Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ф"


« 1 2 ... 9 10 11 12 »
- це Показник швидкості і спрямованості мікробіологічних процесів у ґрунті, визначуваний за активністю певних ферментів

(ФЕРМЕНТНАЯ АКТИВНОСТЬ ПОЧВЫ - Показатель скорос ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Фасетка, що утворилась внаслідок руйнування по певних кристалографічних площинах - площинах відколу,

ФАСЕТКА СКОЛА - Фасетка, образовавшаяся в результате разрушени ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Відносно рівна (плоска) фасетка на поверхні злому, не завжди орієнтаційно пов'язана з площиною відколу, яка поряд з ознаками крихкого руйнування має ознаки пластичної деформації ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Уведення барвника в розчин чи розплав волокнотвірного полімеру на будь - якій стадії готування його або під час формування хімічного волокна

(КРАШЕНИЕ В МАССЕ ХИМИЧЕСК ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Розподіл у просторі фази конкретного складника поля, створюваного антеною, відносно конкретної еталонної фази

ФАЗОВАЯ ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ (АНТЕННЫ) - Распреде ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Добавки, що вступають у хімічні реакції з компонентами сполуч - ника

ФРЕЗА - Лезвийный инструмент для обработки с вращательным главным движением резания инструмент ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Прогноз, у якому наводять очікувані загальні характеристики погоди : хмарність, опади, атмосферні явища, швидкість та напрям вітру, мінімальну та максимальну температуру повітря на ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формний матеріал у вигляді вулканізованої двошарової гуми для виготовлення друкарської форми флексографічного друку ФОРМНАЯ РЕЗИНА - Формный материал в виде вулканизирован ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Верстат для надання копії геометричної форми, яку має формний циліндр ротаційної друкарської машини ФОРМНЫЙ КРУГЛИЛЬНЫЙ СТАНОК - Станок для придания копии геометрической ф ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Верстат для зрізання фаски на ребрах боковини та її кутах з трьох чи чотирьох боків ФАСКОРЕЗАЮЩИЙ СТАНОК - Станок для срезания фаски на ребрах сторонки и ее углах с трех и ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Баричне утворення зі зниженим [ підвищеним ] тиском, що його зображують на картах погоди замкненими чи незамкненими ізолініями

ФРОНТОЛИЗ, РАЗМЫВАНИЕ ФРОНТА - Проце ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Середня арифметична довжина волокон, що складають елементарну пробу і розподілені на групи, які містять волокна з визначеним інтервалом довжин ФАКТИЧЕСКАЯ ДЛИНА - Средння а ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Лінійна густина волокна або одиничної нитки, визначена після кондиціювання елементарних проб за унормованими умовами ФАКТИЧЕСКАЯ ЛИНЕЙНАЯ ПЛОТНОСТЬ - Линейная плотность вол ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Перебіг усіх процесів, істотних за певного розгляду ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ОБЪЕКТА - Протекание всех процессов, существенных при данном рассмотрении.
Літера Ф |
- це Частина друкарської машини, на якій закріплюють друкарську форму ФОРМНЫЙ ЦИЛИНДР - Часть печатной машины, на которой закрепляют печатную форму).
Літера Ф |
- це Цоколь, конструкція якого дозволяє встановлювати світне тіло лампи, фіксуючи його відносно посадкового місця

ФОКУСИРУЮЩИЙ ЦОКОЛЬ - (Цоколь, конструкция которого по ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Елемент поверхні злому, який утворився внаслідок розшарування по площинах ковзання під час циклічного навантаження

ФАСЕТКА ЦИКЛИЧЕСКОГО КВАЗИСКОЛА - Элемент поверх ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Частина матеріального світу, яка виділена за певними правилами і є предметом пізнання та (або) практичної діяльності ФИЗИЧЕСКИЙ ОБЪЕКТ - Выделенная по некоторым правилам ч ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Плоский чи об'ємний художній виріб для оздоблення приміщень

ФУЖЕР - Большой бокал на высокой ножке.
Літера Ф |
- це Скломат, виготовлений з коротких відрізків комплексних ниток, що прошиті або між собою, або разом із склотканиною з одного чи обох боків

ФАСОННАЯ ЗАГОТОВКА ДЛЯ ПРОФИЛИ ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Послуга з розповсюджування перiодичних видань, яка полягає у вручаннi [ врученнi ] їх передплатникам поза пiдприємством поштового зв'язку

(ФИРМЕННАЯ ЦВЕТОВАЯ ГАММА ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Елемент фірмового стилю, що є об'єднаним у загальну графічну композицію знаком для товара ( послуг ) та логотипом

ФОРМИРОВАНИЕ ПОСЫЛА ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ - Опера ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Частина конструкції кабіни, що повністю повторює структуру складових елементів

(ФРАГМЕНТ КАБИНЫ - Часть конструкции кабины, полностью повторяющая структуру составл ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Корозія під час циклічного взаґмного переміщення двох поверхонь, що контактують, і діє корозивного середовища

ФРЕТТИНГ-КОРРОЗИЯ - Коррозия при колебательном переме ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Частина поля зору, що оточує поле порівняння

(ФОН ПОЛЕЙ СРАВНЕНИЯ - Часть поля зрения, окружающая поле сравнения).
Літера Ф |
- це Прилад, призначений для отримування дійсного зображення будь - яких предметів на фотографічному матеріалі

ФОТОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ, ФОТОАППАРАТ - Прибор для получен ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Гнучкий пристрій, утворений переважно тросами, що використовуються на кривих чи над стрілковими переводами для фіксування проводів у заданому положенні

ФИКСИРУЮЩАЯ ОТТ ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Хімічна реакція [ хімічний процес ], що відбувається між хімічними компонентами ґрунту ФАЗА ПОЧВЫ - Совокупность однородных частей почвы, одинаковых по определенным свойст ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Хімічна речовина, що входить до складу певних фаз ґрунту ФАЗОВЫЙ СОСТАВ ПОЧВЫ - Твердая, жидкая, газообразная и живая фазы почвы).
Літера Ф |
- це Робота, яка необхідна для зміни активності хімічного компонента ґрунту на одиницю, ФАКТОР ЕМКОСТИ ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ ( КАТИОНА) В ПОЧВЕ - Абсолютное содержание элемента пита ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Подання телевізійного сигналу одного рядка [ кадру ] з вказівкою розташування всіх його складників ФОРМАТ СИГНАЛА СТРОКИ [КАДРА] - (Представление телевизионного сигнала од ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Складна людино - машинна система АО (ергатична система), яка виконує певні функції керування об'єктом та процесами його функціонування

(ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АВИАЦИОН ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Множина відліків складових повного ТВ- сигналу з визначенням усіх їх рівневих і часових параметрів у межах кадру, поля і рядка ФОРМАТ ЦИФРОВОГО ТВ-СИГНАЛА - Множество отсч ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Діодний тиристор, у якому для вмикання використовується фотоелектричний ефект від дії зовнішнього потоку світлового випромінювання

ФОТОТИРИСТОР - Тиристор, в котор ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Харчова сіль з домішкою сполук фтору

(ФТОРИРОВАННАЯ СОЛЬ - Пищевая соль с добавкой соединений фтора).
Літера Ф |
- це Прилад, призначений для освітлювання об' єкта фотографування імпульсним випромінюванням

ФОТОВСПЫШКА - Прибор, предназначенный для освещения объекта фотографировани ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Прилад, що встановлюють між корпусом фотоапарата і фотооб'єктивом для плавного змінювання робочого відрізку фотооб'єктива

ФОКУСИРУЮЩИЙ МЕХ - Прибор, устанавливаемы ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Насіння з завершеним формуванням структур та накопиченням життєво необхідних речовин (ДСТУ 2949)

ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ ЗРЕЛЫЕ СЕМЕНА - Семена с завершенным формированием ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Елемент обмеженої поверхні злому, зорієнтований в одній або кількох близько розташованих площинах, у межах яких відбувається руйнування у певному напрямку

ФАСЕТКА ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Буровий (свердловий) елеватор, призначений для підняття або спуску технологічного набору на довжину повідної труби без від'єднування бурового (свердлового) сальника

ФА ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Функція дискретного аргументу, яка описує аргумент комплексного спектра періодичного сигналу

ФАЗОВЫЙ СПЕКТР ПЕРИОДИЧЕСКОГО СИГНАЛА - Функция дискретного аргумента, ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Розділ кліматології, що вивчає клімат на основі фізико - математичного аналізу та розрахунку (ФИЗИЧЕСКАЯ КЛИМАТОЛОГИЯ - Раздел климатологии, изучающий климат на основе физ ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Розділ мікрокліматології, що вивчає фітоклімат ФИТОКЛИМАТОЛОГИЯ - Раздел микроклиматологии, изучающий фитоклимат).
Літера Ф |
- це Рідкий формний матеріал, призначений для виготовлення друкарської форми полімеризацією під впливом світла ФОТОПОЛИМЕРИЗУЮЩАЯСЯ (ФОРМНАЯ) КОМПОЗИЦИЯ - Жидкий формный матери ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Суміш, отримана під час відстоювання та сепарування витоплених тваринних жирів, що складається з білкових, мінеральних і жирових речовин ФУЗА - Смесь, полученная при отста ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Апарат для перетворення закодованої текстової інформації у запис поліграфічним шрифтом на фотографічному матеріалі ФОТОНАБОРНЫЙ АВТОМАТ - Аппарат для преобразования закоди ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Тверді частини крові : еритроцити, лейкоцити та тромбоцити, отримані під час сепарування стабілізованої та дефібринованої крові ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ - Твердые части крови: э ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Захист складового компоненту системи ТС (ОіОПС) від пошкодження або людини від небезпеки ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА - Защита составляющего компонента системы ТС(ОиОПС) от поврежден ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Залози зовнішньої секреції, що мають вивідні протоки і виділяють свої секрети (ферменти) в порожнину організму чи зовні, а також органи та інша сировина тваринного походження, яку ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Машина для утворення зошита з аркуша паперу фальцюванням ФАЛЬЦЕВАЛЬНАЯ МАШИНА - Машина для образования тетради из листа бумаги фальцовкой).
Літера Ф |