Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1641]
Г [723]
Д [948]
Е [524]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1899]
Т [1164]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Р"


1 2 3 ... 22 23 »
Пневматопресовазометр, в якому діастолічний тиск крові вимірюється за параметрами акустичних коливань стінки артерії.

Реодермограф - Регистрирующий прибор для изме ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-23
Властивістьоб'ектабути пристосованимдопідтриманнятавідновлення стану, вякому він здатний виконувати потрібі функціїзадопомогою технічного обслуговуваннятаремонту.

Ремо ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-23
Роботауненавантаженому стані,коли вихідна напруга дорівнює нулю, авихідні затискачі закорочені.

Работа в режиме короткого замыкания цепи или генератора - Работа в ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-23
Роботауненавантаженому стані,коли вихідний струм дорівнює нулю.

Работа в режиме холостого хода цепи или генератора - Работа в ненагруженном состоянии, когда выходн ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-23
Пристрій,призначений механічно впливатинаутримувальний пристрій контактного апаратазметою вивільнення його рухомих частин для зміни комутаційного положення..

Расцепите ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-21
Пристрій,призначений для зміни напряму струмувякій - небудь частині електричного кола.

Реверсирующее устройство - Устройство, предназначенное для изменения направл ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-21
Елемент,призначений для виконання функцій основного елементавразі його відмови.

Резервный элемент - Элемент, предназначенный для выполнения функций основного элеме ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-20
Програма,призначена для створення завантажного модулязодногочикількохоб'єктнихмодулів або завантажних модулів перехресними посиланнями міжоб'єктнимимодулями, атакож, уразі потреби, ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-20
Явищевелектричному колі, щомає ділянкизіндуктивнимитаемнісними елементами, заякого різниця фаз напругиіструмунавході кола дорівнює нулю.

Резонанс в электрической цепи< ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-19
Напівпровідниковий р-і-n діод, що застосовується для регулювання імпедансу тракту передачі сигналу, резистанс якого для високочастотного сигналу визначається постійним струмом прям ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-19
Металоконструкція, на якій монтують робоче обладнання (противагу, механізми зміни вильоту стріли та підіймання вантажу, механізм висування противаги).

Рама трубоукладч ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-19
Плетизмовазограф, вимірювання в якому здійснюється за зміною ємності конденсатора, між пластинами якого розміщують досліджуваний орган.

Ритмокардиометр - Показываю ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-18
Відмова,внаслідок якоїоб'єктдосягає граничного стану.

Ресурсный отказ - Отказ, в результате которого объект достигает предельного состояния.
Категория: Р | 2016-12-18
Пристрій,основною властивістю якогоєелектричний резистанс.

Резистор - Устройство, основным свойством которого является электрическое сопротнвленме.
Категория: Р | 2016-12-18
Ехотахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за різницею інтервалів часу проходження через потік ультразвукових імпульсів, випромінюваних почергово за потоком крові і проти нь ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-17
Резервування,при якому відновлення основнихі (чи)резервних елементівувипадкахїхвідмови технічно неможливе без порушення працездатностіоб'єкта вціломута (або) непередбачене експлуат ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-17
Тонкоподрібнений рибний фарш з додаванням чи без додавання консервантів.

Рыбная паста - это Тонкоизмельченный рыбный фарш с добавлением или без добавления консерва ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-17
Каменевидобувне устатковання для видобування та оброблення каменю швидкісним струменем води високого тиску.

Регистрационная карта нир [окр, отр] - Документ, содерж ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Частинапам'яті, щовикористовується програмою для тимчасового зберігання даних.

Рабочая область - (Часть памяти, используемая программой для временного хранения дан ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Термін,вживаний щодо пристроючикола, вякому резистансзапевних умов переважає.

Резистивный - Термин, применяемый к устройству или цепи, у которого сопротивление в о ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Термін,вживаний щодо індуктивногочиємнісного кола.

Реактивный - Термин, применяемый к индуктивной или емкостной цепи.
Категория: Р | 2016-12-16
Співробітництво між бібліотеками і/або бібліографічними центрами щодо готування бібліографічних описів документів.

Распределенная каталогизация - это Сотрудничеств ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Тонкоподрібнена висушена м'язова тканина риби.

Рыбный порошок - это Тонкоизмельченная высушенная мышечная ткань рыбы.
Категория: Р | 2016-12-16
Пристосованість технічних засобів АС до здійснення технічного обслуговування та ремонту відповідно до комплектів експлуатаційної та ремонтної документації.

Ремонтоприг ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Електромагнітна хвиля частотою до 3 ТГц, що поширюється у просторі без штучних напрямних ліній.

Радиоволна - это Электромагнитная волна с частотой до 3 ТГц, распро ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Електромагнітні коливання, які маскують, імітують чи спотворюють відбитий радіолокаційний сигнал.

Радиолокационные помехи - это Электромагнитные колебания, маскиру ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-16
Електрозв'язок, що здійснюється за допомогою радіохвиль.

Радиосвязь - это Электросвязь, осуществляемая посредством радиоволн.
Категория: Р | 2016-12-16
Неоднорідність насіння за фізичними, посівними й фізіолого - біохімічними властивостями в межах норми реакції генотипу на умови зовнішнього середовища.

Разнокачественн ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Бухгалтерський рахунок, яким відображають фінансові результати діяльності підприємства і в якому враховують усі видатки і прибутки, податки, чистий прибуток і дивіденди.

... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання періоду дихання.

Ритмоспирограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени частоты дыхания.
Категория: Р | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання об'єму органа чи ділянки тіла під час кровонаповнення.

Ритмокардиограф плода - Ритмокардиограф для измерения во времени часто ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання тиску спинномозкової рідини.

Ритмовазометр - Показывающий прибор для измерения частоты пульса.
Категория: Р | 2016-12-15
Тахоспірограф, вимірювання в якому здійснюється за значенням градієнта тиску в трубці з повітряним опором.

Реоспирограф - Регистрирующий прибор для измерения во вр ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання об'ємної концентрації оксигемоглобіну в артеріальній крові за зміною оптичної густини крові, що циркулює в кровоносній судині.

Ра ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання різниці потенціалів електричного поля ока, яка виникає під час руху очного яблука.

Радиоизотопный вертеброграф - Регистрирующ ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Графобудівник, щокреслить зображеннянаповерхні візуалізаціїзадопомогою введення рядками.

Растровый графопостроитель - (Графопостроитель, который вычерчивает изобра ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Резистанс,вимірюванийзаспеціальних умов між двома провідними тілами,ізольованими одне від одного.

Сопротивление изоляции - Сопротивление, измеряемое в специальных ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Мезговловлювач з перфорованим барабаном, що обертається, і на сітці якого осідає мезга.

Ротационная мезголовушка - это Мезголовушка с перфорированным вращающимся б ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Горизонтальний дифузійний апарат з обертовим корпусом.

Ротационный диффузионный аппарат сахарное производство - это Горизонтальный диффузионный аппарат с вращающим ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Гичковловлювач з робочим органом у вигляді граблів, закріплених на обертовому барабані.

Ротационная ботволовушка - это Ботволовушка с рабочим органом в виде грабел ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Мікропроцесор, розрядність якого може нарощуватись за рахунок об'єднання декількох однотипних мікропроцесорних секцій загальними шинами.

Разрядно-наращиваемый микропро ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Багатоканальна система радіозв'язку, в якій груповий сигнал складається з окремих сигналів різних каналів.

Раздельная система многоканальной радиосвязи - это Много ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Цілеспрямоване покращення характеристик або розширення набору функцій АС.

Развитие автоматизированной системы, развитие ас - это Целенаправленное улучшение характе ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Комплектування фонду виданнями за минулі роки.

Ретроспективное комплектование - это Комплектование фонда изданиями за прошлые годы).
Категория: Р | 2016-12-15
Характеристика ступеня відповідності змісту документа, знайденого в результаті інформаційного пошуку, змісту інформаційного запиту.

Релевантность - это Характерист ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Програмні,технічні,інформаційнітаорганізаційні засобикомп'ютерноїмережі,призначені длярозв'язуваннязадач користувачів.

Ресурс вычислительной сети - Программные, те ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Перетворювання сигналу, яке відновлює його початковий стан.

Регенерация сигнала - это Преобразование сигнала, которое восстанавливает его исходное состояние).
Категория: Р | 2016-12-15
Радіолокаційна система, яка складається з аеродромного й посадкового радіолокаторів і призначена для керування заходженням на посадку і посадкою повітряних кораблів за командами з ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-15
Індивідуальні та групові норми, які встановлюють середньорічний розмір витрат сировини та матеріалів на вироблення одиниці продукції або виконання одиниці роботи.

Годо ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-14
Горизонтальна поверхня основи чи поверхня головок рейок, на яку спирається неповоротна частина крана. Для кранів, опори яких розташовані на різній висоті, рівень стояння крана визн ... Читати далі »
Категория: Р | 2016-12-14