Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "С"


1 2 3 ... 37 38 »
- це спеціально обладнане приміщення для зберігання речовин, матеріалів, виробів, обладнання тощо та надання складських послуг.
Літера С |
- це Відмова,однозначнопов'язана зпевною причиною,яку можна усунути лише тільки після модифікації проектучивиробничого процесу,правил експлуатації,документаціїчиінших чинників, щоврахов ... Читати далі »
Літера С |
- це Резервуванняззастосуванням резервних елементів структуриоб'єкта.

Структурное резервирование - Резервирование с применением резервных элементов структуры объекта.
Літера С |
- це Трансформатор,призначений для перетворення параметрів електричної енергійвелектричних мережахіуставах, щозастосовуються для прийманнятавикористання електричної енергії.

< ... Читати далі »
Літера С |
- це Значення,отриманеувигляді математичного сподівання випадкової змінної величини(наробіткудовідмовичи дограничного стану,терміну збережуваності,тривалості відновлювання) чисереднє зн ... Читати далі »
Літера С |
- це Контрольно-вимірювальний прилад, призначений для контролю функціювання цифрових вузлів за станом і зміною логічних рівнів сигналів у точках схеми протягом даного часового інтервалу ... Читати далі »
Літера С |
- це Загальносенситометричне випробування, під час якого одержують одну характеристичну криву за рекомендованого ступеня проявлення і визначають за нею значення сенситометричних парамет ... Читати далі »
Літера С |
- це Недоторканий,періодично відновлюваний запас насіннянавипадок неврожаючистихійного лиха.

Страховой семенной фонд - Неприкосновенный, периодически обновляемый запас ... Читати далі »
Літера С |
- це Вимикач,якийзадопомогою спеціальних пристроїв автоматичного керування вимикає електричне колозавизначеної фази струмута (чи)вмикаєзавизначеної фази напруги.

Синхронный ... Читати далі »
Літера С |
- це пневматопресовазограф, в якому максимальний, систолічний, середній і діастолічний тиск крові вимірюється за параметрами похідної від сигналу коливань стінки артерії.

С ... Читати далі »
Літера С |
- це Послідовне поєднання ділянок металу, оксиду та напівпровідника в єдиній структурі.

Структура металл-окисел-полупроводник: структура моп - это Структура, состоящая ... Читати далі »
Літера С |
- це Організаційно-технічна система, що складається із засобів автоматизації певного виду (чи кількох видів) діяльності людей та персоналу, що здійснює цю діяльність.

Систе ... Читати далі »
Літера С |
- це Простійупрацездатному стані протягом заданої тривалості працездатності.

Дежурное состояние, нахождение в резерве - Простой в работоспособном состоянии в течение тр ... Читати далі »
Літера С |
- це Двополюсник,параметри якогонезалежать від полярності прикладеної напругитанапрямку струму.

Симметричный элемент цепи с симметричной характеристикой - Двухполюсник, ... Читати далі »
Літера С |
- це Споживачі,електричні приймачі якихєелектричними двигунами напругою понад1000 В.

Силовые общепромышленные двигательные потребители - Потребители, электрические прие ... Читати далі »
Літера С |
- це Пристрій,призначений для збільшення терміну спрацьовування контактного апарата.

Замедлитель контактного аппарата - Устройство, предназначенное для увеличения време ... Читати далі »
Літера С |
- це Несправністьоб'єкта, щоможе бути усунена тількизадопомогою ремонту.

Стабильная неисправность - Неисправность объекта, устраняемая только с помощью ремонта.
Літера С |
- це Несправністьоб'єкта, щоспричинена певною причиною,яка може бути усунена тільки шляхом модифікації проектучивиробничого процесу,правил експлуатації,документації або інших чинників, ... Читати далі »
Літера С |
- це Середньоквадратичне відхилення оптичної густини.

Среднеквадратическая гранулярность ск- гранулярность - Среднее квадратическое отклонение оптической плотности.
Літера С |
- це Програма,призначена для підтримання працездатності системи оброблення даних або підвищення ефективностіїївикористанняупроцесі виконання прикладних програм.

Системная п ... Читати далі »
Літера С |
- це Програма,призначена для надання послуг загального характеру користувачаміробочому персоналові.

Сервисная программа - (Программа, предназначенная для предоставления ... Читати далі »
Літера С |
- це Привестивсинхронізм двачикілька пристроїв або кіл.

Синхронизировать - Привести в синхронизм два или несколько устройств или цепей.
Літера С |
- це Діянафотографічний матеріал світлової енергії, щовимірюється встановленим рядом експозицій.

Сенситометрическое экспонирование нд экспозиция - Воздействие на фотогр ... Читати далі »
Літера С |
- це Напівпровідниковий прилад, призначений для застосування в силових колах електротехнічних пристроїв.

Силовой полупроводниковый прибор, спп - это Полупроводниковый п ... Читати далі »
Літера С |
- це Напівпровідниковий діод, що випромінює енергію у видимій області спектра внаслідок рекомбінації електронів і дірок.

Светоизлучающий диод, сид - это Полупроводников ... Читати далі »
Літера С |
- це Машиназгребеневим механізмомчерв'ячноготипузпадаючими гребенями для формування стрічки безрівничним прядіннямвшпагатно - мотузковому виробництві.

Ленточная машина черв ... Читати далі »
Літера С |
- це Машиназгребеневим механізмом штовхального типузковзними двокривошипними гребенями для формування стрічкиз льонопрядив'янихсумішейушпагатно - мотузковому виробництві.

Л ... Читати далі »
Літера С |
- це Машиназгребеневим механізмомчерв'ячноготипу для вирівнюванняістоншуванняукілька переходівздовгого прядива,сизалю,маніли.

Ленточная канатная машина - Машина с гребе ... Читати далі »
Літера С |
- це Машиназгребеневим механізмом різної конструкції для стоншуванняівирівнюваннявкілька переходів стрічокзкардочесальної машини.

Ленточная машина - Машина с гребенным ... Читати далі »
Літера С |
- це Канал,призначений для пересилання повідомлень,складенихздвійкових символів, уякому умовні ймовірності заміни будь - якого одного символа іншимєоднаковими.

Симметричный ... Читати далі »
Літера С |
- це Струм,зумовлений ідеальним джерелом струму.

Ток источника - Ток, обусловленный идеальным источником тока.
Літера С |
- це Напруганаділянці електричного кола.

Падение напряжения - Напряжение на участке электрической цепи.
Літера С |
- це Внутрішньоводний лід, що сплив на поверхню або занесений вглиб потоку.

Сало - Поверхностные первичные ледяные образования, состоящие из кристаллов, в виде пятен ил ... Читати далі »
Літера С |
- це Символнаповерхні візуалізації, щопозначає позицію,яка відповідає даним,введеним пристроєм введення позицій.

Символ трассировки - (Символ на поверхности визуализаци ... Читати далі »
Літера С |
- це Струм,зумовлений недосконалістю ізоляції.

Ток утечки - Ток, обусловленный несовершенством изоляции.
Літера С |
- це Спеціальний(-і) предмет(-и), охоплюваний(-і) тезаурусом.

Область применения тезауруса - это Специальный(-ые) предмет(-ы), охватываемый(-ые) тезаурусом).
Літера С |
- це Каменевидобувне устатковання для видобування природного каменю методом різання.

Схема моделирования задачи - Графическое изображение функциональных элементов и сое ... Читати далі »
Літера С |
- це Каменефрезерний верстат для оброблення фасонних поверхонь виробів з природного каменю різним різальним інструментом.

Статический контроль - Режим настройки аналого ... Читати далі »
Літера С |
- це Каменевидобувне устатковання для спрямованого механізованого буріння ряду шпурів одним чи декількома бурильними інструментами.

Специализированная камнерезная машина ... Читати далі »
Літера С |
- це Електромагнітна індукція,викликана зміною зчепленогозконтуром магнітного потоку,зумовленого електричним струмом цього контура.

Самоиндукция - Электромагнитная инду ... Читати далі »
Літера С |
- це Спеціальний(-і) предмет(-и), охоплюваний(-і) тезаурусом.

Область применения тезауруса - это Специальный(-ые) предмет(-ы), охватываемый(-ые) тезаурусом).
Літера С |
- це Термінологічний словник (7.2.1.1), що містить термінологію (6.1) певної предметної галузі чи суміжних предметних галузей (3.2).

Словарь терминов и определений, глоссар ... Читати далі »
Літера С |
- це Формоутворюючий виріб, який має робочу порожнину для одержання в ній ливарного стрижня потрібних розмірів та контурів з стрижньової суміші.

Стержневой ящик - это Ф ... Читати далі »
Літера С |
- це Середнєзаперіод значення модулів миттєвих значень змінної величини напруги[струму ]">(формула).

Среднее по модулю значение переменного напряжения или тока - Средне ... Читати далі »
Літера С |
- це Органолептичний показник свіжості круп, який відповідає смакові стандартних круп певного виду без сторонніх присмаків (кислого, гіркого).

Вкус крупы - это Органоле ... Читати далі »
Літера С |
- це Пляманаповерхні дубльованого виробу,яка виникла внаслідок застосування хімікатівтарозчинників.

След проступающего клея химическая чистка - Пятно на поверхности дуб ... Читати далі »
Літера С |
- це Характеристика двох чи більше подій у процесі, які відбуваються протягом одного й того ж інтервалу часу, причому кожна подія використовує окремий функційний пристрій.

... Читати далі »
Літера С |
- це Характеристика двох подій у процесі, які ідуть слідом безпосередньо одна за одною.

Смежные - это Характеристика двух событий в процессе, которые следуют непосредст ... Читати далі »
Літера С |
- це Каменеобробний інструмент у вигляді газоструминного реактивного пальника для отримання високотемпературного газового струменя, застосовуваного для оброблення поверхонь плит та інши ... Читати далі »
Літера С |
- це Регламентована послідовність дій, спрямованих на перевірку звітності щодо виконання правил фінансового обліку, збереження засобів та підготовлення вірогідних фінансових звітів.
... Читати далі »
Літера С |