Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Я"


- це Тахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за часом проходження введенного в потік крові радіоактивного ізотопу.

Ядерно-магнитный резонансный тахогемометр - Та ... Читати далі »
Літера Я |
- це Тахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за параметрами ультразвукового сигналу, відбитого від потоку крові.

Ядерно-магнитный резонансный тахогемограф - Тахо ... Читати далі »
Літера Я |
- це Феромагнітна деталь, що ненесе обвиткитапризначена, восновному,для замикання магнітного кола.

Ярмо трансформатора, электромагнита, реле или другого устройства - Фе ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність властивостей даних, щороблять дані придатними для застосування згідноз їхпризначенням.

Качество данных - (Совокупность свойств данных, которые делают да ... Читати далі »
Літера Я |
- це Замкнена послідовність граней коронки чи денця, розташована на одному рівні і під тим самим кутом відносно боковини.

Ярус граней - Замкнутый ряд, образованный гран ... Читати далі »
Літера Я |
- це Відмова, щовиявляється візуальночиштатними методамиізасобами контролютадіагностування під час підготовкиоб'єкта довикористаннячи впроцесі його використаннязапризначенням.

... Читати далі »
Літера Я |
- це Фізична величина, яка характеризує інтегральну інтенсивність світіння у видимому діапазоні довжин хвиль, в розрахунку на одиницю площі випромінювача.

Яркость - Физ ... Читати далі »
Літера Я |
- це Завислі в повітрі тверді чи рідкі частинки, на яких конденсується водяна пара.

Ядра конденсации - Взвешенные в воздухе твердые или жидкие частицы, на которых конде ... Читати далі »
Літера Я |
- це Елемент вертикальної структури (ярусності) деревостану.

Ярус древостоя - Элемент вертикальной структуры (ярусности) древостоя).
Літера Я |
- це Детальз м'якогоферомагнітного матеріалу,розміщена між полюсами постійного магніту для запобігання випадковому розмагнічуваннючидля послаблення його зовнішнього поля.

Я ... Читати далі »
Літера Я |
- це Фізична величина, визначувана відношенням світлового потоку, що переноситься вузьким пучком з малої ділянки, яка містить розглянуту точку, в малому тілесному куті, який містить нап ... Читати далі »
Літера Я |
- це Галузь енергетики, пов'язана з використанням енергії вітру для виробництва електроенергії.

Ядерная энергетика - Раздел энергетики, связанный с использованием ядерн ... Читати далі »
Літера Я |
- це Режим роботи енергосистеми, що визначає її стан безпосередньо після усунення аварійних умов.

Аварийный режим работы энергосистемы - Режим работы энергосистемы при ... Читати далі »
Літера Я |
- це Мікрозаглиблення на поверхні руйнування, сформоване внаслідок зародження, зростання та розкриття мікропустоти

ЯМКА - Микроуглубление на поверхности разрушения, сфо ... Читати далі »
Літера Я |
- це Характеристика відповідності ТВ- зображення передаваній сцені КАЧЕСТВО ТВ-ИЗОБРАЖЕНИЯ - Характеристика соответствия ТВ- изображения передаваемой сцене).
Літера Я |
- це Нерозкривний, соковитий плід, здебільшого багатонасінний (плоди суниці, полуниці, смородини, агрусу, порічки, граната, винограду та ін.)

ЯГОДА - Невскрывающийся, с ... Читати далі »
Літера Я |
- це Нерозкривні, багатонасінні плоди (плоди хурми, брусниці, чорниці, клюкви, мушмули, померанця, гарбуза та ін.)

ЯГОДОПОДОБНЫЕ ПЛОДЫ - Невскрывающиеся, многосеменные ... Читати далі »
Літера Я |
- це Несправжній, багатонасінний плід, із соковитим мезокарпієм та хрящеподібним ендокарпієм, що оточує насіннєві гнізда (плоди яблуні, груші, айви, мушмули, горобини, ірги та ін.)
... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність характеристик харчового продукту, які визначають ступінь його здатності забезпечувати стабільність складу і корисних властивостей харчового продукту протягом терміну при ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність характеристик товару, які визначають ступінь його здатності задовольняти встановлені і передбачені потреби (КАЧЕСТВО ТОВАРА - Совокупность характеристик товара, ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність властивостей відремонтованих виробів ВП, яку характеризує ступінь відповідності значень їхніх характеристик вимогам ремонтної та (чи) експлуатаційної документації
< ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність властивостей діяльності ( оперативність, точність, надійність ), що зумовлюють успішність її виконання в конкретних умовах

КАЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРАТОРА ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність кількісних та якісних характеристик продукції власного виробництва, які стосуються її здатності задовольняти різні вимоги споживача, установлені та передбачувані потреби ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сукупність властивостей та параметрів, що характеризують роботоздатність ЗОТ під час дії електромагнітних завад

КАЧЕСТВО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СВТ - Совокупность свойст ... Читати далі »
Літера Я |
- це Центральна зона розплавленого металу зварної точки між з'єднуваними поверхнями

ЯДРО ТОЧКИ - Центральная зона расплавленного металла сварной точки между соединяемым ... Читати далі »
Літера Я |
- це Заглибина на поверхні руйнування, сформована внаслідок утворення та розкриття мікропор біля витягнутих внаслідок пластичної деформації структурних неоднорідностей металу (неметалев ... Читати далі »
Літера Я |
- це Чіткість яскравісного складника ТВ- зображення ЯРКОСТНАЯ ЧЕТКОСТЬ - Четкость яркостной составляющей ТВ- изображения).
Літера Я |
- це Елемент мікрозлому трикутної або трапеціїподібної форми, що утв орився внаслідок локального руйнування вздовж поверхні поділу матриця - двійник

ЯЗЫЧОК - Элемент ми ... Читати далі »
Літера Я |
- це Частина явновираженого полюса, навколо якої безпосередньо міститься зосереджена обмотка збудження

ЯВНОВЫРАЖЕННЫЙ ПОЛЮС - Полюс, выступающий из ярма или ступицы по ... Читати далі »
Літера Я |
- це Ступінь досконалості архітектури функціональної системи, яка визначається основними показниками : оптимальністю, оригінальністю, цілісністю, відповідністю середовищу та ефективніст ... Читати далі »
Літера Я |
- це Ступінь придатності функціональної системи до використання за призначенням, який визначається оптимальністю показників, відповідністю ЛТХ та ЕТХ нормам льотної придатності, надійно ... Читати далі »
Літера Я |
- це Плодові культури, плід яких - ягода (суниця, полуниця, малина, ожина, смородина, порічки, агрус та ін.)

ЯГОДНЫЕ КУЛЬТУРЫ - Плодовые культуры, плод которых - ягода ... Читати далі »
Літера Я |
- це Ступінь придатності функціональної системи до адаптації та розвитку, який визначається уніфікацією та пристосовністю до змін умов та специфіки використання

(КАЧЕСТВО А ... Читати далі »
Літера Я |
- це Циклон з дуже великими баричними градієнтами, що виникає над океанами і морями в екваторіальній зоні і супроводжується руйнівними ураганними вітрами, сильними зливами, грозами
... Читати далі »
Літера Я |
- це Розрив у феромагнітній частині магнітопроводу

ЯРМО - Кольцевая опора для полюсов в машине с явновыраженными полюсами.
Літера Я |
- це Умовна температура тіла, яка чисельно дорівнює такій температурі абсолютно чорного тіла, за якої спектральні енергетичні яскравості обох тіл для даної довжини хвилі є рівні
... Читати далі »
Літера Я |
- це Шкури корів, нетелів та телиць масою в парному вигляді понад 13 кг (ДСТУ 2341) ЯЛОВКА - Шкуры коров, нетелей и телок, имеющих массу в парном виде свыше 13 кг.
Літера Я |
- це Парні статеві залози самок, що продукують яйцеклітини та статеві гормони, розміщені позаду нирок біля рогів матки ЯИЧНИКИ - Парные половые железы самок, продуцирующие яйце ... Читати далі »
Літера Я |
- це М'ясо ягнят ЯГНЯТИНА - Мясо ягнят.
Літера Я |
- це Лампа жеврійного розряду, світіння якої, генероване ділянкою негативної напруженості катодної зони електрич ного розряду, характеризується значною яскравістю

ЛАМПА ОТР ... Читати далі »
Літера Я |
- це Сила світла оптичного випромінювання, що припадає на одиницю площі екрану відтворювального пристрою ЯРКОСТЬ ТВ-ИЗОБРАЖЕНИЯ - Сила света оптического излучения, приходящаяся ... Читати далі »
Літера Я |
- це пространственная плотность светового потока, отнесенная к единице площади проекции светящей поверхности на плоскость, перпендикулярную заданному направлению, единица измерения — ка ... Читати далі »
Літера Я |
- це один ряд над іншим (поверхів, лож, балконів та ін.).
Літера Я |
Яма
- це вырытое или образовавшееся углубление в земле.
Літера Я |
- це плотная осадочная порода, состоящая из зерен кварца и различных примесей.
Літера Я |
- це (первичный объемно планировочный элемент) - элементарная (первоначальная, основная) часть объема одноэтажного здания или одного из этажей многоэтажного здания, ограниченная основны ... Читати далі »
Літера Я |