Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Є"


- це Термін,вживаний щодо пристроючикола, вякому ємністьзапевних умов переважає.

Емкостный - Термин, применяемый к устройству или цепи, в которой емкость в определенных ... Читати далі »
Літера Є |
- це Класифікаційна система, яка застосовує для поділу тільки підрядні відношення, що приводить до переважно моноєрархічної та одноаспектної класифікації з уведенням фасетів тільки шлях ... Читати далі »
Літера Є |
- це Планування, за яким спочатку ведеться пошук приблизного плану, за допомогою якого знаходиться принципова відповідь про досяжність поставлених цілей, а потім цей план поступово допо ... Читати далі »
Літера Є |
- це Формувальна або стрижньова суміш, що використовується одночасно як облицювальна і наповнювальна суміш.

Единая смесь - это Формовочная или стержневая смесь, использ ... Читати далі »
Літера Є |
- це Комп'ютерна мережа, в якій функція керування організовані в єрархічний спосіб і можуть бути розподілені між станціями оброблення даних.

Иерархическая вычислительная се ... Читати далі »
Літера Є |
- це Обов'язкові норми витрат праці, установлені на однорідні роботи для всіх виробництв з однотипною технологією.

Единые нормы затрат труда - Нормы затрат труда, разра ... Читати далі »
Літера Є |
- це Структурна нотація, яка породжує класифікаційні індекси, що виражають підрядні відношення між класами.

Иерархическая нотация - это Структурная нотация, порождающая ... Читати далі »
Літера Є |
- це Підвищення біологічної продуктивності водних об'єктів унаслідок накопичення у воді біогенних елементів за дії антропогенних чи природних факторів.

Эвтрофирование вод ... Читати далі »
Літера Є |
- це Електрична ємність між електродами конденсатора.

Емкость конденсатора - Емкость между электродами конденсатора.
Літера Є |
- це Найбільша кількість одиниць даних(двійкових знаків,байт,слів), щоодночасно можуть зберігатисяв запам'ятовувальномупристрої.

Информационная емкость запоминающего устрой ... Читати далі »
Літера Є |
- це Структура даних,яка становить множину,частково упорядковану так, щоіснує лише один елемент цієї множини,якийнемає попереднього, авсі інші елементи мають лише один попередній.
... Читати далі »
Літера Є |
- це Перелік дескрипторів найвищого рівня, для кожного з яких подаються видові терміни, які він охоплює, класифіковані в порядку зменшення узагальненості.

Иерархическое ото ... Читати далі »
Літера Є |
- це Зв'язок між поняттями (4.7), встановлений на основі поділу надрядного поняття (4.1.2) на такі підрядні поняття (4.1.3), які утворюють один чи декілька рівнів, або зворотним шляхом. ... Читати далі »
Літера Є |
- це Частка від ділення заряду конденсаторананапругунаньому.

Емкость идеального конденсатора - Частное от деления тока на производную от напряжения по времени.
Літера Є |
- це Модель даних для подання данихзєрархічною структурою.

Иерархическая модель данных - (Модель данных для представления данных с иерархической структурой).
Літера Є |
- це Норми часу, встановлені на однорідні роботи, умови виконання яких у різних галузях можна звести до обмеженого набору типових рішень.

Единые нормы времени - Нормы в ... Читати далі »
Літера Є |
- це Норми витрат матеріалів певного асортименту на вироблення одиниці продукції або виконання одиниці обсягу робіт в аналогічних умовах виробництва.

Единые нормы расхода м ... Читати далі »
Літера Є |
- це База даних,реалізована згіднозєрархічною моделлю даних.

Иерархическая база данных - (База данных, реализованная в соответствии с иерархической моделью данных).
Літера Є |
- це Електричний манометр [ вакуумметр ], у якому електрична ємність чутливого елемента залежить від вимірюваного тиску

(ЕМКОСТНЫЙ МАНОМЕТР [ВАКУУММЕТР] - Электрический ... Читати далі »
Літера Є |
- це Сповіщувач, що реагує на зміну унормованої електричної ємкості в його зоні виявляння

ЕМКОСТНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ - Извещатель, реагирующий на изменение нормированной элек ... Читати далі »
Літера Є |
- це Термометр, принцип дії якого грунтується на залежності діелектричної проникності термоелектричної речовини від температури

(ЕМКОСТНЫЙ ТЕРМОМЕТР - Термометр, действ ... Читати далі »
Літера Є |
- це Сукупність систем зв'язку загального користування та відомчих систем зв'язку, які забезпечують задоволення потреб споживачів (підприємств, установ, організацій, населення та інших) ... Читати далі »
Літера Є |
- це Можливість виникнення надзвичайної ситуації, що визначається відповідними показниками ЕДИНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И РЕАГИРОВАНИЯ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ, ЕГ ... Читати далі »
Літера Є |
- це Оборотна реакція стехіометричного обміну іонів між твердою і рідкою фазами ґрунту ЕМКОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ КАТИОНОВ ПОЧВОЙ - Максимальное количество обменных катионов, которые м ... Читати далі »
Літера Є |
- це Катіони, що містяться в міжшарових проміжках структури шаруватих ( глинистих ) мінералів ґрунту ЕМКОСТЬ ПОГЛОЩЕНИЯ АНИОНОВ ПОЧВОЙ - Максимальное количество анионов, которо ... Читати далі »
Літера Є |
- це програмно-апаратний продукт, за допомогою якого здійснюється реєстрація і зберігання інформації про центри прийняття тривожних сповіщень та об'єкти спостерігання.
Літера Є |
Єз
- це частокіл, що перегорожує річку та обмежує рух риби проти течії.
Літера Є |
- це наклонный водосборный лоток на крыше, образованный пересечением её скатов.
Літера Є |
- це Європейський стандарт із проектування будівельних конструкцій.
Літера Є |