Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "М"


1 2 3 ... 19 20 »
- це Нанесеннянапакованнячиярлик регламентованих реквізитів.

Маркировка - Процесс нанесения на упаковку или ярлык регламентированных реквизитов.
Літера М |
- це Програма,складенавтермінах мікрокоманд.

Микропрограмма - (Программа, составленная в терминах микрокоманд).
Літера М |
- це Пристрійзферомагнітного матеріалу,злучений паралельнозділянкою магнітного кола для відгалуження частини магнітного потоку.

Магнитный шунт - Устройство из мягкого ф ... Читати далі »
Літера М |
- це Процесор,призначений для трансляціїтавиконання програм,написаних якоюсь мовою програмування.

Языковый процессор - (Процессор, предназначенный для трансляции и выпо ... Читати далі »
Літера М |
- це Пристрій,призначений для одержання зовнішнього магнітного поля.

Магнит - Устройство, предназначенное для получения внешнего магнитного поля.
Літера М |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для модуляції високочастотного сигналу.

Модуляторный диод - это Полупроводниковый диод, предназначенный для модуляции высокоча ... Читати далі »
Літера М |
- це Електрокардіограф для вимірювання сферичних координат вектора дипольного моменту електричного поля серця.

Монитор - Измерительная установка для одновременного изме ... Читати далі »
Літера М |
- це Фізичний,хімічний або інший процес, щопривівдовідмови.

Механизм отказа, характер возникновения отказа - Физический, химический или другой процесс, который привел к ... Читати далі »
Літера М |
- це Конструкторський документ, який являє собою, переважно, суцільний чи поділений на графи текст.

Массив природного камня - Участок горной породы неустановленной форм ... Читати далі »
Літера М |
- це Бурякоукладальна машина, що має можливість вільного маневру.

Мобильная свеклоукладочная машина, мобильный свеклоукладчик - это Свеклоукладочная машина, имеющая воз ... Читати далі »
Літера М |
- це Місцезнаходження друкарні чи організації, що виконує її функції.

Место печатания - это Местонахождение типографии или организации, выполняющей ее функции).
Літера М |
- це Місцезнаходження видавництва чи організації, що виконує його функції.

Место издания, место публикации - это Местонахождение издательства или организации, выполняющ ... Читати далі »
Літера М |
- це Мова,призначена для ідентифікації завданьіописуїххарактеристик при пересиланні завдання для виконаннядосистеми оброблення даних.

Язык управления заданиями - (Язык, ... Читати далі »
Літера М |
- це Характеристична крива фотографічного матеріалу,експонованого монохроматичним випроміненням.

Монохроматическая характеристическая кривая - Характеристическая кривая ... Читати далі »
Літера М |
- це Криволінійність планових обрисів русла річки, коли чергуються ліві та праві його повороти.

Местный сток - Сток, сформировавшийся в пределах однородного физико-геог ... Читати далі »
Літера М |
- це Параметризоване визначення послідовності команд,призначених для заміни макровиклику.

Макроопределение - (Параметризированное определение последовательности команд, ... Читати далі »
Літера М |
- це Слово,занесенев комп'ютер іпризначене для машинного оброблення.

Машинное слово в представлении данных - (Слово, занесенное в компьютер и предназначенное для машинн ... Читати далі »
Літера М |
- це Радіоперешкода, яка викликає модуляцію відбитого від цілі радіосигналу.

Мультипликативная помеха - это Радиопомеха, вызывающая модуляцию отраженного от цели радиос ... Читати далі »
Літера М |
- це Мікропроцесорна інтегрована мікросхема, що містить один чи декілька розрядів мікропроцесора (або його частини) та призначена для нарощування розрядності мікропроцесора.

< ... Читати далі »
Літера М |
- це Каменеобробний інструмент у вигляді сталевого стрижня з плоскою вставкою з твердосплавного матеріалу, призначений для відколювання від заготовки окремих кусків каменю.

... Читати далі »
Літера М |
- це Співвідношення між позначенням (6.3.1) та поняттям (4.1), за якого поняття має лише одне позначення.

Мононимия - Соотношение между обозначением (6.3.1) и понятием ... Читати далі »
Літера М |
- це Співвідношення між позначенням (6.3.1) та поняттям (4.1), за якого позначенню відповідає тільки одне поняття.

Моносемия - Соотношение между обозначением (6.3.1) и ... Читати далі »
Літера М |
- це Слабкопроникні шари підгрунтя, що не мають суцільного поширення і зустрічаються лише на окремих ділянках.

Вместимость водохранилища - Наибольший объем воды, которы ... Читати далі »
Літера М |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання швидкості руху м'яза чи клапанів серця під час їх ультразвукової локації.

Магнитокардиограф - Регистрирующий прибор для измер ... Читати далі »
Літера М |
- це Мотузка,виготовленазіштучнихтасинтетичних нитокувигляді джгутачи зкомплексних ниток.

Веревка из химических нитей - Веревка, изготовленная из искусственных и синтет ... Читати далі »
Літера М |
- це Телеоброблення даних, щозабезпечує віддаленим користувачам колективне використання ресурсів однієїчикількох територіально розосереджених систем оброблення даних,ресурсів засобівзв' ... Читати далі »
Літера М |
- це Неканцерогенні і канцерогенні агенти хімічного, фізичного, біологічного чи іншого походження, які можуть якісно або кількісно впливати на реалізацію бластомогенного ефекту.
... Читати далі »
Літера М |
- це Формалізований опис об'єктів і понять предметної галузі та співвідношень між ними.

Модель предметной области - это Формализованное описание объектов и понятий пред ... Читати далі »
Літера М |
- це Мікроорганізм, здатний переходити з одного типу живлення на інший.

Миксотроф - это Микроорганизм, способный переходить с одного типа питания на другой.
Літера М |
- це Мікроорганізм, який росте переважно в присутності низьких концентрацій молекулярного кисню.

Микроаэрофил - это Микроорганизм, который растет преимущественно при ни ... Читати далі »
Літера М |
- це Мікроорганізм, температурний оптимум росту якого знаходиться в межах від 20 град. С до 42 град. С.

Мезофил - это Микроорганизм, температурный оптимум роста которог ... Читати далі »
Літера М |
- це Слово-одиниця, призначена для оброблення конкретним комп'ютером.

Машинное слово - это Слово-единица, предназначена для обработки конкретным компьютером.
Літера М |
- це Неперіодичний збірник підсумків конференції, доповідей, рекомендацій та рішень.

Материалы конференции съезда, симпозиума - Непериодический сборник, содержащий итог ... Читати далі »
Літера М |
- це Проектування, будування, ремонт і модернізація суден з використанням модульного принципу.

Модульное судостроение - Проектирование, постройка, ремонт и модернизация ... Читати далі »
Літера М |
- це Безпосередній засіб передбачення, розроблений для певного водного об'єкта чи території на підставі загального методу.

Метод гидрологического прогнозирования - Общи ... Читати далі »
Літера М |
- це Нафтопродукт, назва, умовне позначення, склад та властивості якого регламентовано стандартами і технічними умовами.

Марка нефтепродукта - Нефтепродукт, название, у ... Читати далі »
Літера М |
- це Нафтопродукт, що є залишком перегонки нафти, використовуваний у паливних агрегатах та пристроях.

Мазут - Жидкое нефтяное топливо для использования в топочных агрег ... Читати далі »
Літера М |
- це Показувальний прилад для вимірювання рН крові за силою іонного струму, який протікає між розміщеними в кровоносній судині двома електродами, на одному з яких мають відновлюватися т ... Читати далі »
Літера М |
- це Тахогемограф, вимірювання в якому здійснюється за часом проходження введеного в потік крові радіоактивного ізотопу до певної точки уздовж потоку.

Магнитотахогемограф ... Читати далі »
Літера М |
- це Феромагнітний екран,призначений для зменшення проникнення магнітного полявпевну ділянку.

Магнитный экран - Ферромагнитный экран, предназначенный для уменьшения про ... Читати далі »
Літера М |
- це Спостереження за станом природної води та його оцінка.

Мониторинг вод - это Слежение за состоянием природных вод и его оценка.
Літера М |
- це Випробувальне устаткування для проведення випробувань на дію механічних зовнішніх чинників впливу.

Механическое испытательное оборудование - это Испытательное обор ... Читати далі »
Літера М |
- це Технологічний процес очищення стічних вод механічними методами і методами фізичної дії.

Механическая очистка сточных вод - это Технологический процесс очистки сточ ... Читати далі »
Літера М |
- це Радіолокатор, основними фізичними об'єктами спостереження якого є метеорологічні утворення.

Метеорологический радиолокатор, мрл - это Радиолокатор, основными физич ... Читати далі »
Літера М |
- це Повідомлення, що подають капітани суден, які прибувають з різних портів з-поза даної території, і яке містить санітарно-епідеміологічні дані щодо екіпажу, пасажирів та санітарно-гі ... Читати далі »
Літера М |
- це Шліфувальний верстат для оброблення плоских поверхонь шліфувальним кругом (ДСТУ 2298-93).

Мостовой дисковый камнераспиловочный станок - Дисковый камнераспиловочный ... Читати далі »
Літера М |
- це Засмічування сорту (гібриду) насінням інших сортів (гібридів) внаслідок порушення насінницької технології.

Механическое засорение сорта гибрида - Засорение сорта ( ... Читати далі »
Літера М |
- це Обов'язкове, документоване, всебічне та систематичне оцінювання проекту на його відповідність початковим вимогам і можливостям їх задоволення, виявлення проблем і способів розв'яза ... Читати далі »
Літера М |
- це Проектування суден (підсистем, комплективного обладнання) на основі модульного принципу.

Модульное проектирование - Проектирование судов (подсистем, комплектующего ... Читати далі »
Літера М |
- це Розподілення величин стоку за календарними періодами чи сезонами року.

Изменчивость стока - Колебания величин стока во времени.
Літера М |