Виберіть літеру для пошуку будівельних термінів:

А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Абетка »

Терміни на Літеру "Ф"


« 1 2 3 4 5 ... 11 12 »
- це Транзистор, у якому використовується фотоелектричний ефект.

Фототранзистор - это Транзистор, в котором используется фотоэлектрический эффект.
Літера Ф |
- це Спрямований рух організмів, що вільно пересуваються, в бік джерела світла.

Фототаксис - это Направленное передвижение свободно перемещающихся организмов в сторону ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Спектральна установка, призначена для фотоелектричної реєстрації спектрів.

Фотоэлектрическая установка - это Спектральная установка, предназначенная для фотоэлектр ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування фотографічних документів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фотобиблиотека - это Организация и ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому робоча порожнина ливарної форми утворюється зніманням надлишкової формувальної суміші з поверхні, кількість якої визначається робочою частиною формувального л ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому всі частини ливарної форми підлягають сушінню.

Формовка по-сухому - это Формовка, при которой все части литейной формы подвергаются сушке.
Літера Ф |
- це Формування, при якому термореактивна суміш наноситься на гарячу модельну оснастку і твердіє.

Формовка по нагреваемой модельной оснастке - это Формовка, при которой ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому сушінню можуть підлягати лише ливарні стрижні.

Формовка по-сырому - это Формовка, при которой сушке могут подвергаться только литейные стержн ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому робоча порожнина ливарної форми утворюється по багаторазовій або разовій ливарній моделі.

Формовка по модели - это Формовка, при которой рабо ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому значна частина ливарної форми підлягає сушінню.

Формовка с подсушкой - это Формовка, при которой значительная часть литейной формы подвергает ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому зміцнення ливарної форми здійснюється продуванням вуглекислим газом.

Формовка по сo2-процессу - это Формовка, при которой упрочнение литейной ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Рибопродукт певної форми та розмірів, виготовлений із рибного фаршу.

Формованный рыбопродукт - это Рыбопродукт заданной формы и размеров, приготовленный из рыбного ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Профілюючий пристрій, який переміщується лінійно по напрямних або обертається на шпинделі для утворення робочої порожнини ливарної форми відповідно до контура виготовлюваного вилив ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування звукових записів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фонотека - это Организация или служба, пре ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організація чи служба, призначена для колекціонування кінематографічних документів та відеодокументів з метою їх зберігання та видачі для користування.

Фильмотека ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Косметичний засіб для закріплення форми волосся, одержаної внаслідок застосування засобу для завивки може бути у вигляді розчину, порошку, таблеток.

Фиксатор завивки в ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування, при якому феромагнітна сипка формувальна суміш набуває і зберігає контури ливарної моделі за допомогою накладання магнітного поля.

Ферромагнитная формовка< ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Косметичний засіб для зміни кольору волосся на тривалий період.

Краска для волос - это Косметическое средство для изменения цвета волос на длительное время.
Літера Ф |
- це Помилка,при якій неможливе подальше виконання програми.

Фатальная ошибка - (Ошибка, при которой дальнейшее выполнение программы невозможно).
Літера Ф |
- це Копіювальна кольороподілена оптична густина сірого поля,створюваного додаваннямдоданого барвника двох іншихукількості,потрібній для одержання однакових значень усіх трьох копіюваль ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Дослідження функцій реальної або проектованої системи.

Функциональный анализ - (Исследование функций реальной или проектируемой системы).
Літера Ф |
- це Організація данихнафізичному рівні.

Физическая организация данных - (Организация данных на физическом уровне).
Літера Ф |
- це Залежність втомної довговічності від рівня напруження.

Функция долговечности при случайном нагружении - это Зависимость усталостной долговечности от уровня напряже ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Сукупність дій АС, спрямованих на досягнення певної мети.

Функция автоматизированной системы, функция ас - это Совокупность действий АС, направленных на достижение ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Організми, життєдіяльність яких базується на використанні процесів фотосинтезу.

Фототрофные организмы - это Фототрофные организмы, в основе жизнедеятельности котор ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування в спеціальних знімних опоках, які видаляються після виготовлення форми.

Формовка в съемных опоках - это Формовка в специальных съемных опоках, которые у ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування на формувальному плацу (у формувальній ямі) по ливарних моделях і формувальних ливарних шаблонах.

Формовка в почве формовочной яме - это Формовка на фор ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування по моделі, при якому утворення ливарної форми здійснюється зануренням витоплюваної (випалюваної) ливарної моделі у рідку формувальну суміш з обсипанням вогнетривким мате ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування по нерознімній моделі, яка газифікується під дією теплової енергії металу, що заливається у форму.

Формовка по газифицируемой модели - это Формовка по н ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Формування в опоках по постійних моделях сухим піском, який ущільнюється і утримується в опоці за допомогою синтетичних полімерних плівок та вакууму.

Формовка вакуумно ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Сукупність природних та штучних матеріалів, які використовуються для виготовлення формувальних та стрижньових сумішей, формувальних фарб, розділювальних сумішей та напорошень.
... Читати далі »
Літера Ф |
- це Приведення тексту згідно з інструкціями до вигляду, в якому він має друкуватися: формування абзаців, центрування заголовків, вирівнювання текстових полів, розбиття на сторінки тощо ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Відношення між поняттями, вираженими термінами чи класами в інформаційній мові.

Формальное отношение - это Отношение между понятиями, выраженными терминами или кла ... Читати далі »
Літера Ф |
- це (Фіксована послідовність бітів, призначена для виділення початку і кінця кадру.

Флаг - это Фиксированная последовательность битов, предназначенная для выделения на ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Оцінювання доплерівського зсування частоти прийманого сигналу відносно несучої частоти зондувального сигналу за допомогою одного вузькосмугового фільтру, який перебудовується, чи н ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Визначення оцінок параметрів траєкторії на момент останнього виміру її координат з урахуванням моделі траєкторії цілі.

Фильтрация параметров траектории - это Опред ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Центрифуга з перфорованим ротором, покритим зсередини тканиною або іншою фільтрувальною перегородкою, що використовується для одержання чистих кристалів цукру з утфелю.

< ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Абстрактне представлення середовища пересилання даних.

Физическая среда вос - это Абстрактное представление среды передачи данных).
Літера Ф |
- це Абстрактне представлення середовища пересилання даних (ДСТУ 2230).

Физическая среда - это Абстрактное представление среды передачи данных).
Літера Ф |
- це Сукупність ознак і властивостей організму, що формується на основі генотипу та під впливом конкретних умов зовнішнього середовища і не передається за спадковістю.

Фено ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Електронне пересилання зображень за допомогою системи комп'ютеризованого телефонного зв'язку з метою приймання їх у вигляді документальної копії.

Факсимильная связь, т ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Сукупність зв'язаних записів, яка сприймається як єдине ціле.

Файл - это Совокупность связанных записей, воспринимаемая как единое целое Пример В управлении фондам ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Оцінювання часу запізнювання відбитого від цілі сигналу відносно зондувального в багаточастотній РЛС з неперервним випромінюванням за різницями фаз прийманих сигналів.

... Читати далі »
Літера Ф |
- це Відхилення значущих моментів цифрового сигналу від їхніх ідеальних положень у часі.

Фазовое дрожание цифрового сигнала - это Отклонение значащих моментов цифрового ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Визначення напрямку на джерело випромінювання в одній координатній площині за різницею фаз сигналів, які приймають двома чи кількома антенами з рознесеними фазовими центрами.
... Читати далі »
Літера Ф |
- це Функційний блок, встановлений на терміналі, автоматизованому робочому місці, абонентській системі тощо і призначений для пересилання й приймання зображень за допомогою системи теле ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Періодичне або продовжуване видання, що випускається оперативно, має ознаки журнального або газетного видання, містить матеріали організації, яка його видає.

Футляр ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Залежність коефіцієнта передачі модуляції від просторової частоти.

Функция передачи модуляции фотографическим материалом - Зависимость коэффициента передачи модуля ... Читати далі »
Літера Ф |
- це Зображення на фотографічному шарі плівки, пластинки, фотопаперу, одержане за допомогою фотографічної зйомки або друкування з подальшою їх хіміко - фотографічною обробкою.

... Читати далі »
Літера Ф |
- це Почорніння або кольорове поле, що утворилося в неекспонованому фотографічному матеріалі, який пройшов усі стадії хіміко - фотографічної обробки.

Фотографическая вуаль ... Читати далі »
Літера Ф |