Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Н"


1 2 3 ... 19 20 »
- це Матеріальнийоб'єкт,призначений для запису,зчитуванняізберігання даних.

Носитель данных - (Материальный объект, предназначенный для записи, считывания и хранения да ... Читати далі »
Літера Н |
- це Координата,заданавпроміжній, незалежній від пристрою системі координатінормована щодо якогось діапазону,звичайно від нулядоодиниці.

Нормализованная координата - Ко ... Читати далі »
Літера Н |
- це Встановленняунормативнійта (чи)конструкторській(проектній)документації кількіснихіякісних вимогдонадійності..

Нормирование надежности - Установление в нормативно-т ... Читати далі »
Літера Н |
- це Несправність,спричинена неправильнимчинеобережним поводженнямз об'єктом.

Неисправность вследствие неправильного обращения - Неисправность, вызванная неправильным и ... Читати далі »
Літера Н |
- це Несправність,спричинена недостатньою міцністю самогооб'єкта,який перебуває під навантаженнями, що неперевищують можливостейоб'єкта,встановлених відповідною документацією.

... Читати далі »
Літера Н |
- це Несправність,викликана прикладанням під час використанняоб'єктанавантажень, щоперевищують його встановлені можливості.

Неисправность вследствие перегрузки - Неиспр ... Читати далі »
Літера Н |
- це Формауподаннізрухомою крапкою,коли мантиса міститьсяупевному діапазоні,вибраному так, щобудь - яке дійсне число подається унікальною парою чисел.

Нормализованная форма ... Читати далі »
Літера Н |
- це Напруганазатискачах ідеального джерела напруги.

Напряжение источника - Напряжение на зажимах идеального источника напряжения.
Літера Н |
- це Напруга,згіднозякою визначаються напруги для випробування ізоляціїтавідстані між частинами комутаційного апарата.

Номинальное напряжение по изоляции коммутационного ап ... Читати далі »
Літера Н |
- це Помилка,виправлення якої неможливе без відновлювальних дій,зовнішніх щодо програми.

Неисправимая ошибка - (Ошибка, исправление которой невозможно без восстановител ... Читати далі »
Літера Н |
- це Наробітокоб'єктавід завершення відновлення його працездатного стану після відмовидовиникнення наступної відмови.

Наработка между отказами - Наработка объекта от ок ... Читати далі »
Літера Н |
- це Наробітокоб'єктавід початку експлуатаціїдовиникнення першої відмови.

Наработка до отказа - Наработка объекта от начала експлуатации до возникновения первого отказа ... Читати далі »
Літера Н |
- це Посилання,значенням якогоєпосилання.

Косвенная ссылка - (Ссылка, значением которой является ссылка).
Літера Н |
- це Напівпровідниковий діод, що працює в режимі зворотного пробою та використовується як джерело опорної напруги.

Полупроводниковый стабилитрон нд зенеровский диод - э ... Читати далі »
Літера Н |
- це Напівпровідниковий прилад з розміщенням світловипромінювальних діодів у вигляді матриці, призначений для використання у пристроях відображення аналогової та цифрової інформації. ... Читати далі »
Літера Н |
- це Крутіннязнезначним змочуванням пряжічиниток.

Полумокрое кручение - Кручение с подмачиванием крутящейся пряжи или нити при сухом кручении.
Літера Н |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для перетворення й оброблення надвисокочастотного сигналу.

Сверхвысокочастотный полупроводниковый диод, свч-диод - это Полупро ... Читати далі »
Літера Н |
- це Високомолекулярні вуглеводи у складі продуктів рослинного походження, які слабо піддаються розщепленню під час дії травних соків і тому неефективно використовуються організмом.
... Читати далі »
Літера Н |
- це Електромеханічний пристрій, приєднуваний до провідників і призначений для механічного з'єднування і роз'єднування електричних кіл шляхом зчленовування та розчленовування певним при ... Читати далі »
Літера Н |
- це Тривалістьчиобсяг роботиоб'єкта..

Наработка - Продолжительность или объем работы объекта.
Літера Н |
- це Мікроелектронний пристрій, всі елементи та міжелементні з'єднання якого виконані в об'ємі або на поверхні напівпровідникового матеріалу.

Полупроводниковая интегральная ... Читати далі »
Літера Н |
- це Конструкторський документ, у якому містяться дані про один виріб.

Неспецифицированное изделие - Изделие, не имеющее составных частей.
Літера Н |
- це Резервування,при якому використовується здатність елементівоб'єктасприймати додаткові навантаження поверх номінальних.

Нагрузочное резервирование - Резервирование, ... Читати далі »
Літера Н |
- це Пристрій,основні характеристики якого зумовлені перенесенням носіїв зарядувнапівпровідниковому середовищі.

Полупроводниковое устройство - Устройство, основные хара ... Читати далі »
Літера Н |
- це Напруга,величина якої меншазаномінальне значення.

Недонапряжение - Напряжение, величина которого меньше номинального значения.
Літера Н |
- це Несиметричність рейки, за якої продовження вертикальної осі симетрії шийки не збігається з вертикальною віссю симетрії підошви (рисунок 25) <рис.>.

Несимметричность по ... Читати далі »
Літера Н |
- це Електромагнітне коливання, призначене для створення радіочастотного сигналу зміною одного чи декількох параметрів цього коливання (радіохвилі).

Несущая - это Элект ... Читати далі »
Літера Н |
- це Несиметричність рейки, за якої продовження вертикальної осі симетрії головки не збігається з вертикальною віссю симетрії підошви, і з горизонтальною площиною, що прилягає до нижньо ... Читати далі »
Літера Н |
- це Радіоперешкода, яка створюється випроміненнями промислових об'єктів чи спричинюється природними явищами.

Непреднамеренная активная помеха - это Радиопомеха, создав ... Читати далі »
Літера Н |
- це Оптоелектронний напівпровідниковий прилад, що перетворює енергію оптичного випромінювання від напівпровідникового випромінювача в електричну енергію.

Полупроводниковый ... Читати далі »
Літера Н |
- це Оптоелектронний напівпровідниковий прилад, що перетворює електричну енергію в енергію електромагнітного випромінювання.

Полупроводниковый излучатель - это Оптоэлек ... Читати далі »
Літера Н |
- це Неоднозначність фотографічного ефекту, що утворюється даною експозицією, за різних співвідношень освітленості й тривалості експонування.

Невзаимозаместимость экспозици ... Читати далі »
Літера Н |
- це Каменевидобувне устатковання для відколювання моноліту від масиву чи розколювання моноліту на блоки під дією гідромеханічних навантажень.

Научно-технический отчет о ни ... Читати далі »
Літера Н |
- це Експлуатаційний документ, який містить настанови щодо правильного застосування й обслуговування виробу.

Руководство по эксплуатации - Эксплуатационный документ, со ... Читати далі »
Літера Н |
- це Відмоваоб'єкта, неспричинена прямочинепрямо відмовою або несправністю іншогооб'єкта.

Независимый отказ - Отказ объекта, не вызванный прямо или косвенно отказом или ... Читати далі »
Літера Н |
- це Параметризована певним чином модель мовної конструкції, зякої під час трансляції одержується правильна мовна конструкція.

Настраиваемая компонента - (Параметризова ... Читати далі »
Літера Н |
- це (N)-пересилання даних в одному наперед заданому напрямі.

N-симплексная передача - ((N)-передача данных в одном заранее заданном направлении (ГОСТ 28906).
Літера Н |
- це (N)-пересилання даних в кожний момент часу в одному із двох напрямів. Вибір напряму здійснюється (N+1)-логічним об'єктом.

N-полудуплексная передача - ((N)-передача ... Читати далі »
Літера Н |
- це Радіоперешкода, яка створюється спеціальними передавачами перешкод для подавлення радіоелектронних засобів противника.

Преднамеренная активная помеха - это Радиопо ... Читати далі »
Літера Н |
- це (N)-пересилання даних одночасно в обох напрямах.

N-дуплексная передача - ((N)-передача данных одновременно в обоих направлениях (ГОСТ 28906).
Літера Н |
- це Характеристика похибки результатів кількісного хімічного аналізу, що задається як допустима відповідно до потрібної точності.

Норма погрешности результатов количествен ... Читати далі »
Літера Н |
- це Регламентована чисельність працівників певного професійно - кваліфікаційного складу, необхідна для виконання установленного обсягу робіт у певних організаційно - технічних умовах в ... Читати далі »
Літера Н |
- це Регламентовані витрати часу на виконання окремих елементів операцій.

Нормативы времени - Регламентированные затраты времени на выполнение отдельных элементов опера ... Читати далі »
Літера Н |
- це Регламентовані значення технологічних параметрів роботи агрегатів, механізмів, апаратів чи інструментів, за якими встановлюють оптимальні режими роботи устаткування, розраховують о ... Читати далі »
Літера Н |
- це Середньорічний запас кожного виду матеріальних ресурсів, необхідний для забезпечення ритмічної роботи виробництва між двома черговими доставками, який вимірюють у днях середньодобо ... Читати далі »
Літера Н |
- це Каменерізальна машина, що виконує одну операцію.

Низкоуступная камнерезная машина - Уступная камнерезная машина для работы с высотой уступа до 0,5 м).
Літера Н |
- це Невирівняність насіння за одним чи декількома показниками посівних якостей.

Неоднородность семян - Невыравненность семян по одному или нескольким показателям посев ... Читати далі »
Літера Н |
- це Радіочастотний з'єднувач, призначений для з'єднування та роз'єднування коаксіальних кабелів.

Норма стока - Среднее за многолетний период значение годового, сезонно ... Читати далі »
Літера Н |
- це Люмінесцентний термоіндикатор, спектр чи інтенсивність люмінесценції якого змінюється необоротно.

Необратимый люминесцентный термоиндикатор - Люминесцентный термои ... Читати далі »
Літера Н |
- це Явища,процеси,подіїтастани,зумовлені виникненням відмовиоб'єкта.

Последствия отказа - Явления, процессы, события и состояния, обусловленные возникновением отказа о ... Читати далі »
Літера Н |