Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "П"


1 2 3 ... 55 56 »
- це простір, обмежений з усіх сторін захисними конструкціями: стінами (у тому числі з вікнами і дверима), стелею (перекриттям) і підлогою (НПАОП 40.1-1.32-01).
Літера П |
- це Дані,поданіякцілевконкретному контекстіїхопису або обробленняінерозривнопов'язані зісвоїм носієм.

Порция данных - (Данные, представленные как целое в конкретном ко ... Читати далі »
Літера П |
- це Несправність об'єкта протягом обмеженого проміжку часу,після закінчення якого об'єкт відновлює здатність виконувати потрібну функцію без проведення поточного ремонту.

Пер ... Читати далі »
Літера П |
- це Простоювання у працездатному стані заплановане заздалегідь.

Плановый простой, свободное состояние - Простой в работоспособном состоянии в течение продолжительности ... Читати далі »
Літера П |
- це Резервуванняззастосуванням резервів часу.

Временное резервирование - Резервирование с применением резервов времени.
Літера П |
- це Багаторазовез'єднаннямоно - ікомплексних ниток,трощенняміподальшеїхскручування.

Подготовка каболок из химических нитей - Многократное сложение моно- и комплексных ... Читати далі »
Літера П |
- це Символ,який є незаповненою позицією в рядку графічних символів.

Пробел в представлении данных - Символ, являющийся незаполненной позицией в строке графических симв ... Читати далі »
Літера П |
- це Загальносенситометричне випробування, під час якого одержують кілька характеристичних кривих різних значень тривалості проявлення, встановлюють залежність сенситометричних параметр ... Читати далі »
Літера П |
- це Пневматопресовазограф, в якому діастолічний тиск крові вимірюється за параметрами акустичних коливань стінки артерій.

Прессовазограф - Регистрирующий прибор для из ... Читати далі »
Літера П |
- це Документаціянасистему, вякій зафіксовані відомості, щопідтверджують готовність системидоприйняттяїї вексплуатаціютавідповідність системи вимогам нормативних документів.

< ... Читати далі »
Літера П |
- це Компонент,призначений для забезпечення електричного струму провідності.

Проводник - Компонент, предназначенный для обеспечения электрического тока проводимости.
Літера П |
- це Пристрій,призначений для створення або передачі сили,яка дієнарухомі частини контактного апарата,для здійснення комутації.

Привод контактного аппарата - Устройство ... Читати далі »
Літера П |
- це Діяльність,внаслідок якоїупрограмі виявляються помилки.

Поиск ошибок - (Деятельность, в результате которой в программе выявляются ошибки).
Літера П |
- це Категоріявісторичній класифікаціїкомп'ютерів, щобазується переважнонатехнології,використовуваній для їхнього виробництва.

Поколение компьютеров - (Категория в исто ... Читати далі »
Літера П |
- це Пристрій,призначений для збільшення значення певної величинизарахунок споживання необхідної енергії від зовнішнього джерела.

Усилитель - Устройство, предназначенно ... Читати далі »
Літера П |
- це Нанесеннянаповерхню кручених виробів полірувальної сумішізнаступним обробляннямнаполірувальній машині.

Полирование - Нанесение на поверхность крученых изделий поли ... Читати далі »
Літера П |
- це Утвореннянаповерхні виробу дрібних кульокізскручених волокон.

Пиллинг - Образование на поверхности изделия мелких шариков из скрученных волокон).
Літера П |
- це Високотемпературний вуглеграфітовий матеріал, що утворюється під час піролізу вуглезв'язуючих речовин і продуктів його осадження із газової фази.

Пиролитический графит ... Читати далі »
Літера П |
- це Гідрометеорологічна станція, що виконує комплексні спостереження за складниками водного балансу водозборів і чинниками, які зумовлюють їх зміни.

Поверхностный поплавок ... Читати далі »
Літера П |
- це Програма,призначена длярозв'язанняприкладної задачі.

Прикладная программа - (Программа, предназначенная для решения прикладной задачи).
Літера П |
- це Напівпровідниковий діод з площинним переходом.

Плоскостной диод - это Полупроводниковый диод с плоскостным переходом.
Літера П |
- це Відмова,спричинена поступовими змінами значень одногочидекількох параметрівоб'єкта..

Постепенный отказ - Отказ, возникающий в результате постепенного изменения зна ... Читати далі »
Літера П |
- це Дані,якізаспільною згодою можна використовуватиякстандартнічи якосновні для прогнозуваннята (або)для порівняннязданими, щоспостерігаються.

Исходные данные - Данные ... Читати далі »
Літера П |
- це Канат,виготовлений плетінням.

Плетеный канат - Канат, изготовленный путем плетения.
Літера П |
- це Задача,ініційована користувачем, щопотребує для свогорозв'язанняоброблення даних.

Прикладная задача - (Задача, инициированная пользователем и требующая для своего ... Читати далі »
Літера П |
- це Випробування,якому піддається кожен пристрійупроцесі виготовлення для встановлення,наскільки він задовольняє певним критеріям.

Программное испытание - Испытание, к ... Читати далі »
Літера П |
- це Доповненняусистемі численнязпостійною основою,яке може бути виведенезданого числа відніманням його від зменшеногонаодиницю певного степеня основи.

Поразрядное дополнен ... Читати далі »
Літера П |
- це Напівпровідниковий діод, дія якого грунтується на ефекті зміни імпедансу в залежності від напряму напруги зміщення, призначений для керування рівнем потужності сигналу.

< ... Читати далі »
Літера П |
- це Блискнавиробі,який утворився внаслідок порушення режиму волого - теплової обробки.

Ласы - Блеск на изделии, образующийся в результате нарушения режима влажно- тепл ... Читати далі »
Літера П |
- це Запам'ятовувальний пристрій, з якого може проводитись тільки зчитування даних.

Постоянное запоминающее устройство, пзу - это Запоминающее устройство, из которого м ... Читати далі »
Літера П |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для множення частоти.

Умножительный диоя - это Полупроводкиковый w.w-., предназначенный для умножени частоты.
Літера П |
- це Вапновипалювальна піч, у якій подрібнений вапняк піддається псевдозрідженню.

Печь для обжига известняка в кипящем слое сахарное производство - это Известеобжигател ... Читати далі »
Літера П |
- це Електрокардіограф для вимірювання значень проекцій вектора дипольного моменту електричного поля серця на систему площин.

Полиграф - Измерительная установка для одн ... Читати далі »
Літера П |
- це Плетизмовазограф, вимірювання в якому здійснюється за зміною повного опору на високій частоті досліджуваних органа чи ділянки тіла.

Плетизмовазограф - Регистрирующ ... Читати далі »
Літера П |
- це Шнур,виготовлений плетінням.

Плетеный шнур - Шнур, изготовленный путем плетения.
Літера П |
- це Слабоалкогольний, насичений діоксидом вуглецю, тонізуючий пінистий напій, що одержується під час бродіння охмеленого сусла пивними дріжджами.

- это.
Літера П |
- це Електромагнітний процес електричного кола, щовиникаєвразі переходу від одного його усталеного режимудоіншого.

Переходной процесс в электрической цепи - Электромагн ... Читати далі »
Літера П |
- це Динамокардіограф для вимірювання проекцій вектора переміщення центра тяжіння грудної клітини на систему площин.

Пульмокардиограф - Регистрирующий прибор для измере ... Читати далі »
Літера П |
- це Конструкторський документ, виконаний на будь - якому матеріалі, придатному для багаторазового виготовлення з нього копій, і оформлений правдивими установленими підписами.

... Читати далі »
Літера П |
- це Несправність,яка існує,алеще невиявлена.

Скрытая неисправность - Неисправность существующая, но не выявленная.
Літера П |
- це Станоб'єкта,який характеризується його здатністю виконувати усі потрібні функції.

Работоспособное состояние, работоспособность - Состояние объекта, при котором он ... Читати далі »
Літера П |
- це Несправність,яку виявляють внаслідок виконання деякої певної послідовності операцій згіднозінструкцією.

Программно-обнаруживаемая неисправность - Неисправность, ко ... Читати далі »
Літера П |
- це Напруга,значення якої перевищує найбільше номінальне значення.

Перенапряжение - Напряжение, величина которого превышает наибольшее номинальное значение.
Літера П |
- це Електромагнітний сепаратор, що підвішується над матеріалом, який транспортується конвеєром.

Подвесной электромагнитный сепаратор сахарное производство - это Электр ... Читати далі »
Літера П |
- це Загальнодоступна універсальна бібліотека, що обслуговує широкі кола користувачів.

Публичная библиотека, массовая библиотека - это Общедоступная универсальная библи ... Читати далі »
Літера П |
- це Гранично-досяжна точність оцінювання часу запізнення (доплерівського зсування частоти) відбитого від цілі сигналу, як функція ширини спектра зондувального сигналу і відношення сигн ... Читати далі »
Літера П |
- це Фільтр-згущувач з фільтрувальними елементами у вигляді закріплених на обертовому валу фільтрувальних пластин.

Пластинчатый фильтр-сгуститель сахарное производство ... Читати далі »
Літера П |
- це Електромагнітне коливання, що використовується для створення модульованого сигналу, який у подальшому використовується для модуляції коливання більш високої частоти.

П ... Читати далі »
Літера П |
- це Класифікаційний перелік назв окремих видів продукції, яка виробляється промисловими підприємствами (ДСТУ 2960).

Штучная продукция - Продукция, количество которой о ... Читати далі »
Літера П |
- це Потокозчеплення елемента електричного кола,обумовлене електричним струмомвцьому елементі.

Потокосцепление самоиндукции - Потокосцепление элементa электрической цеп ... Читати далі »
Літера П |