Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Д"


1 2 3 ... 18 19 »
- це Властивістьоб'єктавиконувати потрібні функціїдопереходууграничний стан при встановленій системі технічного обслуговуваннятаремонту.

Долговечность - Свойство объект ... Читати далі »
Літера Д |
- це Термінал,створенийнабазі дисплея.

Дисплейный терминал - Терминал, выполненный на базе дисплея (ГОСТ 25868).
Літера Д |
- це Окислювально-відновний процес руйнування органічних речовин, які входять до складу живих клітин організмів.

Диссимиляция - это Окислительно-восстановительный проце ... Читати далі »
Літера Д |
- це Резервуваннязкратністю резерву одиндоодного.

Дублирование - Резервирование с кратностью резерва один к одному.
Літера Д |
- це Інформація, яка надається постачальником чи розроблювачем тестованої протокольної реалізації додатково до свідоцтва про конформність протокольної реалізації та пов'язана з особливо ... Читати далі »
Літера Д |
- це Пакет,якийєнезалежним від інших пакетівімістить інформацію,достатню для його пересиланнядоприймачів термінального обладнання даних без урахування здійснюваного раніше обміну інформ ... Читати далі »
Літера Д |
- це Електроди,призначені для забезпечення рухувпевному напрямку електричної дуги, щовиникаєнаконтактах комутаційного апарата, іполегшенняїїгасіння.

Дугогасительные рога ап ... Читати далі »
Літера Д |
- це Пристрій,призначений для забезпечення гасіння електричної дугивкомутаційному апараті.

Дугогасительное устройство коммутационного аппарата - Устройство, предназначе ... Читати далі »
Літера Д |
- це Дозвілнавикористання прав доступу користувачівдоданихіпрограм.

Разрешение доступа - (Разрешение на использование прав доступа пользователей к данным и программам).
Літера Д |
- це Блокзодногочикількох магнітних дисків, щовиймаєтьсязнакопичувачанадискахякєдине цілезконтейнером,від якого віннеможе бути відокремлений.

Кассета дискового запоминающег ... Читати далі »
Літера Д |
- це Середньоквадратичне значення струмузаперіод.

Действующий периодический ток - Среднее квадратичное периодическое значение электрического тока за период.
Літера Д |
- це Властивістьоб'єкта, щовизначається або довизначається під час виконання програми.

Динамическое свойство объекта - Свойство объекта, определяемое или доопределяемое ... Читати далі »
Літера Д |
- це Програма,призначена для виявлення,локалізаціїтаопису пошкоджень технічного устаткування або помилок програм.

Диагностическая программа - (Программа, предназначенна ... Читати далі »
Літера Д |
- це Підграфяксукупність дуг(ребер), щосполучають усі його вершини, неутворюючи контурів.

Дерево графа схемы - Любая совокупность ветвей графа, соединяющих все узлы гра ... Читати далі »
Літера Д |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для детектування сигналу.

Детекторный полупроводниковый диод - это Полупроводниковый диод, предназначенный для детектирования ... Читати далі »
Літера Д |
- це Напівпровідниковий прилад, принцип роботи якого грунтується на ефекті Голла.

Датчик холла - это Полупроводниковый прибор, принцип работы которого базируется на эфф ... Читати далі »
Літера Д |
- це Напівпровідниковий діод, випрямна дія якого грунтується на переносі заряду основними носіями через випрямний контакт металу з напівпровідником.

Диод шоттки - это П ... Читати далі »
Літера Д |
- це Напівпровідниковий діод, дія якого грунтується на появі від'ємного об'ємного імпедансу під дією сильного електричного поля, що призначений для генерації та підсилення надвисокочаст ... Читати далі »
Літера Д |
- це Відмова,спричинена процесами деградаціїв об'єктіпри дотриманні усіх встановлених правилі (чи)норм його проектування,виготовленнятаексплуатації.

Деградационный отказ ... Читати далі »
Літера Д |
- це Водовідокремлювач типу роликового конвеєра з дисками на обертових валах.

Дисковый водоотделитель сахарное производство - это Водоотделитель типа роликового конвейе ... Читати далі »
Літера Д |
- це Крапкавдесятковій системі числення.

Десятичная запятая - (Запятая в десятичной системе счисления).
Літера Д |
- це Конструкторський документ, ідентичний з правдником, виконаний на будь - якому матеріалі, придатний для виготовлення з нього копій, і засвідчений підписом особи, яка відповідає за в ... Читати далі »
Літера Д |
- це Високодисперсний порошок з твердого розчину органічного люмінофора в полімері або з полімера, структурно модифікованого люмінофором, який флуоресціює під дією природного чи штучног ... Читати далі »
Літера Д |
- це Фільтр-згущувач з фільтрувальними елементами у вигляді закріплених на обертовому валу дисків.

Дисковый фильтр-сгуститель сахарное производство - это Фильтр-сгустит ... Читати далі »
Літера Д |
- це Бібліографічний запис, який містить також опис особливостей примірника документа у випадку описування рукописів, рідкісних видань і стародруків.

Дескриптивная запись э ... Читати далі »
Літера Д |
- це Дезодорувальний засіб з інтенсивним запахом.

Дезодорант-духи - это Дезодорирующее средство с интенсивным запахом.
Літера Д |
- це Напівпровідник, що містить донорні та акцепторні домішки, в якому концентрації носіїв заряду кожного знаку різні.

Примесный полупроводник - это Полупроводник, соде ... Читати далі »
Літера Д |
- це Теплопостачання від джерела тепла через загальну теплову мережу.

Децентрализованное электроснабжение - Электроснабжение потребителей от источника, не имеющего связ ... Читати далі »
Літера Д |
- це Код,результатом застосування якогоєдвійковий набір символів.

Двоичный код - (Код, результатом применения которого является двоичный набор символов).
Літера Д |
- це Характеристика розсіювання варіант відносно середнього.

Дисперсия - это Характеристика рассеяния вариант относительно среднего).
Літера Д |
- це Прокатувальний прес з матрицею і валком у вигляді дисків, розміщених в одній вертикальній площині.

Дисковый прокатывающий пресс сахарное производство - это Прокаты ... Читати далі »
Літера Д |
- це Бурякорізальна машина з ножами, закріпленими на диску.

Дисковая свеклорезка - это Свеклорезка с ножами, закрепленными на диске.
Літера Д |
- це Багатопунктове з'єднання, в якому дані, що посилаються логічним об'єктом, приєднаним до деякого прикінцевого пункту з'єднання, приймаються всіма іншими прикінцевими логічними об'єк ... Читати далі »
Літера Д |
- це Класифікаційна система, що використовує десяткову нотацію.

Десятичная классификационная система - это Классификационная система, использующая десятичную нотацию).
Літера Д |
- це Інтелектуальна система, що забезпечує формування рекомендацій про послідовність і перелік можливих дій користувача в процесі розв'язування задачі.

Советующая система ... Читати далі »
Літера Д |
- це Регламентована верхня довірча межа розмаху результатів паралельних визначень.

Допускаемое расхождение результатов параллельных определений, норматив сходимости - э ... Читати далі »
Літера Д |
- це Класифікаційна система, кожний клас якої може бути поділений на два підпорядкованих йому класи.

Дихотомическая классификационная система - это Классификационная си ... Читати далі »
Літера Д |
- це Основнапам'ять усистемі віртуальноїпам'яті.

Действительная память - (Основная память в системе виртуальной памяти).
Літера Д |
- це Співвідношення між шириною і висотою вічка.

Печатный шрифт - Комплект букв определенного алфавита и принадлежащих к нему цифр, а также разделительных, диакритическ ... Читати далі »
Літера Д |
- це Сукупністьвзаємопов'язанихдокументів, щоописують вимоги,можливості,обмеження,проектування,режими роботиісупровід системи.

Документация на систему - (Совокупность в ... Читати далі »
Літера Д |
- це Інформація,поданауформалізованому вигляді,придатному для пересилання,інтерпретуваннячиобробленнязаучастю людини або автоматичними засобами.

Данные - (Информация, п ... Читати далі »
Літера Д |
- це Реєструвальний прилад для вимірювання параметрів коливань голосових зв'язок.

Динамоутерограф - Регистрирующий прибор для измерения во времени силы сокращения мышц ... Читати далі »
Літера Д |
- це Вакуум-фільтр з фільтрувальними елементами у вигляді обертових дисків, обтягнутих фільтрувальною тканиною, в якому вакуум створюється всередині дисків.

Дисковый вакуум ... Читати далі »
Літера Д |
- це Господарський або природний об'єкт, а також природне явище, що спричинюють забруднення води.

Источник загрязнения вод, нд загрязнитель - это Объект, вносящий в пов ... Читати далі »
Літера Д |
- це Випробування, які проводяться групою фахівців для органолептичного оцінювання зовнішнього вигляду, кольору, текстури, смаку, запаху продукту з метою подання висновку про його якіст ... Читати далі »
Літера Д |
- це Радіозв'язок, за якого радіостанції передають та приймають радіосигнали.

Двусторонняя радиосвязь - это Радиосвязь, при которой радиостанции осуществляют передачу и ... Читати далі »
Літера Д |
- це Радіозв'язок, дальність якого перевищує пряму видимість.

Дальняя радіосвязь - это Радиосвязь, у которой дальность связи превышает прямую видимость).
Літера Д |
- це Документація, що містить відомості, які підтверджують готовність АС до приймання її в експлуатацію.

Документация приемочная на автоматизированную систему, документация ... Читати далі »
Літера Д |
- це Впорядкований перелік користувачів або послуг, адресація якого може здійснюватися в мережі.

Справочник в электронной почте - это Упорядоченный перечень пользовател ... Читати далі »
Літера Д |
- це Освітленість, розподіл якої формується в емульсійному шарі внаслідок перетворення ним накладеної освітленості.

Действующая освещенность - Освещенность, распределе ... Читати далі »
Літера Д |