Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "В"


1 2 3 ... 32 33 »
- це Дифузійне горіння, яке реалізується при руйнуванні резервуару зі зрідженим або стисненим газом, перегрітою (нагрітою вище температури кипіння) рідиною з наступним утворенням газопо ... Читати далі »
Літера В |
- це приміщення, де розміщується основне і допоміжне обладнання, задіяне у виробничому процесі
Літера В |
- це Здатністькомп'ютерноїсистеми продовжувати правильно працювати,незважаючинавідмову однієї або кількохїїскладових частин.

Отказоустойчивость компьютерной системы - ( ... Читати далі »
Літера В |
- це Нитки,виготовленізвибіленої пряжічирівниці.

Отбеленные нитки - Нитки, изготовленные из отбеленной пряжи или ровницы.
Літера В |
- це струм чи напруга на затискачах, що розглядаються як вхід [вихід] кола.

Входная [выходная] величина - Ток или напряжение, подводимые к зажимам, рассматриваемые как ... Читати далі »
Літера В |
- це Властивістьоб'єктазберігати працездатність при наявності відмов його складових частин..

Отказоустойчивость - Свойство объекта сохранять работоспособность при налич ... Читати далі »
Літера В |
- це Вектор,заданийувідносних координатах.

Относительный вектор - (Вектор, заданный в относительных координатах).
Літера В |
- це Несправність,спричинена невідповідністю ходу виробництва проектуоб'єкта чиустановленим виробничим процесам.

Производственная неисправность - Неисправность, вызванн ... Читати далі »
Літера В |
- це Прокручування,обмежене напрямками вгоруівниз.

Вертикальное прокручивание - Прокручивание, ограниченное направлениями вверх и вниз (ГОСТ 27459-87).
Літера В |
- це Відношенняrнадмірності інформаціїR докількості рішенняНо.

Относительная избыточность информации - (Отношение r избыточности информации R к количеству решения Но <ф ... Читати далі »
Літера В |
- це Ремонтовнийоб'єкт,який після відмовитаусунення несправності знову стає здатним виконувати потрібні функціїззаданими кількісними показниками надійності.

Восстанавливаем ... Читати далі »
Літера В |
- це Телеконференцзв'язок, який забезпечує в доповнення до графічних даних, текстових та усних повідомлень ще й пересилання нерухомих або рухомих зображень учасників.

Видео ... Читати далі »
Літера В |
- це ВідношенняНrентропіїН докількості рішенняНо.

Относительная энтропия - (Отношение Hr энтропии H к количеству решения Ho. <формула>.
Літера В |
- це Провідникчисукупність провідників,виконанихувигляді однієї петлі.

Виток - Проводник или совокупность проводников, выполненных в виде одной петли.
Літера В |
- це Швидкорозчленовуваний з'єднувач, при розчленуванні якого прикладається певне зусилля до замкового пристрою з допомогою шнура без пошкодження з'єднувача та шнура.

Соеди ... Читати далі »
Літера В |
- це Вісь,перпендикулярна площині перерізу скручуваного тіла.

Ось кручения - Ось, перпендикулярная плоскости сечения скручиваемого тела.
Літера В |
- це Пристрій,призначений для вмиканнятавимикання одногочикількох електричних кіл.

Выключатель - Устройство, предназначенное для включения или выключения одной или неск ... Читати далі »
Літера В |
- це Вимикач,призначений для комутаціївелектричних колах напругоюЗ кВ івище.

Выключатель высокого напряжения - Выключатель, предназначенный для коммутации в электрическ ... Читати далі »
Літера В |
- це Ситуація,виникнення якої спричиняє порушення передбаченої послідовності виконанняідля якоїумові програмування існують засоби, щодозволяють визначити,збудити,розпізнати,проігноруват ... Читати далі »
Літера В |
- це Гідрометеорологічна інформація, необхідна для складання прогнозів за певною методикою.

Соединитель взрывобезопасный - Соединитель, способный нормально работать в о ... Читати далі »
Літера В |
- це Запам'ятовувальний пристрій, до якого процесор має доступ без використання каналів введення-виведення.

Внутреннее запоминающее устройство - это Запоминающее устрой ... Читати далі »
Літера В |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для перетворення змінного струму в пульсуючий.

Выпрямительный полупроводниковый диад - это Полупроводниковый диод, предназначе ... Читати далі »
Літера В |
- це Напівпровідниковий блок, складений з випрямних напівпровідникових діодів.

Выпрямительный полупроводниковый блок - это Полупровониковый блок, собранный из выпрямите ... Читати далі »
Літера В |
- це Напівпровідниковий діод, що випромінює енергію в оптичному діапазоні довжини хвиль в результаті спонтанної рекомбінації електронів та дірок.

Излучающий диод - это ... Читати далі »
Літера В |
- це Напівпровідниковий діод, ємність якого керується зворотною напругою, і який призначений для застосування як елемент з електрично керованою ємністю.

Варикап - это П ... Читати далі »
Літера В |
- це Відмова,спричинена невідповідністю виготовленняоб'єкта дойого проектучи донорм виробничого процесу.

Производственный отказ - Отказ, вызванный несоответствием хода ... Читати далі »
Літера В |
- це Відмова,спричинена діянням під час використанняоб'єктанавантажень, щоперевищують його встановлену спроможність.

Отказ вследствие перегрузки - Отказ, вызванный прил ... Читати далі »
Літера В |
- це Відмова,спричинена неміцністю самогооб'єкта,коли діяння навантаженняна об'єкт неперевищують встановлену спроможністьоб'єкта..

Отказ вследствие непрочности - Отказ, ... Читати далі »
Літера В |
- це Відмова,спричинена неправильнимчинеобережним поводженнямз об'єктом.

Отказ вследствие неправильного обращения - Отказ, вызванный неправильным или неосторожным обращ ... Читати далі »
Літера В |
- це Програма,прийнятна для певного транслятора.

Входная программа - (Программа, являющаяся приемлемой для некоторого транслятора).
Літера В |
- це Плоскошліфувальний верстат з мостом, на якому встановлено каретку з закріпленим на ній шліфувальним інструментом.

Станок продольного резания - Многодисковый камнер ... Читати далі »
Літера В |
- це Плоскошліфувальний верстат, що має нерухомий портал, по якому переміщується каретка з установленими на ній одним чи декількома шліфувальними інструментами.

Станок попе ... Читати далі »
Літера В |
- це Резистор,резистанс якого значно змінюється залежно від прикладеної напруги.

Варистор - Сопротивление, величина которого значительно изменяется в зависимости от при ... Читати далі »
Літера В |
- це Електрокардіограф для вимірювання різниці потенціалів електричного поля серця плода.

Измерительная установка для функциональной диагностики - Установка для измерен ... Читати далі »
Літера В |
- це Водокористування із застосуванням споруд чи технічних пристроїв, що впливають на якість води.

Водопользование специальное - это Водопользование с применением соору ... Читати далі »
Літера В |
- це Водокористування без застосування споруд або технічних пристроїв, що впливають на якість води.

Общее водопользование - это Водопользование без применения сооружени ... Читати далі »
Літера В |
- це Субмікроскопічні життєздатні форми, що мають власний геном і здатні розмножуватися лише в клітині-господарі.

Вирусы - это Субмикроскопические жизнеспособные формы, ... Читати далі »
Літера В |
- це Експериментальне визначення кількісних і (або) якісних характеристик властивостей об'єкта випробувань за результатом впливу на нього під час моделювання чи функціювання.

... Читати далі »
Літера В |
- це Споживач[приймач ]електричної енергії,напруга живлення якого понад1000 В.

Высоковольтный потребитель приемник электрической энергии - Потребитель (приемник) электр ... Читати далі »
Літера В |
- це Випробування,для визначення показників надійностізізаданою точністютавірогідністю.

Определительные испытания на надежность - Испытания, проводимые для определения ... Читати далі »
Літера В |
- це Випробування,які виконують для визначеннячиконтролю показників надійностівзаданих умовах.

Испытания на надежность - Испытания, проводимые для определения или контр ... Читати далі »
Літера В |
- це Внутрішньоводний лід, утворений на дні водного об'єкта.

Внутриводный лед - Скопление первичных ледяных кристаллов, образующихся в толще воды и на дне водного объек ... Читати далі »
Літера В |
- це Підпорядкований термін у підрядному відношенні.

Более узкий термин - это Подчиненный термин в отношении подчинения).
Літера В |
- це Оптоелектронний напівпровідниковий прилад, у якому оптичний зв'язок між випромінювачем та приймачем випромінювання здійснюється за допомогою волоконно-оптичної лінії зв'язку.
... Читати далі »
Літера В |
- це Напівпровідник, що не має домішок, у якому в умовах теплової рівноваги концентрації носіїв заряду кожного знаку практично рівні.

Собственный полупроводник: полупроводн ... Читати далі »
Літера В |
- це Кольороподілена оптична густина,визначувана відносно кожногозтрьох кольорочутливих приймачів окаівиражена густиною сірого поля.

Визуально-серая оптическая плотность ... Читати далі »
Літера В |
- це Нитки,просочені чистим бджолиним воскоміобробленінавощильній машині.

Вощенные нитки - Нитки, пропитанные чистым пчелиным воском и обработанные на вощильной машине.
Літера В |
- це Порошкоподібний вуглецевий матеріал певного гранулометричного складу, призначений для пересилки заготовок у печах випалювання або графітування.

Углеродная засыпка ... Читати далі »
Літера В |
- це Електромагнітна індукція,зумовлена зміною потокозчеплення контуразарахунок зміни струмувіншому контурі.

Взаимная индукция - Электромагнитная индукция, вызванная из ... Читати далі »
Літера В |
- це Електромагнітне випромінювання Сонця, що поширюється в просторі у формі електромагнітних хвиль і проникає в земну атмосферу.

Водохранилище - Искусственный водоем, ... Читати далі »
Літера В |