Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ч"


1 2 3 4 5 »
- це Величина,оберненадоперіоду електричного струму..

Частота электрического тока - Величина, обратная периоду электрического тока.
Літера Ч |
- це Світлочутливість кольорофотографічного матеріалу, щовизначається для часткового зображеннязавідповідною характеристичною кривою.

Частичная светочувствительность - ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Характеристика ресурсу, яка визначає його значення або важливість, а інколи і його вразливість.

Чувствительность - это Характеристика ресурса, которая определяет е ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Монохроматична оптична густина, щовизначає поверхневу концентрацію барвникаводномузшарів кольорофотографічного матеріалу.

Частичная монохроматическая оптическая плотно ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Характеристика ресурсу, яка визначає його значення або важливість, а інколи і його вразливість.

Чувствительность - это Характеристика ресурса, которая определяет е ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Конструктивне поєднання черв'ячного преса із завантажувачем гранул, сушаркою гранул, формувальним обладнанням та видувною машиною.

Червячно-дисковый пресс, червячно- д ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Фотографічний матеріал, наякому внаслідок експонуваннятахіміко - фотографічної обробки утворюється зображення, щоскладаєтьсязметалевого срібла.

Черно-белый фотографиче ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Несправність, щовикликає нездатністьоб'єктавиконувати частину потрібних функцій.

Частичная неисправность - Неисправность, характеризуемая неспособностью объекта вы ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Час,потрібний для трансляції програми.

Время трансляции - (Время, необходимое для трансляции программы).
Літера Ч |
- це Час,потрібний для компіляції програми.

Время компиляции - (Время, необходимое для компиляции программы).
Літера Ч |
- це Час,потрібний для виконання програми.

Время выполнения - (Время, необходимое для выполнения программы).
Літера Ч |
- це Зондувальний радіосигнал, частота якого змінюється за заданим законом.

Частотно-модулированный зондирующий сигнал, чm сигнал - это Зондирующий радиосигнал, частота ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Новостворена внаслідок господарювання підприємства вартість, яка дорівнює валовому доходу за відрахуванням усіх виробничих витрат.

Чистый доход предприятия - Вновь ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Переплетення двох сталок правого крутінняідвох сталок лівого крутіння через дві сталки, 2/2.

Четырехпрядное переплетение - Переплетение двух прядей правого кручени ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Зондувальний радіосигнал, частота якого змінюється за заданим законом.

Частотно-модулированный зондирующий сигнал, чm сигнал - это Зондирующий радиосигнал, частота ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Декоративний елемент на поверхні золотих чи срібних виробів, нанесений сплавом (стопом) срібла, свинцю і сірки.

Чернь - Декоративный элемент на поверхности золотых ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Конволютний черв'як з прямолінійним профілем западини в перерізі її площиною, нормальною до гвинтової лінії на співвісній циліндричній поверхні черв'яка, рівновіддаленій від найбли ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Конволютний черв'як з прямолінійним профілем витка в перерізі його площиною, нормальною до гвинтової лінії витка (рис. 13).

Червяк с прямолинейным нормальным профилем ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Конволютний черв'як з прямолінійним профілем витка в перерізі його площиною, нормальною до гвинтової лінії на співвісній циліндричній поверхні черв'яка, рівновіддаленій від різнойм ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Мотузка,яка складаєтьсязчотирьох сталоківиготовлена суканням.

Четырехпрядная веревка - Веревка, состоящая из четырех прядей и изготовленная путем свивки.
Літера Ч |
- це Автоматичне керування процесом,здійснюванезадопомогою пристрою, щовикористовує числові дані,які вводяться, якправило,послідовно протягом усього періоду виконання процесу.

... Читати далі »
Літера Ч |
- це Схемаздвома парами затискачів.

Четырехполюсник - Схема с двумя парами зажимов.
Літера Ч |
- це Мінімальна концентрація речовини, яку можна виявити і виміряти даним методом із заданою довірчою ймовірністю.

Чувствительность метода, предел обнаружения - это Мин ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Відношення маси чистих зародкових частинок до загальної маси проби.

Чистота зародышевых хлопьев - это Отношение массы чистых зародышевых частиц к общей массе пробы ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Розпушник, у якому під час підіймання та опускання зубців їхня поздовжня вісь постійно залишається паралельною своєму початковому положенню або несуттєво відхиляється від нього. ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Оцінювання часу запізнювання відбитого від цілі сигналу відносно зондувального в РЛС з неперервним частотно-модульованим зондувальним сигналом за різницею частот випромінюваного і ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Параметри, які характеризують запізнення відбитого сигналу відносно зондувального і доплерівське зсування частоти відбитого сигналу відносно несучої частоти зондувального сигналу. ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Канат,який складаєтьсязчотирьох сталок, з'єднанихсуканням.

Четырехпрядный канат - Канат, состоящий из четырех прядей и изготовленный путем свивки.
Літера Ч |
- це Коефіцієнт контрастності часткового зображення, щовизначаєтьсязавідповідною характеристичною кривою.

Частичный коэффициент контрастности - Коэффициент контрастност ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Мінімальна концентрація речовини, яку можна виявити і виміряти даним методом із заданою довірчою ймовірністю.

Чувствительность метода, предел обнаружения - это Мин ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Розпушник, у якому під час підіймання та опускання зубців їхня поздовжня вісь постійно залишається паралельною своєму початковому положенню або несуттєво відхиляється від нього. ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Відношення маси чистих зародкових частинок до загальної маси проби.

Чистота зародышевых хлопьев - это Отношение массы чистых зародышевых частиц к общей массе пробы ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Оцінювання часу запізнювання відбитого від цілі сигналу відносно зондувального в РЛС з неперервним частотно-модульованим зондувальним сигналом за різницею частот випромінюваного і ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Параметри, які характеризують запізнення відбитого сигналу відносно зондувального і доплерівське зсування частоти відбитого сигналу відносно несучої частоти зондувального сигналу. ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Залежність часу спрацьовування комутаційного апарата від струмувйого головному колі.

Времятоковая характеристика коммутационного аппарата - Зависимость времени сра ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Деревостан певної породи з поодинокими деревами інших порід.

Чистий древостой - Древостой определенной древесной породы с единичной примесью других пород).
Літера Ч |
- це З'єднувач, одна частина якого призначена для з'єднування та роз'єднування радіочастотних ліній, друга - для з'єднування та роз'єднування низькочастотних електричних кіл.

... Читати далі »
Літера Ч |
- це Єрархічний зв'язок (4.7.1), у якому надрядне поняття (4.1.2) стосується об'єкта (3.1) в цілому, а підрядні поняття (4.1.3) - його частин.

Партитивное отношение - И ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Популяція генетично споріднених клітин, одержаних із однієї батьківської клітини.

Чистая культура микроорганизмов - это Популяция генетически родственных клеток, п ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Показник, що характеризує стійкість до багаторазового згину матеріалу і визначає термін експлуатації його під дією зазначених деформацій до порушення цілісності хоча б одної струмо ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Будь-який хімічний, фізичний чи біологічний компонент середовища природного або антропогенного походження, здатний впливати на організм.

Факторы окружающей среды - ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Величина, обернена до періоду вібрації (ДСТУ 2300).

Частота периодической вибрации - это Величина, обратная периоду колебаний.
Літера Ч |
- це Черв'ячна передача з поздовжнім та профільним заваленнями.

Червячная передача с локализованным пятном контакта - Червячная передача с продольным и профильным завал ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Популяція генетично споріднених клітин, одержаних із однієї батьківської клітини.

Чистая культура микроорганизмов - это Популяция генетически родственных клеток, п ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Будь-який хімічний, фізичний чи біологічний компонент середовища природного або антропогенного походження, здатний впливати на організм.

Факторы окружающей среды - ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Показник, що характеризує стійкість до багаторазового згину матеріалу і визначає термін експлуатації його під дією зазначених деформацій до порушення цілісності хоча б одної струмо ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Величина, обернена до періоду вібрації (ДСТУ 2300).

Частота периодической вибрации - это Величина, обратная периоду колебаний.
Літера Ч |
- це Найменший інтервал часу між моментом, коли основний струм тиристора після зовнішнього перемикання основних кіл знизився до нуля, і моментом, коли основна напруга тиристора, зростаю ... Читати далі »
Літера Ч |
- це Кількість відтворених зображеньзаодну секунду.

Частота регенерации - (Количество воспроизведенных изображений за одну секунду).
Літера Ч |
- це Дискретне подання даних записом числа.

Числовое представление - (Дискретное представление данных записью числа).
Літера Ч |