Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ц"


1 2 3 4 »
- це Елементчифункційний вузол, щоздійснює перетворення кодуваналогову величину.

Цифро-аналоговый преобразователь, цап - Элемент или функциональный узел, осуществляющий ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Електропостачальна система,джерелом електричної енергії якоїєенергетична система.

Централизованная система электроснабжения - Система электроснабжения, источником ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Електропостачання від джерела, що не має зв'язку з енергетичною системою.

Централизованное электроснабжение - Электроснабжение потребителей от энергетической систе ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Теплопостачання від джерел тепла, які не мають зв'язку з загальною тепловою мережею.

Централизованное теплоснабжение - Теплоснабжение потребителей от источников те ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Код,результатом застосування якогоєцифровий набір символів.

Цифровой код - (Код, результатом применения которого является цифровой набор символов).
Літера Ц |
- це Багатопунктове з'єднання, в якому дані, що посилаються логічним об'єктом, приєднаним до центрального прикінцевого пункту з'єднання, приймаються всіма прикінцевими логічними об'єкта ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Багатопунктове з'єднання, в якому дані, що посилаються логічним об'єктом, приєднаним до центрального прикінцевого пункту з'єднання, приймаються всіма прикінцевими логічними об'єкта ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Послідовність командупрограмі, щовиконується неодноразововрезультаті переходу від початку послідовностідокінця.

Цикл - (Последовательность команд в программе, кото ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Послідовність операцій,які можуть бути повторенізабажаннямчиавтоматично.

Цикл операций - Последовательность операций, которые могут быть повторены по желанию или а ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Циліндричний, створений тором, черв'як, вісь якого перехрещується з віссю виробного тора під кутом, за якого один з плоских перерізів головної поверхні черв'яка є дугою кола, що зб ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Організація, що, як правило, має справу з цифровими даними.

Центр данных - это Организация, которая, как правило, имеет дело с цифровыми данными).
Літера Ц |
- це Організація, яка відповідає за аналіз, оцінку, стиснення, синтез, переформатування та розповсюдження змісту документів, за якість інформації, що отримується в результаті експеримен ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Організація, яка відповідає за аналіз, оцінку, стиснення, синтез, переформатування та розповсюдження змісту документів, за якість інформації, що отримується в результаті експеримен ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Організація, що, як правило, має справу з цифровими даними.

Центр данных - это Организация, которая, как правило, имеет дело с цифровыми данными).
Літера Ц |
- це Високов'язка олива, що використовується для змащування циліндрів та клапанів парових машин.

Цилиндровое масло - Нефтяное смазочное масло для поршневых паровых маши ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Циліндричний черв'як, створений виробним конусом, вісь якого перехрещується з віссю черв'яка під кутом, що дорівнює ділильному кутові підйому лінії витка черв'яка (рис.16).
... Читати далі »
Літера Ц |
- це Дескриптор, що належить до цільового тезауруса.

Целевой дескриптор - это Дескриптор, принадлежащий целевому тезаурусу).
Літера Ц |
- це Переміщення речовин у навколишньому середовищі з повітряними потоками, водами річок, грунтовими водами, по харчових та інших ланцюжках.

Циркуляция веществ в окружающей ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Центрифуга, в якій осад вилучається внаслідок зворотно-поступового руху штовхача.

Центрифуга с пульсирующей выгрузкой осадка сахарное производство - это Центрифуга ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Циліндрична черв'ячна передача, миттєва лінія контакту теоретичних поверхонь витка черв'яка та зуба черв'ячного колеса якої є замкнена плавна чи ламана крива (рис.2).

... Читати далі »
Літера Ц |
- це Безрівнична машина сухого прядіння для вироблення пряжізконоплеволокна підвищеної лінійної густинившпагатно - мотузковому виробництві.

Центрифугальная прядильная машин ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Дескриптор, що належить до цільового тезауруса.

Целевой дескриптор - это Дескриптор, принадлежащий целевому тезаурусу).
Літера Ц |
- це Переміщення речовин у навколишньому середовищі з повітряними потоками, водами річок, грунтовими водами, по харчових та інших ланцюжках.

Циркуляция веществ в окружающей ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Центрифуга, в якій осад вилучається внаслідок зворотно-поступового руху штовхача.

Центрифуга с пульсирующей выгрузкой осадка сахарное производство - это Центрифуга ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Установка, призначена для сушіння цукру після центрифугування.

Сахаросушильная установка - это Установка, предназначенная для сушки сахара после центрифугирования.
Літера Ц |
- це Фототрофні прокаріотичні організми, які використовують воду як носій електронів і утворюють при світлі кисень.

Цианобактерии - это Фототрофные прокариотические орг ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Перекриття частотного діапазону один раз у кожному напрямку.

Цикл качки - это Перекрытие частотного диапазона один раз в каждом направлении).
Літера Ц |
- це Сукупність взаємопов'язаних процесів створення та зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації.

Цикл жизненный автома ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Установка, призначена для сушіння цукру після центрифугування.

Сахаросушильная установка - это Установка, предназначенная для сушки сахара после центрифугирования.
Літера Ц |
- це Фототрофні прокаріотичні організми, які використовують воду як носій електронів і утворюють при світлі кисень.

Цианобактерии - это Фототрофные прокариотические орг ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Перекриття частотного діапазону один раз у кожному напрямку.

Цикл качки - это Перекрытие частотного диапазона один раз в каждом направлении).
Літера Ц |
- це Сукупність взаємопов'язаних процесів створення та зміни стану АС від формування початкових вимог до неї до закінчення експлуатації та утилізації.

Цикл жизненный автома ... Читати далі »
Літера Ц |
- це З'єднувач, який має засоби захисту від вологи, температури чи пилу.

Цилиндрический электрический соединитель - Соединитель, изоляторы которого имеют круглый торец ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Тезаурус, розроблений на основі початкового тезауруса.

Целевой тезаурус - это Тезаурус, разработанный на основе исходного тезауруса).
Літера Ц |
- це Технічний засіб на основі мікропроцесорів, який налагоджується або діагностується за допомогою САРНМ.

Целевое устройство - это Техническое средство на основе микро ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Підрозділ промислового виробництва, що складається з групи ГВМ та ГВЛ.

Цех производственный гибкий, гпц - это Подразделение промышленного производства, состоящее и ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Роликовий підшипник кочення з циліндричними роликами, які виконують роль тіл кочення (рис.).

Цилиндрический роликовый подшипник качения - Роликовый подшипник качен ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Тезаурус, розроблений на основі початкового тезауруса.

Целевой тезаурус - это Тезаурус, разработанный на основе исходного тезауруса).
Літера Ц |
- це Технічний засіб на основі мікропроцесорів, який налагоджується або діагностується за допомогою САРНМ.

Целевое устройство - это Техническое средство на основе микро ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Підрозділ промислового виробництва, що складається з групи ГВМ та ГВЛ.

Цех производственный гибкий, гпц - это Подразделение промышленного производства, состоящее и ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Показник, що характризує період затримки займання від стиснення паливно - повітряної суміші.

Цетановoе число - Показатель, указывающий скорость нарастания давления ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Магнітний диск,основа якого виготовленазцупкого(жорсткого)матеріалу.

Жесткий магнитный диск, жмд - Магнитный диск, основа которого выполнена из жесткого материала ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Процесор, щовиконуєу комп'ютеріабо системі оброблення даних основні функції щодо оброблення данихікерування роботою інших частин цьогокомп'ютераабо системи.

Центральны ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Кодований набір,елементи якого формуютьсязцифрового набору символів.

Цифровой кодированный набор - (Кодированный набор, элементы которого формируются из цифрового ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Черв'ячна передача, ділильна та початкова поверхні черв'яка якої є циліндричними.

Цилиндрическая червячная передача - Червячная передача, у червяка которой делител ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Нотація, що використовує тільки цифри.

Цифровая нотация - это Нотация, использующая только цифры).
Літера Ц |
- це Різьбове з'єднання деталі, яка має внутрішню циліндричну різьбу, з деталлю, що має зовнішню конічну різьбу.

Цилиндроконическое резьбовое соединение - это Резьбовое ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Різновид СКП ПК, який є сукупністю вимірювальних, обчислювальних, робочих пристроїв, перетворювачів інформації коданалог і аналог-код, що забезпечують стійкість та керованість, кут ... Читати далі »
Літера Ц |
- це Різьбове з'єднання деталей, які мають циліндричну різьбу.

Цилиндрическое резьбовое соединение - это Резьбовое соединение деталей, имеющих цилиндрическую резьбу.
Літера Ц |
- це Різновид оптових цін у внутрішній та міжнародній торгівлі, що їх використовують під час купівлі - продажу невеликих і середніх за обсягом партій товару, включених до прейскурантів. ... Читати далі »
Літера Ц |