Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "З"


1 2 3 ... 23 24 »
- це Відмоваоб'єкта,спричинена прямочинепрямо відмовою або несправністю іншогооб'єкта.

Зависимый отказ - Отказ объекта, вызванный прямо или косвенно отказом или неиспра ... Читати далі »
Літера З |
- це Встановлюватизв'язокміж провідниками так,щоб здійснити електричний контакт між ними.

Соединять - Установить связь между проводниками таким образом, чтобы осуществи ... Читати далі »
Літера З |
- це Каменерозпилювальний верстат, різальним інструментом якого є гладкі та перфоровані штрипсові пилки, що рухаються зворотно - поступально.

Заказчик продукции - Физич ... Читати далі »
Літера З |
- це Кожухчиперегородка, щовстановлюєтьсязметою механічного захисту.

Защита - Кожух или перегородка, устанавливаемые с целью механической защиты.
Літера З |
- це Замикання,зумовлене злученням провідникаізземлеючизменшенням резистансу його ізоляції відносно землі нижчезапевне значення.

Замыкание на землю - Замыкание, обуслов ... Читати далі »
Літера З |
- це Напівпровідниковий діод, призначений для перетворення високочастотних сигналів у сигнал проміжної частоти.

Смесительный диод - это Полупроводниковый диод, предназн ... Читати далі »
Літера З |
- це Запам'ятовувальний пристрій, до якого процесор має доступ лише через канали введення-виведення.

Внешнее запоминающее устройство - это Запоминающее устройство, дост ... Читати далі »
Літера З |
- це Нанесеннянаволокно замаслювача, щомістить рослинні,тваринні жири,мінеральні масла.

Замасливание - Нанесение на волокно замасливающего состава с использованием раст ... Читати далі »
Літера З |
- це Помилка,викликана відмовою прочитати двійковий знакуданихнамагнітномузапам'ятовувальномупристрої,які зберігаються або розшукуються.

Пропадание знаков - Ошибка, выз ... Читати далі »
Літера З |
- це Величина,отримана шляхом віднімання від пульсної величини постійної складової ">(формула).

Переменная составляющая пульсирующего напряжения или тока - Величина, по ... Читати далі »
Літера З |
- це Світлочутливість фотографічного матеріалудобезперервного випромінювання заданого спектрального складуувидимій зоні.

Общая светочувствительность - Светочувствитель ... Читати далі »
Літера З |
- це Енергоустановка, призначена для виробництва чи перетворення, передавання, розподіляння чи споживання електроенергії (ДСТУ 3465).

Заглушка электрического соединителя ... Читати далі »
Літера З |
- це Водно-спиртовий розчин з масовою долею парфумерної композиції не менше 1%, який застосовують для гігієни та надання свіжості.

Душистая вода - это Водно-спиртовый р ... Читати далі »
Літера З |
- це Електромагнітна хвиля, що випромінюється передавальною антеною радіолокатора.

Зондирующий сигнал - это Электромагнитная волна, излучаемая передающей антенной радио ... Читати далі »
Літера З |
- це Змінна,доступна двом або більшій кількості асинхронних процедурчиодночасно виконуваних програм.

Общая переменная - (Переменная, доступная двум или большему количес ... Читати далі »
Літера З |
- це Взаємопов'язана система узагальнених підсумкових показників, що містять інформацію, яка характеризує основні сторони діяльності підприємства за певний минулий період.

... Читати далі »
Літера З |
- це Провідникзмалим імпедансом, доякого можуть бути прилучені декілька окремих кіл.

Сборная шина - Проводник с малым полным сопротивлением, к которому могут быть присо ... Читати далі »
Літера З |
- це Завданнянапошук певних данихубазі даних.

Запрос - (Задание на поиск некоторых данных в базе данных).
Літера З |
- це Багатоканальна система радіозв'язку, в якій груповий сигнал формується завдяки використанню роздільного та комбінаційного способів формування.

Смешанная система многок ... Читати далі »
Літера З |
- це Організаційні, програмні й технічні методи та засоби, спрямовані на реалізацію обмежень доступу до даних, установлених для типів даних у системі оброблення даних.

Защи ... Читати далі »
Літера З |
- це Підтримувальні шари і матеріали у фільтрі для очищення води і водопідготовки.

Загрузка фильтра - это Поддерживающие слои и материалы в фильтре для очистки воды и в ... Читати далі »
Літера З |
- це Профілактичний рідкий засіб для догляду за ротовою порожниною.

Зубной эликсир - это Профилактическое жидкое средство для ухода за полостью рта.
Літера З |
- це Радіолокаційна ціль, лінійні і кутові розміри якої набагато менші відповідних значень роздільної здатності РЛС за дальністю і кутовими координатами.

Сосредоточенная ра ... Читати далі »
Літера З |
- це Колориметрична оптична густина,обчислюваназакривими складання тріади основних зональних кольорів.

Зональная колориметрическая оптическая плотность - Колориметричес ... Читати далі »
Літера З |
- це Зображення,поданеуформі,придатній для зберіганняйобробкикомп'ютером.

Закодированное изображение - (Изображение, представленное в форме, удобной для хранения и обра ... Читати далі »
Літера З |
- це Властивістьоб'єктазберігативзаданих межах значення параметрів, щохарактеризують здатністьоб'ектавиконувати потрібні функії,під часіпісля зберіганнята (чи)транспортування.

... Читати далі »
Літера З |
- це Класифікаційно згрупована продукція, схожа за призначенням, принципом дії, конструктивним виконанням і номенклатурою параметрів, що повністю чи частково відображено у марці продукц ... Читати далі »
Літера З |
- це Мовнийоб'єкт,описанийумодуліідоступнийяк умодулі,такіпоза ним.

Внешний объект - (Языковый объект, описанный в модуле и доступный как в модуле, так и вне его).
Літера З |
- це Струмопровідна деталь з'єднувача, яка з'єднується з відповідним елементом, щоб забезпечити протікання електричного струму.

Соединение запрессовкой -.
Літера З |
- це Характеристики навколишнього середовища,які можуть впливатинарежим..

Внешние условия - Характеристики окружающей среды (высота, температура, влажность), которые мо ... Читати далі »
Літера З |
- це Деревоподібна мережа, в якій є рівно один проміжний вузол.

Звездообразная сеть - это Древовидная сеть, в которой имеется ровно один промежуточный узел).
Літера З |
- це Відпрацьована суміш, підготовлена для повторного використання як компонент формувальної суміші.

Оборотная смесь - это Отработанная смесь, подготовленная для повтор ... Читати далі »
Літера З |
- це Технологічний процес розпаду органічних речовин осаду стічних вод в анаеробних умовах.

Сбраживание осадка сточных вод - это Технологический процесс распада органич ... Читати далі »
Літера З |
- це Титульний(-і) аркуш(-і) видання чи аркуші, що їх замінюють, разом з їх зворотними сторінками, а також будь-які сторінки, що передують титульному аркушеві.

Сборный лист ... Читати далі »
Літера З |
- це Спостереження (радіолокаційної) цілі, розташованої за горизонтом Землі з використанням явищ відбиття радіохвиль від іоносфери чи дифракції радіохвиль вздовж поверхні Землі.
... Читати далі »
Літера З |
- це Інформаційний сервіс керування, який забезпечує набір послуг з пересилання довільної інформації керування й маніпулювання нею.

Общий сервис информации управления - ... Читати далі »
Літера З |
- це Пристосування для зняття плітей хмелю з шпалери та складання їх у причіп.

Срывщик плетей хмеля - это Приспособление для снятия плетей хмеля со шпалеры и складывани ... Читати далі »
Літера З |
- це Інтерпретація поняття, пов'язаного зі знаком.

Значение знака - это Интерпретация понятия, связанного со знаком).
Літера З |
- це Резервування, вякому функції основного елемента передаються резервному тільки після відмови основного елемента.

Резервирование замещением - Резервирование, при кот ... Читати далі »
Літера З |
- це Мовнийоб'єкт, щоможе набувати різних значень, поодномузакожний відрізок часу.

Переменная - (Языковый объект, который может принимать различные значения, по одному ... Читати далі »
Літера З |
- це Резервування, вякому резервуєтьсяоб'єкт вцілому.

Общее резервирование - Резервирование, при котором резервируется объект в целом.
Літера З |
- це Несправність, щопорушує хоча6однузпотрібних функційоб'єкта.

Значительная неисправность - Неисправность, нарушающая хотя бы одну из требуемых функций объекта.
Літера З |
- це Поляризаційне кодування, яке досягається повертанням ізолятора в циліндричних з'єднувачах.

Усилие вырыва контакта электрического соединителя - Усилие, необходимое ... Читати далі »
Літера З |
- це Конструктивно і технологічно доцільне поєднання агрегатів і технічних засобів за їх територіальною спільністю у СМО.

Зональное агрегатирование - Конструктивно и те ... Читати далі »
Літера З |
- це Просочування, яке відбувається переважно у порах.

Соединитель с расположением контактов в шахматном порядке - STAGGERED-CONTACT CONNECTOR.
Літера З |
- це Відшарування язикоподібної форми, частково сполучене з основним металом, яке утворюється внаслідок розкатування окислених бризок, заплесків та грубих нерівностей поверхні зливка, з ... Читати далі »
Літера З |
- це Технологічна операція оброблення зерна з метою досягнення заданої вологи.

Увлажнение крупяного зерна - это Технологическая операция обработки зерна с целью достиже ... Читати далі »
Літера З |
- це Застосування знака чи позначки для встановлення зв'язку між дескрипторами, приписаними документу чи інформаційному запиту.

Связывание - это Применение знака или об ... Читати далі »
Літера З |
- це Короткочасне надходження до каналізації стічних вод з різко збільшеною витратою і (або) концентрацією забруднювальних речовин.

Залповый сброс сточных вод - это Кра ... Читати далі »
Літера З |
- це Покоткований поздовжній виступ, який утворюється внаслідок закатування вуса, підрізу, грубих слідів зачищення та глибоких рисок (додаток Б, рисунок 12).

Закат - эт ... Читати далі »
Літера З |