Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ф"


1 2 3 ... 11 12 »
Процедура,якаєальтернативною щодо нормального виконання процесу при появі незвичайних або неочікуваних ситуацій.

Фоновая процедура - (Процедура, являющаяся альтерн ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-29
Описоб'єктівданихусимвольній формі.

Формат - (Описание объектов данных в символьной форме).
Категория: Ф | 2016-12-29
Мовнийоб'єкт,ідентифікатор якого описується разомізвходомдопроцедуриіслужить длязв'язку звідповідним фактичним параметром.

Формальный параметр - (Языковый объект, ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-27
Пневматопресовазометр, в якому максимальний і діастолічний тиск крові вимірюється за параметрами сигналу коливань стінки артерії.

Фонопрессовазометр - Пневматопрес ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-23
Пневматопресовазометр, в якому максимальний, систолічний, середній і діастолічний тиск крові вимірюється за параметрами похідної від сигналу коливань стінки артерії.

Ф ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-23
Кіноплівка,призначена для записування негативів фотографічних фонограм змінної ширини.

Фонограммная кинопленка - Кинопленка, предназначенная для записи негативов ф ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-22
Напівпровідниковий діод, у якому поглинання випромінювання викликає фотогальванічний ефект.

Фотодиод - это Полупроводниковый диод с р-п переходом между двумя типам ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-19
Напівпровідниковий діод, у якому поглинання випромінювання викликає фотогальванічний ефект.

Фотодиод - это Полупроводниковый диод с р-п переходом между двумя типам ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-19
Бурякоукладальна машина, що має можливість пересуватися тільки уздовж лінії навантажування.

Фронтальная свеклоукладочная машина, фронтальный свеклоукладчик - это С ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-17
Бурякоукладальна машина, що має можливість пересуватися тільки уздовж лінії навантажування.

Фронтальная свеклоукладочная машина, фронтальный свеклоукладчик - это С ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-17
Резервування,при якому використовується здатність елементівоб'єктавиконувати додаткові функції.

Функциональное резервирование - Резервирование, при котором использ ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-17
Пристрій,основні характеристики якого зумовлені електронною емісією,причиною якоїєпоглинання фотонів.

Фотоэлектрическое устройство - Устройство, основные характери ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-17
Фрейм-прототип, у якого значення всіх слотів є константами.

Фрейм-экземпляр - это Фрейм-прототип, у которого значения всех слотов являются константами).
Категория: Ф | 2016-12-16
Фотоелектричний напівпровідниковий приймач випромінювання, принцип дії якого грунтується на ефекті фотопровідності.

Фоторезистор - это Фотоэлектрический полупровод ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Бібліографічний елемент, який містить додаткові відомості про документ, його зміст тощо.

Факультативный библиографический элемент - это Библиографический элемент, ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Середньозважена величина подетально специфікованих норм витрат за станом нормативної і технічної документації на підприємстві в цілому.

Фактически достигнутая норма ра ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Фрейм-прототип, у якого значення всіх слотів є константами.

Фрейм-экземпляр - это Фрейм-прототип, у которого значения всех слотов являются константами).
Категория: Ф | 2016-12-16
Фотоелектричний напівпровідниковий приймач випромінювання, принцип дії якого грунтується на ефекті фотопровідності.

Фоторезистор - это Фотоэлектрический полупровод ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Бібліографічний елемент, який містить додаткові відомості про документ, його зміст тощо.

Факультативный библиографический элемент - это Библиографический элемент, ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Експлуатаційний документ, який засвідчує ґарантовані підприємством - виробником основні параметри і технічні характеристики виробу і містить відомості з його експлуатації.

... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-16
Мікроорганізм, який існує завдяки використанню енергії світла, електронів та вуглецю органічних сполук.

Фотоорганогетеротроф - это Микроорганизм, который существуе ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, який існує завдяки використанню енергії світла, електронів органічних сполук та вуглецю вуглекислоти.

Фотоорганоавтотроф - это Микроорганизм, которы ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, що існує завдяки використанню енергії світла, електронів неорганічних та вуглецю органічних сполук.

Фотолитогетеротроф - это Микроорганизм, который ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, що існує завдяки використанню енергії світла, електронів неорганічних сполук та вуглецю вуглекислоти.

Фотолитоавтотроф - это Микроорганизм, который ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Класифікаційна система, що впорядковує поняття у вигляді послідовності фасетів і синтезує нотацію предмета за допомогою комбінації фасетів.

Фасетная классификационная ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізми (кишкова паличка, паразитичні інфузорії, гриби), які можуть розвиватися в кисневих і безкисневих умовах. Це найбільш численна група бактерій, які можуть знаходитися ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Спостереження, які проводять для встановлення та аналізу структури часу роботи виконавців протягом зміни чи її частини.

Фотография рабочего времени - Наблюдение, п ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Забезпеченість або незабезпеченість підприємства необхідними коштами для здійснення нормального господарювання і своєчасних грошових розрахунків.

Финансовое состояние ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, який існує завдяки використанню енергії світла, електронів та вуглецю органічних сполук.

Фотоорганогетеротроф - это Микроорганизм, который существуе ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, який існує завдяки використанню енергії світла, електронів органічних сполук та вуглецю вуглекислоти.

Фотоорганоавтотроф - это Микроорганизм, которы ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, що існує завдяки використанню енергії світла, електронів неорганічних та вуглецю органічних сполук.

Фотолитогетеротроф - это Микроорганизм, который ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізм, що існує завдяки використанню енергії світла, електронів неорганічних сполук та вуглецю вуглекислоти.

Фотолитоавтотроф - это Микроорганизм, который ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Класифікаційна система, що впорядковує поняття у вигляді послідовності фасетів і синтезує нотацію предмета за допомогою комбінації фасетів.

Фасетная классификационная ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Мікроорганізми (кишкова паличка, паразитичні інфузорії, гриби), які можуть розвиватися в кисневих і безкисневих умовах. Це найбільш численна група бактерій, які можуть знаходитися ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання частоти пульсу.

Фотоплетизмограф - Плетизмовазограф, измерение в котором производят по изменению оптической плотности исследу ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання парціального тиску кисню в крові за силою іонного струму, який протікає між розміщеними в кровоносній судині двома електродами, один з яких ма ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання тиску повітряного потоку під час дихання.

Фоноспирограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени параметров акустичес ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання параметрів коливань серця за значенням прискорення передньої стінки грудної клітини.

Фонокардиограф плода - Фонокардиограф дл ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання тиску в шлунково - кишковому тракті.

Фоногастрограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени параметров акустических ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання параметрів коливань серця за значенням швидкості руху передньої стінки грудної клітини.

Фонокардиограф - Регистрирующий прибо ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Люмінесценція, яка затухає протягом часу від 10-8 до 10-9.

Флуоресценция - Люминесценция, затухающая в течение времени от 10-8 до 10-9.
Категория: Ф | 2016-12-15
Реєструвальний прилад для вимірювання різниці потенціалів електричного поля м'язів.

Фазопрессовазограф - Пневматопрессовазограф, в котором диастолическое давление ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Світлочутливий матеріал,призначений для одержаннянаньому фотографічного зображення.

Фотографический материал фотоматериал - Светочувствительный материал, предназна ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-15
Формалізований опис функцій,властивостейіхарактеристикоб'єкта.

Формальная спецификация - (Формализованное описание функций, свойств и характеристик объекта).
Категория: Ф | 2016-12-15
Документальна копія, одержана за допомогою апаратури факсимільного зв'язку.

Факсимиле, телекопия - это Документальная копия, полученная с помощью аппаратуры факсим ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14
Радіозв'язок, призначений для передавання сигналів нерухомого зображення із високою точністю.

Факсимильная радиосвязь - это Радиосвязь, предназначенная для передач ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14
Каменеобробне устатковання для оброблення поверхонь виробів з природного каменю методом фрезерування.

Функциональный элемент - Устройство (блок, модуль), имеющее ( ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14
Спостереження за роботою устаткування та перервами в ній з метою виявлення тривалості та причин простоїв, а також визначення та аналізу структури часу використання устаткування. ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14
Конструктивне поєднання двох чи більшої кількості черв'ячних машин з формувальним обладнанням.

Форматор-вулканизатор - Машина для формования и вулканизации (за оди ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14
Конструктивне поєднання двох чи більшої кількості вальців, що працюють від одного приводу.

Форматор - Машина для предварительного формования изделий путем сжатия и ... Читати далі »
Категория: Ф | 2016-12-14