А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін базова швидкість вітру

базова швидкість вітру - basic wind velocity Tthe fundamental basic wind velocity modified to account for the direction of the wind being considered and the season (if required). базова швидкість вітру Основна базова швидкість вітру змінена з урахуванням напрямку вітру, що розглядається, і сезонності (якщо потрібно). базовая скорость ветра Приведенное основное значение базовой скорости ветра с учетом направления ветра и сезонности (если требуется). 1.1.4.3 П mean wind velocity The basic wind velocity modified to account for the effect of terrain roughness and orography. середня швидкість вітру Базова швидкість вітру з урахуванням ефектів нерівності місцевості і орографії. средняя скорость ветра Характеристическое значение скорости ветра, приведенное с учетом показателей шероховатости местности и орографии. 1.1.4.4 П pressure coefficient Eexternal pressure coefficients give the effect of the wind on the external surfaces of buildings; internal pressure coefficients give the effect of the wind on the internal surfaces of buildings. коефіцієнт тиску Зовнішні коефіцієнти тиску враховують ефект дії вітру на зовнішні поверхні будівель; внутрішні коефіцієнти тиску враховують ефект дії вітру на внутрішні поверхні будівель. аэродинамический коэффициент давления Аэродинамические коэффициенты внешнего давления учитывают воздействие ветра на внешние поверхности сооружений; аэродинамические коэффициенты внутреннего давления учитывают воздействие ветра на внутренние поверхности сооружений. 1.1.4.5 П force coefficient Force coefficients give the overall effect of the wind on a structure, structural element or component as a whole, including friction, if not specifically excluded. коефіцієнт сили Коефіцієнти сили враховують повний ефект дії вітру на конструкцію, конструктивний елемент чи вузол в цілому, з урахуванням тертя, якщо воно спеціально не виключається. аэродинамический коэффициент силы Аэродинамические коэффициентысилы учитывают общее воздействие ветра на сооружения, элементыконструкций или узлы. Они включают эффектытрения, за исключением случаев, когда они специально исключаются. 1.1.4.6 П background response factor The background factor allowing for the lack of full correlation of the pressure on the structure surface. коефіцієнт фонової складової реакції Коефіцієнт фонової складової реакції враховує відсутність повної кореляції тиску на поверхню конструкції. коэффициент фоновой составляющей реакции Коэффициент фоновой составляющей реакции учитывает отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции.

Ця фраза "базова швидкість вітру" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 1002 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін базова швидкість вітру відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Елемент кам'яної кладки
Елемент кладки, що має певну форму і призначений для використання в кам'яних конструкціях
Дополнительная информация: