Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Б"


1 2 3 ... 12 13 »
- це Властивістьоб'єктавиконувати потрібні функціївпевних умовах протягом заданого інтервалу часучинаробітку.

Безотказность свойство - Свойство объекта выполнять требуе ... Читати далі »
Літера Б |
- це Конденсатор,призначений для запирання постійної складової пульсного струму.

Блокирующий конденсатор - Конденсатор, предназначенный для исключения постоянной состав ... Читати далі »
Літера Б |
- це Обвитка,складеназдвох ізольованих провідників,розміщених поряд.

Бнфилярная обмотка - Обмотка, составленная из двух изолированных проводников, расположенных рядом.
Літера Б |
- це Напівпровідниковий прилад, що не захищений корпусом та призначений для використання в гібридних інтегрованих мікросхемах, герметизованих блоках та апаратурі.

Бескорпус ... Читати далі »
Літера Б |
- це Волоконно-оптична система передавання, яка розміщується на рухомих об'єктах.

Бортовая волоконно-оптическая система передачи, бортовая восп - это Волоконно-оптическ ... Читати далі »
Літера Б |
- це Електромагнітний сепаратор з електромагнітом, розташованим всередині обертового барабана.

Барабанный электромагнитный сепаратор сахарное производство - это Электро ... Читати далі »
Літера Б |
- це Конструкторський документ, який являє собою переважно графічне зображення виробу та (чи) його складових частин, будови та принципу роботи, внутрішніх і зовнішніх зв'язків його функ ... Читати далі »
Літера Б |
- це Конструкторський документ, який містить сталі дані виконань двох і більше виробів.

-.
Літера Б |
- це Переддефекатор, місткість якого не секційована.

Бессекционный преддефекатор - это Преддефекатор, емкость которого не секционирована.
Літера Б |
- це Порошкоподібний рослинний засіб для фарбування волосся, який використовують у суміші з хною для надання тонів від світло-каштанового до чорного.

Басма - это Порошк ... Читати далі »
Літера Б |
- це Багатоканальний радіозв'язок, під час якого сигнали різних каналів передаються у різних частотних смугах однієї радіосистеми.

Многоканальная радиосвязь с уплотнением п ... Читати далі »
Літера Б |
- це Енергоустановка для комплексного використання палива.

Блок-станция - Электростанция, работающая в энергетической системе, оперативно управляемая ее диспетчерской с ... Читати далі »
Літера Б |
- це Триелектродний напівпровідниковий прилад для підсилення, генерування та інших перетворень електричних сигналів з двома близько розташованими р-n переходами, на один з яких подана н ... Читати далі »
Літера Б |
- це Документальний пошук, який здійснюється з метою знаходження бібліографічних описів документів, що відповідають інформаційному запиту, без видачі самих документів.

Библ ... Читати далі »
Літера Б |
- це Водоспоживання без повернення води до водного об'єкта чи системи водопостачання.

Безвозвратное водопотребление - это Водопотребление без возврата воды в водный объ ... Читати далі »
Літера Б |
- це Комплектування фонду документом чи множиною документів шляхом, відмінним від купівлі.

Бесплатное комплектование - это Комплектование фонда документом или множество ... Читати далі »
Літера Б |
- це Бурякорізальна машина з ножами, закріпленими на барабані.

Барабанная свеклорезка - это Свеклорезка с ножами, закрепленными на барабане.
Літера Б |
- це мікропроцесор, реалізований у вигляді комплекту з декількох інтегрованих мікросхем, які сполучаються між собою за визначеною схемою.

Многокристальный микропроцессор ... Читати далі »
Літера Б |
- це Багатоканальне радіопередавання, в якому сигнали різних каналів передаються протягом коротких інтервалів часу, що не співпадають.

Многоканальная радиосвязь с уплотнени ... Читати далі »
Літера Б |
- це Класифікаційна система, що дозволяє здійснювати поділ класів за більш ніж однією ознакою.

Многоаспектная классификационная система - это Классификационная система, ... Читати далі »
Літера Б |
- це Графобудівник, щокреслить візуальне зображеннянаповерхні,встановленійнаобертовому барабані.

Барабанный графопостроитель - (Графопостроитель, который вычерчивает ви ... Читати далі »
Літера Б |
- це Властивістьоб'єктазабезпечувати відсутність ризику нанесення шкодиздоров'юлюдей,майнутанавколишньому середовищу.

Безопасность - Свойство объекта обеспечивать отсут ... Читати далі »
Літера Б |
- це Класифікаційна категорія, що об'єднує продукцію з однаковою назвою за однією з її ознак.

Брак - Продукция, передача которой потребителю не допускается из-за наличи ... Читати далі »
Літера Б |
- це Сукупністьвзаємозв'язанихданих,організованих згіднозісхемою бази даних так,щобзними міг працювати користувач.

База данных - (Совокупность взаимосвязанных данных, о ... Читати далі »
Літера Б |
- це ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМАТИЧНИХ СИСТЕМ ПОСАДКИ ПОВIТРЯНИХ КОРАБЛIВ ТОЧНIСНI Терміни та визначення.

Боковая составляющая скорости в момент приземления -.
Літера Б |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання частоти серцевих скорочень.

Баллистокардиограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени параметров колебаний сердца п ... Читати далі »
Літера Б |
- це Електростанція [генератор ], ефективність роботи якої [якого ] пов'язана з покриттям напівпікового навантаження енергосистеми.

Базисная электростанция [генератор] ... Читати далі »
Літера Б |
- це Послідовність бітів, яка має фіксовану довжину й використовується для подання даних у пам'яті чи для їх пересилання.

Блок данных - это Последовательность битов, им ... Читати далі »
Літера Б |
- це Послідовність елементів, яка записується чи пересилається як одне ціле.

Блок - это Последовательность элементов, которая записывается или передается как единое цел ... Читати далі »
Літера Б |
- це Вакуум-фільтр з фільтрувальним елементом у вигляді обертового перфорованого барабана, обтягнутого фільтрувальною тканиною.

Барабанный вакуум-фильтр сахарное производст ... Читати далі »
Літера Б |
- це Захворювання, яке виникає внаслідок споживання їжі, що містить бактеріальні токсини.

Бактериальный пищевой токсикоз - это Заболевание, возникающее в результате пот ... Читати далі »
Літера Б |
- це Спостереження за цілями з використанням кількох рознесених у просторі приймальних, передавальних чи приймально-передавальних блоків з подальшим спільним обробленням здобутої цими б ... Читати далі »
Літера Б |
- це Радіозв'язок, в якому одночасно в єдиній радіосистемі передаються сигнали різних каналів зв'язку.

Многоканальная радиосвязь - это Радиосвязь, в которой одновременн ... Читати далі »
Літера Б |
- це Послідовність елементів,яка записуєтьсячипересилаєтьсяякодне ціле(ДСТУ2505-94).

Блок - (Последовательность элементов, записанных или переданных как единое целое).
Літера Б |
- це Вертикальний або похилий ковшовий підйомник для буряків.

Свекловичный элеватор, свеклоэлеватор - это Вертикальный или наклонный ковшовый подъемник для свеклы.
Літера Б |
- це Технологічні процеси очищення стічних вод, які грунтуються на здатності біологічних організмів розкладати забруднювальні речовини.

Биологическая очистка сточных вод ... Читати далі »
Літера Б |
- це Інформатика, орієнтована на дослідження питань організації, управління та функціювання бібліотек.

Библиотековедение - это Информатика, ориентированная на исследова ... Читати далі »
Літера Б |
- це Патологічний стан організму, який розвивається внаслідок дефіциту білка в харчуванні.

Белковая недостаточность, белковое голодание - это Патологическое состояние о ... Читати далі »
Літера Б |
- це Організоване об'єднання машинних програм.

Библиотека программ - это Организованное объединение машинных программ).
Літера Б |
- це Зондувальний сигнал у вигляді сукупностей кількох радіосигналів (неперервних чи імпульсних) з різними несучими частотами.

Многочастотный зондирующий сигнал - это З ... Читати далі »
Літера Б |
- це Пересилання, під час якого кадри призначаються для приймання визначеною групою станцій цієї ж ЛОМ.

Многопунктовая передача по лвс - это Передача, при которой кадры ... Читати далі »
Літера Б |
- це Комутаційний апарат,який має двачибільше полюсів..

Многополюсный коммутационный аппарат - Коммутационный электрический аппарат, имеющий два и более полюсов.
Літера Б |
- це Комутаційний апарат,якийнемає переміщуваних контакт - деталейіздійснює комутацію без руйнування його струмоведучих деталей..

Бесконтактный коммутационный аппарат - ... Читати далі »
Літера Б |
- це Операція,яка підлягає правилам булевої алгебри.

Булева операция - (Операция, которая подчиняется правилам булевой алгебры).
Літера Б |
- це Організована сукупність програм,частин програмі,можливо,інформації, щостосуєтьсяїхвикористання.

Библиотека программ - (Организованная совокупность программ или их ... Читати далі »
Літера Б |
- це Використання ділянок основноїпам'ятідля тимчасового зберігання данихупроцесіїхобміну між основноютазовнішньоюпам'яттю.

Буферизация - (Использование областей основн ... Читати далі »
Літера Б |
- це Високотверді породи, природні та штучні матеріали, шріт, застосовувані для оброблення природного каменю.

Бурение - Процесс искусственного образования выработки неб ... Читати далі »
Літера Б |
- це Засмічування сорту (гібриду) іншими формами рослин внаслідок природного перехресного запилення чи мутацій.

Биологические засорение сорта гибрида - Засорение сорта ... Читати далі »
Літера Б |
- це Неперіодичне видання, що складається з двох чи більше нумерованих томів і становить єдине ціле за змістом і оформленням.

Многотомное издание, многотомник - Неперио ... Читати далі »
Літера Б |
- це Упорядкована сукупність термінологічних записів (7.1.3) у системі оброблення інформації.

База терминологических данных - Упорядоченная совокупность терминологическ ... Читати далі »
Літера Б |