А [389]
Б [340]
В [887]
Г [418]
Д [475]
Е [256]
Є [13]
Ж [46]
З [659]
І [169]
К [1025]
Л [219]
М [535]
Н [453]
О [537]
П [1499]
Р [581]
С [978]
Т [577]
У [153]
Ф [235]
Х [94]
Ц [74]
Ч [108]
Ш [188]
Щ [39]
Ю [42]
Я [36]

 › 

термін часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії

часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії - frequent value of a variable action ( ψ1 Qk) Value determined - in so far as it can be fixed on statistical bases - so that either the total time, within the reference period, during which it is exceeded is only a small given part of the reference period, or the frequency of it being exceeded is limited to a given value. It may be expressed as a determined part of the characteristic value by using a factor ψ1 ≤ 1. часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії ( ψ1 Qk) Визначене на статистичній основі таке детерміноване значення, що в межах базового періоду, час, протягом якого вона перевищується, є тільки малою часткою базового періоду, або частота її перевищення обмежена відповідним значенням. Це значення може бути виражене як визначена частина характеристичного значення, використовуючи коефіцієнт ψ1 ≤1. часто повторяющееся (эксплуатационное) значение временного воздействия ( ψ1 Qk) Значение статистически устанавливаемого воздействия, которое выбирается с учетом того, что суммарное время его действия меньше базового периода времени. Это значение определяется умножением характеристического значения на коэффициент ψ1 ≤ 1. 0.54 П quasi-permanent value of a variable action 2 ( ) ψ Qk Value determined so that the total period of time for which it will be exceeded is a large fraction of the reference period. It may be expressed as a determined part of the characteristic value by using a factor ψ2 ≤ 1. квазіпостійна величина змінної дії 2 ( ) ψ Qk Детермінована величина така, що загальний час, протягом якого воно буде перевищена, становить значну долю базового періоду. Може бути виражена як визначена частина характеристичного значення використовуючи коефіцієнт ψ2 ≤ 1. квазипостоянное (длительное) значение временного воздействия ( ψ2 Qk) Значение временного воздействия, определенное с учетом того, что суммарный промежуток времени, в течение которого оно будет превышено, составляет большую часть базового периода. Оно может быть определенно умножением характеристического значения воздействия на коэффициент ψ2 ≤ 1. 0.55 П accompanying value of a variable action (ψQk) Value of a variable action that accompanies the leading action in a combination. супутня величина змінної дії (ψQk) Величина змінної дії, що є супутньою, в комбінації, для ведучої дії. сопутствующее значение временного воздействия (ψQk) Значение временного воздействия, принимаемое в комбинации с ведущим воздействием.

Термін "часто повторюване (експлуатаційне) значення змінної дії" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій
Літера: Ю | Просмотров: 693 | Добавил: admin | Теги: EN 1990, mass | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте інші будівельні терміни з цього документа:
Фраза внесена , время добавления: 20:24
Дополнительная информация: