Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Т"


« 1 2 3 4 ... 23 24 »
- це Представлення поняття у формі елемента інформаційної мови чи терміна природної мови (переважно іменника чи іменного словосполучення), або класифікаційного індексу.

Тер ... Читати далі »
Літера Т |
- це Підшипниковий матеріал, що містить як компоненти метали, полімери, тверді мастильні матеріали.

Торцовое биение базового торца внутреннего кольца - Разность между н ... Читати далі »
Літера Т |
- це Співставлення теплової енергії спалюваного палива та її витрати для одержання корисного ефекту і неминучих для даної технології втрат, яке роблять для визначення витрат палива та е ... Читати далі »
Літера Т |
- це Енциклопедія, статті якої викладені в стислій формі та розташовані за абеткою їхніх назв.

Текст лекций - Учебное издание, содержащее изложение материала определенн ... Читати далі »
Літера Т |
- це Безконтактний вимикач,призначений для частих комутацій струму,побудованийнаоснові тиристорів.

Тиристорный автоматический выключатель -.
Літера Т |
- це Технологічний процес, предметом перероблення й результатом якого є інформація.

Технология информационная - это Технологический процесс, предметом переработки и рез ... Читати далі »
Літера Т |
- це (N)-сервісний блок даних малого розміру, який підлягає терміновому пересиланню. (N)-рівень забезпечує доставлення термінового блоку даних не пізніше всякого наступного сервісного б ... Читати далі »
Літера Т |
- це Представлення поняття у формі елемента інформаційної мови чи терміна природної мови (переважно іменника чи іменного словосполучення), або класифікаційного індексу.

Тер ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вимірювальний трансформатор, вякомузанормальних умов роботи вторинна напруга практично пропорційна первинній напрузіізсув фаз між ними близькийдонуля.

Трансформатор на ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вимірювальний трансформатор, вякомузанормальних умов роботи вторинний струм практично пропорційний первинномуізсув фаз між ними близькийдонуля.

Трансформатор тока ... Читати далі »
Літера Т |
- це Показувальний прилад для вимірювання частоти дихання.

Турботахоспирограф - Тахоспирограф, измерение в котором производят по значению числа оборотов крыльчатки, уст ... Читати далі »
Літера Т |
- це Тахогемограф, вимірювання в якому здійснюється за електрорушійною силою, яка виникає на поверхні оголеної кровоносної судини під час руху потоку крові у зовнішньому магнітному полі ... Читати далі »
Літера Т |
- це Показувальний прилад для вимірювання парціального тиску вуглекислого газу в крові за силою іонного струму, який протікає між розміщеними в кровоносній судині двома електродами, оди ... Читати далі »
Літера Т |
- це Показувальний прилад для вимірювання модуля пружності і коефіцієнта в'язкості м'яза за частотою і декрементом загасання коливань, спричинених поодиноким дозованим ударом по м'язу. ... Читати далі »
Літера Т |
- це Тахогемограф, вимірювання в якому здійснюється за часом проходження мітки, яка вноситься в потік крові в час її намагнічування в разі ядерно - магнітного резонансу, до певної точки ... Читати далі »
Літера Т |
- це Упорядкований перелік віднайдених у тексті термінів, супроводжуваних посиланнями на джерело для кожного розпізнавального позначення (7.1.2.3), а також частиною контексту (7.1.5.7). ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вимірювальний прилад, який дозволяє тільки відлік показань.

Тепловое сопротивление в обратном проводящем состоянии тиристора - THERMAL REVERSE CONDUCTING RESISTANC ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вимірювальний прилад, в якому передбачено реєстрацію показань у часі.

Температура структуры тиристора - Эквивалентная температура полупроводниковой структуры тирис ... Читати далі »
Літера Т |
- це НАФТОПРОДУКТИ Терміни та визначення СИСТЕМИ ЕНЕРГЕТИЧНI Терміни та визначення.

Твердое смазочное покрытие - Жидкий технологический состав из порошкообразного смазо ... Читати далі »
Літера Т |
- це Показувальний прилад для вимірювання артеріального або венозного тиску крові опосередкованим методом.

Тахопрессовазограф - Пневматопрессовазограф, в котором максим ... Читати далі »
Літера Т |
- це Пресовазограф для вимірювання максимального, систолічного, середнього, діастолічного і венозного тиску крові опосередкованим методом.

Тахокимовазометр - Показывающ ... Читати далі »
Літера Т |
- це Тахогемометр, вимірювання в якому здійснюється за числом обертів крильчатки, встановленої в потоці крові.

Тахогемометр - Показывающий прибор для измерения скорости ... Читати далі »
Літера Т |
- це Переміщування символу трасування.

Трассировка в компьютерной графике - Перемещение символа трассировки (ГОСТ 27459-87).
Літера Т |
- це Неспецифічна та специфічна передача ДНК від клітини-донора клітині-реципієнту за участю вірусів.

Трансдукция - это Неспецифическая и специфическая передача ДНК от ... Читати далі »
Літера Т |
- це Організована множина термінів будь-якої предметної галузі.

Терминология - это Организованное множество терминов любой предметной области).
Літера Т |
- це Температура, за якої під час виготовлення встановлюється робоча частота кварцового генератора.

Температура настройки кварцевого генератора - это Температура, при к ... Читати далі »
Літера Т |
- це Найпростіший елемент трудового процесу, яким є одноразове цілеспрямоване переміщення робочого органу людини.

Трудовое движение - Простейший элемент трудового проце ... Читати далі »
Літера Т |
- це Установлення технічно - обгрунтованих норм витрат виробничих ресурсів.

Техническое нормирование - Установление технически обоснованных норм расхода производственны ... Читати далі »
Літера Т |
- це Знезараження насіння від внутрішніх патогенів підігрітою до певної температури водою.

Термическое обеззараживание семян - Обеззараживание семян от внутренних патог ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої відбувається плавлення одного із шарів кінофотоматеріалу.

Температура плавления кинофотоматериалов - Температура, при которой происходит плавл ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої емульсійний або інший із шарів кінофотоматеріалу відокремлюється у вигляді шкірочки від основи.

Температура отслаивания кинофотоматериалов - Т ... Читати далі »
Літера Т |
- це Відокремлена складова частина видання.

Табель-календарь - Календарь-ежегодник в виде листового издания, содержащий перечень дней года, расположенных по месяцам в ф ... Читати далі »
Літера Т |
- це Переплетення однієї сталки правого крутінняітрьох сталок лівого крутіння через три сталки, 1/3.

Трехпрядное переплетение - Переплетение одной пряди правого кручени ... Читати далі »
Літера Т |
- це Неспецифічна та специфічна передача ДНК від клітини-донора клітині-реципієнту за участю вірусів.

Трансдукция - это Неспецифическая и специфическая передача ДНК от ... Читати далі »
Літера Т |
- це Організована множина термінів будь-якої предметної галузі.

Терминология - это Организованное множество терминов любой предметной области).
Літера Т |
- це Температура, за якої під час виготовлення встановлюється робоча частота кварцового генератора.

Температура настройки кварцевого генератора - это Температура, при к ... Читати далі »
Літера Т |
- це Зображування символів однієї абеткової системи письма символами іншої абеткової системи письма.

Транслитерирование - Процес представления символов одной алфавитной ... Читати далі »
Літера Т |
- це Зображування символів однієї системи письма символами іншої системи письма з урахуванням вимови зображуваних знаків.

Транскрибирование - Процесс представления симв ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої повітря досягає стану насичення, а наявна у ньому водяна пара починає конденсуватися за даного вмісту вологи та незмінного тиску.

Точка росы метео ... Читати далі »
Літера Т |
- це Розпушування і часткове очищення вовни від забруднень і засмічень механічним шляхом.

Трепание шерсти - Разрыхление и частичная очистка шерсти от загрязнений и засо ... Читати далі »
Літера Т |
- це Периферійний пристрій, щозабезпечує введеннядоЕОМ друкованого,стилізованогочидовільного рукописного тексту,поданогоувигляді графічних знаків відповідного кодового набору.

... Читати далі »
Літера Т |
- це Периферійний пристрій, щозабезпечує зчитування данихзносія типу перфострічки[перфокарти ] знаступним утворенням списків,таблицьчисумарних значень.

Табулятор перфоленто ... Читати далі »
Літера Т |
- це Упорядкована сукупність термінологічних даних (7.1.5), які стосуються одного поняття (4.1).

Терминологическая запись - Упорядоченная совокупность терминологических ... Читати далі »
Літера Т |
- це Записування, опрацювання та подання термінологічних даних (7.1.5), одержаних в результаті термінологічного дослідження.

Терминография - Запись, обработка и предста ... Читати далі »
Літера Т |
- це Встановлений проміжок часу, після закінчення якого починають вирубувати деревостан на черговій лісосіці, що прилягає до зрубу.

Срок примыкания лесосек - Установлен ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої шар мастила починає сповзати з гладкої вертикальної металевої поверхні.

Температура сползания - Температура, при которой слой смазки сползает ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої рідкий прозорий нафтопродукт починає мутніти.

Температура помутнения - Температура, при которой жидкий прозрачный нефтепродукт начинает мутнет ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої у нафтопродукті починається утворення кристалів.

Температура начала кристаллизации - Температура, при которой в нефтепродукте начинается образ ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, за якої нафтопродукт втрачає рухомість.

Температура застывания нефтепродукта - Температура, при которой нефтепродукт теряет подвижность.
Літера Т |
- це Температура, за якої нафтопродукт, що нагрівається в умовах випробування, займається та горить не менше 5 с.

Температура воспламенения - Температура, при которой н ... Читати далі »
Літера Т |