А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін фіксована дія

фіксована дія - fixed action Action that has a fixed distribution and position over the structure or structural member such that the magnitude and direction of the action are determined unambiguously for the whole structure or structural member if this magnitude and direction are determined at one point on the structure or structural member. фіксована дія Дія, що має фіксоване розподілення та місцеположення відносно споруди або елемента споруди, таким чином, що її величина та напрямок є однозначно визначеними. фиксированное воздействие Воздействие, которое имеет фиксированное распределение и положение для всего сооружения или конструктивного элемента; величина и направление подобного воздействия однозначно определяются для сооружения в целом или для конструктивного элемента, если их величина и направление определеныв их одной точке. 0.45 П free action Action that may have various spatial distributions over the structure. вільна дія Дія, що може мати різне просторове розподілення стосовно конструкції. свободное воздействие Воздействие, которое может иметь различные пространственные распределения по поверхности сооружения. 0.46 П single action Action that can be assumed to be statistically independent in time and space of any other action acting on the structure. проста дія Дія, яку можна вважати статистично незалежною в часі та просторі по відношенню до будь-якої іншої дії на конструкцію. простое воздействие Воздействие, которое, является статистически независимым во времени и пространстве от любого другого воздействия. 0.47 П static action Action that does not cause significant acceleration of the structure or structural members. статична дія Дія, що не викликає значного прискорення конструкції або елементів конструкції. статическое воздействие Воздействие, которое не вызывает существенного ускорения сооружения или его элементов. 0.48 П dynamic action Action that causes significant acceleration of the structure or structural members. динамічна дія Дія, що викликає значне прискорення даної конструкції або елементів конструкції. динамическое воздействие Воздействие, которое вызывает существенное ускорение конструктивных элементов сооружения.

Ця фраза "фіксована дія" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 810 | Добавил: admin | Рейтинг: 5.0/1
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фраза внесена , время добавления: 20:23

Термін фіксована дія відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Ґрунт укріплений
ґрунт, оброблений різними в'яжучими речовинами або покращений добавками з метою підвищення його міцності і стійкості.
Дополнительная информация: