 30 до 140 кН) чи колісний бульдозер з невеликою потужністю двигуна (орієнтовно від 25 до 55 кВт).

Лег ... Читати далі »
Літера Л |
- це Біполярний транзистор, для якого характерне явище лавинного розмноження носіїв заряду в колекторному переході.

Лавинный транзистор - это Биполярный транзистор, дей ... Читати далі »
Літера Л |
- це Електричне коло,яке складається виключнозлінійних елементів.

Линейная электрическая цепь - Электрическая цепь, электрические сопротивления, индуктивности и электри ... Читати далі »
Літера Л |
- це Номінальна лінія витка глобоїдного черв'яка, утворена в результаті поздовжньої модифікації витка.

Линия продольной модификации поверхности витка глобоидного червяка ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сукупність черв'ячної машини, охолоджувальних барабанних установок, компенсаторів та пристрою для різання.

Линия для пропитки, обкладки и термообработки тканей - С ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сукупність каландра, розкотувального і закотувального верстатів, відбірного транспортера та барабанних охолоджувальних машин.

Линия для измельчения вулканизованных рез ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сукупність обладнання пресування камери на дорн, накладання зовнішнього гумового шару, обладнання для бинтування рукавів, для розбинтування рукавів, для маркування рукавів, для різ ... Читати далі »
Літера Л |
- це Сукупність приймального транспортера, усадкової установки, охолоджувальної машини, транспортера з різальним пристроєм, закотувального обладнання.

Линия для измельчения ... Читати далі »
Літера Л |