А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін еквівалентний час дії вогню

еквівалентний час дії вогню - equivalent time of fire exposure Time of exposure to the standard temperaturetime curve supposed to have the same heating effect as a real fire in the compartment. еквівалентний час дії вогню Час дії вогню за стандартним температурним режимом, який передбачає отримання такого теплового ефекту, як для реальної пожежі у протипожежному відсікові. эквивалентное время огневого воздействия Длительность воздействия, соответствующего стандартной кривой «температура-время», при котором предполагается такойже тепловой эффект, как от реального пожара в отсеке 1.1.2.2 П external member Structural member located outside the building that may be exposed to fire through openings in the building enclosure. зовнішній елемент Конструкція, що розташована за межами будівлі, та може зазнати вогневого впливу через прорізи в огороджувальних конструкціях будівлі. внешний элемент Элемент конструкции, расположенный снаружи здания, который может подвергнуться воздействию пожара через проемыв ограждении здания. 1.1.2.3 П fire compartment Space within a building, extending over one or several floors, which is enclosed by separating elements such that fire spread beyond the compartment is prevented during the relevant fire exposure. протипожежний відсік Простір всередині будівлі, що займає один або декілька поверхів, оточений огороджувальними елементами, таким чином, щоб запобігти поширенню вогню протягом пожежі відповідної тривалості. противопожарный отсек Пространство внутри здания, включающее в себя один или несколько этажей, которое ограничено отделяющими элементами, которые препятствуют распространению пожара наружу в течение предписанного времени огневого воздействия. 1.1.2.4 П fire resistance Ability of a structure, a part of a structure or a member to fulfil its required functions (load bearing function and/or fire separating function) for a specified load level, for a specified fire exposure and for a specified period of time. вогнестійкість Здатність конструктивної системи, частини конструктивної системи або окремої конструкції відповідати обов’язковим вимогам (несуча здатність та/або огороджувальна здатність) для визначеного рівня навантаження, визначеного вогневого впливу та визначеного проміжку часу. огнестойкость Способность конструкции, части конструкции или ее элемента выполнять свои функции (по несущей и/или термоизолирующей способности) при указанном уровне нагрузок, при указанном огневом воздействии и в течение указанного времени.

Ця фраза "еквівалентний час дії вогню" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 902 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін еквівалентний час дії вогню відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Вентиляція протидимна
організований повітрообмін, який у разі пожежі утворює в приміщенні під прошарком диму та гарячого повітря стабільний прошарк незадимленого і ненагрітого повітря шляхом видалення л...
Дополнительная информация: