Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Т"


« 1 2 ... 21 22 23 24 »
- це Тіло забитої худоби до, під час і після знімання шкури, нутрування, відокремлювання голови, ніг та хвоста ТУША - Тело убитого скота до, во время и после съемки шкуры, нутр ... Читати далі »
Літера Т |
- це Жир, що отримують із жирової та жиромісткої нехарчової сировини та кісток, що використовується на технічні потреби ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖИВОТНЫЙ ЖИР - Жир, получаемый из жирового и ... Читати далі »
Літера Т |
- це Опис очікуваних метеорологічних параметрів на термін понад 12 і до 72 годин

ТОЧНОСТЬ ПРОГНОЗОВ ПОГОДЫ - Отклонение предсказанной характеристики погоды от фактическ ... Читати далі »
Літера Т |
- це Один з провідників, що утворюють термопару, і термоелектричні властивості якого однакові по всій довжині

(ТЕРМОЭЛЕКТРОД - Один из проводников, образующих термопару ... Читати далі »
Літера Т |
- це Міра стабільності ґрунтової сполуки азоту, виражена зміною вільної енергії Гіббса в процесі окисно - відновної реакції в ґрунті за участю азоту ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ НОРМАЛЬНЫЕ УС ... Читати далі »
Літера Т |
- це Міра рухомості та доступності для рослин хімічного елемента, що виражається зміною вільної енергії Гіббса під час переходу елемента з твердої у рідку фазу ґрунту ТЕРМОДИНАМИЧЕ ... Читати далі »
Літера Т |
- це Міра просторової частоти періодичної структури у ТВ- зображенні, виражена відношенням висоти зображення до половини періоду коливань яскравості ТЕЛЕВИЗИОННАЯ ЛИНИЯ, ТВЛ - ... Читати далі »
Літера Т |
- це Ваги із зрівноважувачем за зразком торсійного силовимірювача

(ТОРСИОННЫЕ ВЕСЫ - Весы с уравновешивающим устройством в виде торсионного силоизмерителя).
Літера Т |
- це Стан матеріальних об'єктів, які перебувають у тепловому контакті, що характеризується повною відсутністю теплообміну між ними, який однозначно означає рівність їхніх температур
... Читати далі »
Літера Т |
- це Дії, спрямовані на пошук, захист і рятування людей, матеріальних і культурних цінностей та захист довкілля під час негайного періоду ліквідування надзвичайної ситуації, та на локал ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вид інформації про тривогу (проникнення та/ або напад, та/ або розкриття (злом), та/ або пожежу) ТРЕВОЖНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ - Вид информации о тревоге (проникновении и/или нападе ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вид інформації про тривогу ( проникнення та/ або напад, та/ або несанкціонований доступ, та/ або примушення, та/ або розкриття ( злом ) ТРЕВОЖНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДО ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вал, в який можна вмонтувати або до якого можна приєднати головний вал для збільшення еластичності

ТОРСИОННЫЙ ВАЛ - Тонкий промежуточный вал, применяемый для увели ... Читати далі »
Літера Т |
- це ПК, зорієнтований на регулювання обробленням аналогових сигналів

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОНТРОЛЛЕР - ПК, ориентированный на регулирование путем обработки ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вид зв'язку, за якого мовлення даних здійснюється в цифровій формі у складі телевізійного сигналу чи незалежним каналом, відображуваних як текст та/чи зображення на екрані відповід ... Читати далі »
Літера Т |
- це ціла рухома частина сходового підйомника відповідно для перевезення пасажира або пасажира в інвалідній колясці
Літера Т |
- це найвищий тиск гідравлічної системи для сходового підйомника з номінальним навантаженням в момент нерухомості
Літера Т |
- це сигнали, які містять інформацію про небезпеку пожежі чи несправність від однієї чи більше підключених систем протипожежного захи ... Читати далі »
Літера Т |
- це комплекс ремонтно-будівельних робіт, спрямованих на поліпшення теплотехнічних показників огороджувальних конструкцій будівель, показників енергоспоживання інженерних систем та забе ... Читати далі »
Літера Т |
- це сполучення на основі синтетичних (епоксидних, поліефірних) смол, твердіння яких супроводжується необоротною хімічною реакцією, що спричиняє утворення плавкого та нерозчинного матер ... Читати далі »
Літера Т |
- це головна характеристика якості вимірювання, що відображає близькість результату вимірювання до істинного значення вимірюваної величини.
Літера Т |
- це відрізок часу від початку виконання будівельних робіт до їх завершення, визначений згідно з вимогами ДБН А.3.1-5-2009. Організація будівельного виробництва. ... Читати далі »
Літера Т |
- це сочетанное действие на организм человека параметров микроклимата (температура, влажность, скорость движения воздуха, тепловое облучение), выраженное одночисловым показателем в °С. ... Читати далі »
Літера Т |
- це период года, характеризуемый среднесуточной температурой наружного воздуха выше +10 °С.

Измерения показателей микроклимата в целях контроля их соответствия гигиеническ ... Читати далі »
Літера Т |
- це головний інженер, технічний директор, головний енергетик (технічний механік).

У закритих розподільчих установках огляд елементів заземлювачів з розкриттям ґрунту викон ... Читати далі »
Літера Т |
- це область науки и техники, занимающаяся вопросами получения и использования теплоты. Различают два вида использования теплоты - энергетическое и технологическое. Энергетическое испол ... Читати далі »
Літера Т |
- це система огороджувальних конструкцій будинку, що забезпечує збереження теплоти для опалення приміщень.
Літера Т |
- це спеціальний елемент для з'єднання двох комірчастих перемичок дугами меншого діаметра.

тройниковое соединение Специальный элемента для соединения двух ячеистых п ... Читати далі »
Літера Т |
- це Система мережі трубопроводу з устаткуванням, що відноситься до неї, і станціями до місця доставки. Ця система трубопроводу знаходиться, головним чином, в землі, але також включає н ... Читати далі »
Літера Т |
- це Поєднання усіх технічних і пов'язаних з ними адміністративних дій, призначених для підтримки або відновлення стану елементу, в якому він може здійснювати необхідні функції.
< ... Читати далі »
Літера Т |
- це Температура, що виникає від умов довкілля або монтажу в процесі укладання або в процесі будівництва.

температура монтажа Температура, возникающая из условий окр ... Читати далі »
Літера Т |
- це надлишковий тиск газу або рідини всередині системи, що вимірюється в статичних умовах.

Давление - избыточное давление газа или жидкости внутри системы, измеряем ... Читати далі »
Літера Т |
- це Вміст вологи, при якому клітки деревини повністю насичені.

точка насыщения волокон Влагосодержание, при котором клетки древесины полностью насыщены.

... Читати далі »
Літера Т |
T 27J
- це Температура, за якої мінімальна енергія руйнування A V , стандартного зразка з V- подібним надрізом за Шарпі буде не меншою за 27 Дж.

T 27J Температура, при ко ... Читати далі »
Літера Т |
- це Значення напруження в історії напружень, при якому швидкість зміни напруження змінює знак.

точка изменения напряжения Значение напряжения в истории напряжений, ... Читати далі »
Літера Т |
- це Залежність між газовою температурою середовища, яке оточує поверхні елементів, та часом. Можуть бути: – номінальний: Звичайний температурний режим, що приймається для класифікації ... Читати далі »
Літера Т |
- це Терміни, що використовуються для класифікації типів рам: – напівнерозрізна, в якій у процесі загального розрахунку системи слід враховувати конструктивні властивості елементів та з ... Читати далі »
Літера Т |
- це Зміна температури уздовж меридіана, по колу або по товщині оболонки.

тепловое воздействие Изменение температуры вдоль меридиана, в окружном направлении или по т ... Читати далі »
Літера Т |
- це Документи, що встановлюють вимоги проектувальника до конструкції, включаючи креслення, графіки, протоколи випробувань, посилання на частини інших документів і письмові інструкції. ... Читати далі »
Літера Т |
- це Критерій, згідно з яким оцінюється здатність окремого елемента запобігати надмірній передачі тепла

тепловой критерий изоляции "I" Критерий, согласно которому оц ... Читати далі »
Літера Т |
- це Процедура визначення розвитку температури в елементах на підставі теплових дій (пов’язанних з розповсюдженням нагрівання) і теплових характеристик матеріалів елементів і захисних п ... Читати далі »
Літера Т |
- це Шов, виконаний із застосуванням тонкого шару будівельного розчину

тонкослойный шов Шов, выполненный с применением тонкого слоя строительного раствора
... Читати далі »
Літера Т |
- це проектний будівельний розчин, що має наповнювач, максимальний розмір якого менше або дорівнює задекларованій величині, чи величині ... Читати далі »
Літера Т |
- це Номінальна товщина сталевого листа без урахування товщини шарів цинкового і інших металевих покриттів (t cor ).

толщина стальной основы листа Номинальная толщин ... Читати далі »
Літера Т |
- це Класифікація за ознакою основного будівельного матеріалу, наприклад, залізобетонні конструкції, металеві конструкції, дерев’яні конструкції, кам’яні конструкції, сталезалізобетонні ... Читати далі »
Літера Т |
- це Тип будівельної споруди, що визначається її приналежністю, наприклад, житловий будинок, підпірна стіна, промислова будівля, автодорожній міст.

Тип сооружений в зависим ... Читати далі »
Літера Т |
- це приміщення для нижньої механізації сцени, що знаходиться під її планшетом. Трюми можуть бути одноярусними та багат ... Читати далі »
Літера Т |
- це приміщення, у яких розміщуються освітлювальні та проекційні прилади, пристрої керування постановочним освітленням і зв'язком, електроакустичні та кінотехнологічні пристрої та інші ... Читати далі »
Літера Т |
- це стан основи (конструкції, об'єкта) у момент експлуатації (дослідження), що характеризується параметрами (характеристиками) відмов.
Літера Т |
- це механічний транспортний засіб, призначений для перевезення на автомобільних дорогах вантажів, пасажирів та устаткування, розташованого на ньому.
Літера Т |