Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Г"


1 2 3 ... 14 15 »
- це Властивістьоб'ектабути здатним виконувати потрібні функціївзаданих умовахубудь - який часчипротягом заданого інтервалу часузаумови забезпечення необхідними зовнішніми ресурсами. ... Читати далі »
Літера Г |
- це Термінал,призначений для введення - виведення графічної інформації.

Графический терминал - (Терминал, предназначенный для ввода- ввода графической информации).
Літера Г |
- це Гідроелектростанція, що використовує верхнє і нижнє водосховища для циклічної роботи : нагнітання води у верхнє водосховище і подальше використання її для вироблення електроенергії ... Читати далі »
Літера Г |
- це Програма,призначена для генерації інших програм.

Генератор программ - (Программа, предназначенная для генерации других программ).
Літера Г |
- це Мотузка,призначена для господарських цілейупобуті.

Хозяйственная веревка - Веревка, предназначенная для хозяйственных целей в быту.
Літера Г |
- це Наробіток,протягом якого відмоваоб'єкта невиникнезімовірністюу,вираженоюувідсотках.

Гамма-процентная наработка до отказа - Наработка, в течение которой отказ объек ... Читати далі »
Літера Г |
- це Високотемпературне оброблення вуглецевих матеріалів, під час якого відбувається їх перехід у стан кристалічного графіту.

Графитация - Высокотемпературная обработка ... Читати далі »
Літера Г |
- це Кам'яновугільний кокс певного гранулометричного складу, що пройшов термічне оброблення в печах графітування.

Графитированный коксик нд керновая пересыпка - Каменно ... Читати далі »
Літера Г |
- це Конструкторський документ, який містить посилання на базовий документ та змінні дані щодо двох і більше виконань виробу.

Групповой конструкторский документ исполнения< ... Читати далі »
Літера Г |
- це Конструкторський документ, який містить сталі та змінні дані виконань двох і більше виробів.

Групповой конструкторский документ - Конструкторский документ, содержа ... Читати далі »
Літера Г |
- це Лампа,електричні характеристики якої визначаються іонізацією газу, щозаповнює колбу.

Газовая лампа - Электронная лампа, электрические характеристики которой опреде ... Читати далі »
Літера Г |
- це Середньозважені норми витрат матеріалів для групи однотипної продукції, які встановлюють у натуральному, вартісному, натурально - вартісному вираженні.

Групповые нормы ... Читати далі »
Літера Г |
- це Електростанція, яка працює в енергетичній системі, оперативно керується її диспетчерською службою, але не належить до числа підприємств енергосистеми за відомчою належністю.
< ... Читати далі »
Літера Г |
- це Класифікаційна система, що забезпечує проведення аналізу, який виявляє всі аспекти предмета.

Глубокая классификационная система - это Классификационная система, об ... Читати далі »
Літера Г |
- це Інтелектуальна система, що грунтується на використанні гіпертексту.

Гипертекстовая система - это Интеллектуальная система, основанная на использовании гипертекста) ... Читати далі »
Літера Г |
- це Інтегрувальний розділ гігієнічної науки, який вивчає вплив усієї різноманітності антропогенних та природних чинників навколишнього середовища на організм людини та наукове обгрунту ... Читати далі »
Літера Г |
- це Класифікаційна система, що охоплює спеціальний предмет, дисципліну чи групу дисциплін.

Отраслевая классификационная система - это Классификационная система, охваты ... Читати далі »
Літера Г |
- це Мовнийоб'єкт,використовуванийублоціідоступний поза ним.

Глобальный объект - (Языковый объект, используемый в блоке и доступный вне его).
Літера Г |
- це Характеристика крана, що враховує його використання за вантажопідіймальністю та в часі, а також кількість циклів роботи.

Группа классификации режим работы - Характ ... Читати далі »
Літера Г |
- це Каменеобробний інструмент у вигляді сталевого стрижня з плоскою вставкою з твердосплавного матеріалу, призначений для вибирання пазів та тесання поверхні каменю.

Преде ... Читати далі »
Літера Г |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання параметрів коливань серця за значенням тиску повітря в легенях при затриманому диханні.

-.
Літера Г |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання роботи м'язів.

Гониокорпометр - Показывающий прибор для измерения углов в суставах.
Літера Г |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання і переміщення центру тяжіння тіла.

Гониокорпограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени угла в суставе.
Літера Г |
- це Централізоване оперативне керування роботою енергосистеми, здійснюване диспетчерською службою на основі оптимальних електричних, теплоенергетичних та гідроенергетичних режимів з ме ... Читати далі »
Літера Г |
- це Послідовність бітів, яка ідентифікує групу станцій ЛОМ.

Групповой адрес лвс - это Последовательность битов, идентифицирующая группу станций ЛВС).
Літера Г |
- це Обгрунтування безпечних чи оптимальних для людини рівнів вмісту хімічних речовин в різних об'єктах навколишнього середовища.

Гигиеническое нормирование химических веще ... Читати далі »
Літера Г |
- це Регламентація за показниками безпеки вмісту домішок, токсичніших чи небезпечніших, ніж основна речовина, результати якої фіксують у нормативній документації на хімічну продукцію. < ... Читати далі »
Літера Г |
- це Нелінійчастий глобоїдний черв'як, головна поверхня витка якого є обвідною виробного конуса під час його руху навколо осі черв'яка та осі, перехресної з віссю черв'яка.

... Читати далі »
Літера Г |
- це Горизонтальна складова баричного градієнта, що чисельно дорівнює зміні тиску на одиницю відстані.

Горизонтальный барический градиент - Горизонтальная составляющая ... Читати далі »
Літера Г |
- це Символ,якийне єкерівнимімає візуальне подання.

Графический символ - (Символ, не являющийся управляющим и имеющий визуальное представление).
Літера Г |
- це Гідрологічний витратомір у формі порогу або стінки, що перегороджує русло, з вирізом певної форми для витікання води.

Гидрометрический водослив - Гидрологический р ... Читати далі »
Літера Г |
- це Гідротехнічна споруда для вимірювання витрат води у відкритих водотоках за стійкою однозначною залежністю витрат води від напору над спорудою.

Гидрологический расходом ... Читати далі »
Літера Г |
- це Пересилання, під час якого станція даних, що володіє маркером, послідовно пересилає кілька кадрів даних.

Групповая передача кадров данных - это Передача, при котор ... Читати далі »
Літера Г |
- це Зброджування основної маси вуглеводів пивного сусла за визначеним температурним режимом.

- это.
Літера Г |
- це Технологічна операція надання крупам глянцьової поверхні з метою покращення товарного вигляду.

Глазирование крупы - это Технологическая операция придания крупе гля ... Читати далі »
Літера Г |
- це Радіочастоти 300 3000 ГГц.

Гипервысокие частоты гвч - это Радиочастоты 300 3000 ГГц.
Літера Г |
- це Вегетативний орган хмелю, що розвивається з пазухових бруньок стебла.

Ветвь хмеля нд. боковой побег - это Вегетативный орган хмеля, развивающийся из пазушных почек ... Читати далі »
Літера Г |
- це Гідроциклон, призначений для очищення вапняного молока від піску, гравію та інших домішок.

Гидроциклон известкового молока сахарное производство - это Гидроциклон, ... Читати далі »
Літера Г |
- це Дослідження, які виконують для встановлення впливу на здоров'я людини чинників навколишнього середовища, виховання, навчання, фізичної активності, трудової діяльності, харчування, ... Читати далі »
Літера Г |
- це Встановлення меж безпечних для організму людини інтенсивності та тривалості впливу на організм чинників навколишнього середовища.

Гигиеническое нормирование факторов о ... Читати далі »
Літера Г |
- це Затвердження науково обгрунтованих, апробованих державних санітарних норм, правил, гігієнічних регламентів і нормативів.

Гигиеническая регламентация - это Утвержде ... Читати далі »
Літера Г |
- це Машиназдвома послідовними гребінними полями наскрізного чесання для формування стрічкизволокон сизалютапрядивавканатному виробництвіінизькогатункового прядивавшпагатно - мотузковом ... Читати далі »
Літера Г |
- це Струмоведучі частини апарата,ввімкненівелектричне коло,яке цей апарат повинен комутувати відповіднодойого основного призначення.

Главная цепь аппарата - Токоведущи ... Читати далі »
Літера Г |
- це Станоб'єкта, заяким його подальша експлуатація неприпустимачинедоцільна,або відновлення його працездатного стану неможливечинедоцільне..

Предельное состояние - Сос ... Читати далі »
Літера Г |
- це Графітований вуглецевий виріб, призначений для підводу електричного струму в робочу зону нагрівальних пристроїв, що пройшов додаткове оброблення.

Графитированный элект ... Читати далі »
Літера Г |
- це Ізолювальний елемент, призначений для утримання та розміщення контактів у корпусі з'єднувача.

Густота ледохода - Степень покрытия реки и водоемов льдинами во время ... Читати далі »
Літера Г |
- це Математичний вираз, що характеризує водний баланс.

Гидрометрический лоток - Гидрологический расходомер, представляющий собой направленный вдоль оси потока открытый ... Читати далі »
Літера Г |
- це Передбачення послідовності зміни витрат (рівнів) води на період завчасності через певні часові інтервали.

Гидрологический прогноз в интервальных оценках - Прогноз ... Читати далі »
Літера Г |
- це Декоративний різьблений елемент виробу, виготовлений з каменю, черепашок, коралів та кості з опуклим чи заглибленим зображенням.

Гемма - Декоративный резной элемен ... Читати далі »
Літера Г |
- це Забезпечення споживачів енергією (електричною енергією), технічні та економічні показники якої (частота, напруга, безперервність, максимум навантаження, пункт живлення, тариф) відп ... Читати далі »
Літера Г |