А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін динамічний коефіцієнт

динамічний коефіцієнт - dynamic factor Factor that represents the ratio of the dynamic response to the static one. динамічний коефіцієнт Чинник, який представляє відношення динамічної характеристики до статичної. динамический коэффициент Фактор, который представляет отношение динамической характеристики к статической. 1.3.2 П self-weight Qc of the crane Self-weight of all fixed an movable elements including the mechanical and electrical equipment of a crane structure, however without the lifting attachment and a portion of the suspended hoist ropes or chains moved by the crane structure, see 1.4.1.3. власна вага крана Qc Власна вага всіх нерухомих і рухомих частин, включаючи механічне і електричне устаткування конструкції крана, але без урахування підйомного пристосування і частини підвісних вантажопідйомних канатів або ланцюгів, рух яким надається конструкцією крана. собственный вес крана Qc Собственный вес всех неподвижных и подвижных частей, включая механическое и электрическое оборудование конструкции крана, но без учета подъемного приспособления и части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых конструкцией крана. 1.3.3 П hoist load Qh Load including the masses of the payload, the lifting attachment and a portion of the suspended hoist ropes or chains moved by the crane structure. вантажопідйомність Qh Вантаж з урахуванням корисного навантаження, підйомного пристосування і частини підвісних вантажопідйомних канатів або ланцюгів,рух яким надається конструкцією крана. грузоподъемность Qh Груз с учетом полезной нагрузки, подъемного приспособления и части подвесных грузоподъемных канатов или цепей, движимых конструкцией крана. 1.3.4 П crab Part of an overhead travelling crane that incorporates a hoist and is able to travel on rails on the top of the crane bridge. візок мостового крана Частина мостового крана, яка включає підйомний механізм іздатна переміщуватися по рейках на вершині естакади мостового крана. тележка мостового крана Часть мостового крана, которая включает подъемный механизм и способна перемещаться по рельсам на вершине эстакады мостового крана. crane bridge Part of an overhead travelling crane that spans the crane runway beams and supports the crab or hoist block. крановий міст Частина мостового крана, яка перекриває проліт міжбалками підкранових шляхів і служить опорою для візка або блокової обойми крюка крана. крановий мост Часть мостового крана, которая перекрывает пролет между балками подкрановых путей и служит опорой для тележки или крюковой блочной обоймы крана. 1.3.6 П guidance means System used to keep a crane aligned on a runway, through horizontal reactions between the crane and the runway beams. направляючиймеханізм Система, що використовується для утримання крана на підкранових шляхах у вирівняному положенніза допомогою горизонтальних реакцій міжкраном і підкрановими балками. направляющиймеханизм Система, используемая для удержания крана на подкрановых путях в выровненном положении посредством горизонтальных реакций между краном и подкрановыми балками. 1.3.7 П hoist Machine for lifting loads. таль Пристрій для підйому вантажів. таль Устройство для подъема грузов. 1.3.8 П hoist block Underslung trolley that incorporates a hoist and is able to travel on the bottom flange of a beam, either on a fixed runway or under the bridge of an overhead travelling crane. тельфер Пристрій, який включає підйомний механізм, іздатний переміщуватися по нижній полиці балки, або по нерухомому підкрановому шляху, або під крановим мостом . тельфер Устройство, которое включает подъемный механизм и способно перемещаться по нижней полке балки либо по неподвижному подкрановому пути или под мостом крана. 1.3.9 П monorail hoist block Hoist block that is supported on a fixed runway. монорельсовий тельфер Тельфер, який підтримуєтся нерухомим підкрановим шляхом. монорельсовый тельфер Тельфер, который поддерживается неподвижным подкрановым путем. 1.3.10 П crane runway beam Beam along which an overhead travelling crane can move. підкранова балка Балка, уздовж якої може переміщуватися мостовий кран. подкрановая балка Балка, вдоль которой может перемещаться мостовой кран.

Ця фраза "динамічний коефіцієнт" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 1176 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін динамічний коефіцієнт відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Ймовірність безвідмовної роботи системи
Здатність системи не допускати відмов, що спричиняють падіння температури в опалюваних приміщеннях житлових та громадських будинків і споруд нижче +12 °С , у промислових будівлях -...
Дополнительная информация: