А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін густина пожежного навантаження

густина пожежного навантаження - fire load density Fire load per unit area related to the floor area qf , or related to the surface area of the total enclosure, including openings, qt . густина пожежного навантаження Пожежне навантаження на одиницю площі, що відноситься до площі поверху qf , або площі всіх огороджувальних конструкцій qt , враховуючи прорізи в них. плотность пожарной нагрузки Огневая нагрузка, приходящаяся на единицу площади, относящаяся к площади этажа qf , или к площади поверхности всего ограждения, включая проемыqt . 1.1.2.33 П fire load Sum of thermal energies which are released by combustion of all combustible materials in a space (building contents and construction elements). пожежне навантаження Вся теплова енергія, що виділяється від згорання всіх горючих матеріалів у просторі (вміст будівлі та окремі конструкції). пожарная нагрузка Сумма тепловых энергий, которые высвобождаются при воспламенении всех горючих материалов в данном объеме (конструктивные элементыи оборудование здания). 1.1.2.34 П fire scenario Qualitative description of the course of a fire with time identifying key events that characterise the fire and differentiate it from other possible fires. It typically defines the ignition and fire growth process, the fully developed stage, decay stage together with the building environment and systems that will impact on the course of the fire. сценарій пожежі Якісний опис розвитку пожежі в часі із встановленням ключових моментів, які характеризують пожежу і відрізняють її від інших можливих пожеж. Він типово визначає загоряння та процес розвитку пожежі, стадію повного розвитку, стадію згасання з урахування оточуючого середовища будинку та систем, які будуть впливати на розвиток пожежі. сценарий пожара Описание в качественных показателях распространения пожара, с параметром времени, определяющим ключевые события, характеризующие пожар, и отличающие его от других возможных пожаров. Обычно в нем определяются процессывозгорания и развития пожара, фаза полного распространения и фаза затухания, совместно с окружением здания и системами, которые могут влиять на развитие пожара. 1.1.2.35 П flash-over Simultaneous ignition of all the fire loads in a compartment спалах Короткочасне згоряння пожежного навантаження у відсіку. вспышка Одновременное воспламенение всех огневых нагрузок в помещении. .
Літера: Ю | Просмотров: 822 | Добавил: admin | Рейтинг: 4.5/4
Також прогляньте схожі будівельні терміни :
Фраза внесена , время добавления: 02:09

Термін густина пожежного навантаження відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі .

Ключові слова сторінки: ,
У "словнику будівельника" є такий термін: Об'єкти у сфері теплопостачання
Об'єкти, які призначені для виробництва і транспортування теплової енергії та гарячої води, зокрема джерела теплової енергії, теплові пункти, теплові мережі, мережі гарячого водопо...
Дополнительная информация: