Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ф"


« 1 2 3 4 ... 11 12 »
- це Радіозв'язок, призначений для передавання сигналів нерухомого зображення із високою точністю.

Факсимильная радиосвязь - это Радиосвязь, предназначенная для передач ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Документальна копія, одержана за допомогою апаратури факсимільного зв'язку.

Факсимиле, телекопия - это Документальная копия, полученная с помощью аппаратуры факсим ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Вимірювальний генератор для функціональної діагностики, який створює дозовані дії на зоровий аналізатор у вигляді тест -об'єкта і який має змінний кут з оптичною віссю ока.
... Читати далі »
Літера Ф |
- це Показувальний прилад для вимірювання об'ємної концентрації оксигемоглобіну в артеріальній крові за зміною оптичної густини крові, що циркулює в кровоносній судині.

Фот ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Показувальний прилад для вимірювання інтервалів часу між моментом подачі подразнення на який - небудь аналізатор і моментом появи відповідної реакції піддослідного на подразнення. ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Фотографічний матеріалнагнучкій основі,призначений для різних видів зйомкитадрукування.

Фотографическая пленка фотопленка - Фотографический материал на гибкой осно ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Фотографічний матеріалнапаперовій основі,призначений для одержання фотовідбитківзнегативів контактним або проекційним способом друкування.

Фотографическая бумага фотоб ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Процедура,при виконанні якої формується значення якоїсь величиниівиклик якої може використовуватисьякоперандувідповідних виразах.

Функция-процедура - (Процедура, п ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Мовнийоб'єкт, щовказуєтьсяувиклику процедуриі пов'язується звідповідним формальним параметром для використання під час виконання цієї процедури.

Фактический параметр ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Специфікація функцій складових частин системи та їх функційної взаємодії.

Функциональная схема - это Спецификация функций составных частей системы и их функциональ ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Технологічна операція розподілу зерна на однорідні за крупністю фракції.

Фракционирование крупяного зерна по крупности - это Технологическая операция разделения зе ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Спектральний апарат, призначений для вимірювання оптичної густини розчинів у діапазоні довжин хвиль від 315 до 870 нм.

Фотоэлектроколориметр - это Спектральный апп ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Специфікація розміщення даних в пам'яті, базі даних, на зовнішньому носію, а також під час введення-виведення.

Формат данных - это Спецификация размещения данных в ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Радіостанція у фіксованій радіослужбі.

Фиксированная радиостанция - это Радиостанция в фиксированной радиослужбе).
Літера Ф |
- це Зондувальний сигнал у вигляді сукупності зімкнених елементарних радіоімпульсів однакової частоти і тривалості, початкові фази заповнення яких маніпулюються за заданим законом.
... Читати далі »
Літера Ф |
- це Запланований час роботи впродовж певного календарного періоду.

Фонд рабочего времени - Планируемое время работы в течение определенного календарного периода).
Літера Ф |
- це Безповоротне надання коштів на потреби виробничого і соціального розвитку за рахунок державного бюджету та фінансових ресурсів підприємства.

Финансирование предприятия ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Обов'язковий для всіх підприємств, організацій, установ і посадових осіб порядок здійснення фінансової діяльності.

Финансовая дисциплина - Обязательный для всех пр ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Специфікація функцій складових частин системи та їх функційної взаємодії.

Функциональная схема - это Спецификация функций составных частей системы и их функциональ ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Технологічна операція розподілу зерна на однорідні за крупністю фракції.

Фракционирование крупяного зерна по крупности - это Технологическая операция разделения зе ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Спектральний апарат, призначений для вимірювання оптичної густини розчинів у діапазоні довжин хвиль від 315 до 870 нм.

Фотоэлектроколориметр - это Спектральный апп ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Специфікація розміщення даних в пам'яті, базі даних, на зовнішньому носію, а також під час введення-виведення.

Формат данных - это Спецификация размещения данных в ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Радіостанція у фіксованій радіослужбі.

Фиксированная радиостанция - это Радиостанция в фиксированной радиослужбе).
Літера Ф |
- це Зондувальний сигнал у вигляді сукупності зімкнених елементарних радіоімпульсів однакової частоти і тривалості, початкові фази заповнення яких маніпулюються за заданим законом.
... Читати далі »
Літера Ф |
- це Вертикальний розріз, виконаний січними площинами, паралельними до фронтальної площини проекцій.

Фронтальный разрез - Вертикальный разрез, выполненный секущими плос ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Декоративний елемент на лицьовій поверхні виробу, виконаний жаростійкою емаллю.

Финифть - Декоративный элемент на лицевой поверхности изделия, выполненный жаропроч ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Пойменований набір записів, щозберігаються або обробляютьсяякодне ціле.

Файл в представлении данных - (Поименованный набор записей, которые хранятся или обрабатыва ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Перетворювач зсуву фаз між вхіднимитавихідними величинамиdеРhаsеnsсhіеbеr.

Фазовращатель - Преобразователь энергии или электрических сигналов, который создает сдви ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Пригнічення росту мікроміцетів під впливом будь-якого антибіотика.

Фунгистатическое действие микроорганизмов - это Подавление роста микромицетов под влиянием каког ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Транзистор, у якому використовується фотоелектричний ефект.

Фототранзистор - это Транзистор, в котором используется фотоэлектрический эффект.
Літера Ф |
- це Спрямований рух організмів, що вільно пересуваються, в бік джерела світла.

Фототаксис - это Направленное передвижение свободно перемещающихся организмов в сторону ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування фотографічних документів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фотобиблиотека - это Организация и ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Спектральна установка, призначена для фотоелектричної реєстрації спектрів.

Фотоэлектрическая установка - это Спектральная установка, предназначенная для фотоэлектр ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому робоча порожнина ливарної форми утворюється зніманням надлишкової формувальної суміші з поверхні, кількість якої визначається робочою частиною формувального л ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому всі частини ливарної форми підлягають сушінню.

Формовка по-сухому - это Формовка, при которой все части литейной формы подвергаются сушке.
Літера Ф |
- це Формування, при якому термореактивна суміш наноситься на гарячу модельну оснастку і твердіє.

Формовка по нагреваемой модельной оснастке - это Формовка, при которой ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому робоча порожнина ливарної форми утворюється по багаторазовій або разовій ливарній моделі.

Формовка по модели - это Формовка, при которой рабо ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому сушінню можуть підлягати лише ливарні стрижні.

Формовка по-сырому - это Формовка, при которой сушке могут подвергаться только литейные стержн ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому зміцнення ливарної форми здійснюється продуванням вуглекислим газом.

Формовка по сo2-процессу - это Формовка, при которой упрочнение литейной ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Профілюючий пристрій, який переміщується лінійно по напрямних або обертається на шпинделі для утворення робочої порожнини ливарної форми відповідно до контура виготовлюваного вилив ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому значна частина ливарної форми підлягає сушінню.

Формовка с подсушкой - это Формовка, при которой значительная часть литейной формы подвергает ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Рибопродукт певної форми та розмірів, виготовлений із рибного фаршу.

Формованный рыбопродукт - это Рыбопродукт заданной формы и размеров, приготовленный из рыбного ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування звукових записів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фонотека - это Организация или служба, пре ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування кінематографічних документів та відеодокументів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фильмотека ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Косметичний засіб для закріплення форми волосся, одержаної внаслідок застосування засобу для завивки може бути у вигляді розчину, порошку, таблеток.

Фиксатор завивки в ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому феромагнітна сипка формувальна суміш набуває і зберігає контури ливарної моделі за допомогою накладання магнітного поля.

Ферромагнитная формовка< ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Косметичний засіб для зміни кольору волосся на тривалий період.

Краска для волос - это Косметическое средство для изменения цвета волос на длительное время.
Літера Ф |
- це Стоншування стрічкитазміцнюванняїїкрутіннямчисуканнямзнаступним намотуванням одержаної рівницівпаковку певної структуритаформи.

Формирование ровницы - Утонение лен ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Електричний пристрій паралельного ввімкнення, вякомуоб'єднанофункції фільтрування вищих гармонікісиметрування струмівтанапруг.

Фильтро-симметрирующее устройство - ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Пригнічення росту мікроміцетів під впливом будь-якого антибіотика.

Фунгистатическое действие микроорганизмов - это Подавление роста микромицетов под влиянием каког ... Читати далі »
Літера Ф |