А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін граничні стани

граничні стани - reversible serviceability limit states
Serviceability limit states where no consequences of actions exceeding the specified service requirements will remain when the actions are removed.

оборотні граничні стани експлуатаційної придатності
Граничні стани експлуатаційної придатності, де відсутні наслідки дій, що перевищують визначені експлуатаційні вимоги, після припинення цих дій.

обратимые предельные состояния по эксплуатационной пригнодности
Предельное состояние по эксплуатационной пригодности, где отсутствуют последствия действий, превышающих установленные экусплуатационные требования, после прекращения этих воздействий.


serviceability criterion
Design criterion for a serviceability limit state.

критерій експлуатаційної придатності
Розрахунковий критерій для граничного стану експлуатаційної придатності.

критерий эксплуатацилнной пригодности
Расчетный критерий для предельных состояний по эксплуатационной. пригодности


resistance
Capacity of a member or component, or a cross-section of a member or component of a structure, to withstand actions without mechanical failure e.g. bending resistance, buckling resistance, tension resistance.

опір
Здатність елемента або компонента конструкції (чи їх поперечного переріза), витримувати зовнішні впливи без механічного ушкодження, наприклад опір при згині, опір при подовжньому згині, опір на розтягненні.

сопротивление
Способность элемента или компонента конструкции (или их поперечного сечения) відерживать воздействия без механических повреждений, например сопротивление изгибу, продольному изгибе или растяжению.


strength
Mechanical property of a material indicating its ability to resist actions, usually given in units of stress.

міцність
Механічна властивість матеріалу, що відображає його здатність опиратися діям, яка, зазвичай, вимірюється в одиницях напруження.

прочность
Механическое свойство материала, отображающее его способность противостоять воздействиям, которое обычно выражается в единицах напряжений.

Ця фраза "граничні стани" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Г | Просмотров: 1453 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-3-1

Термін граничні стани відноситься до категорії літера "Г", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Фундаменти глибокого закладання
передають навантаження на ґрунт просторової основи за допомогою тертя чи зчеплення по всіх поверхнях контакту конструкції фундаменту з основою (вертикальні, похилі поверхні і підош...
Дополнительная информация: