А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін критичний опір втраті стійкості

критичний опір втраті стійкості (або критическое сопротивление потере устойчивости) - Найменше біфуркаційне або граничне навантаження, визначене для ідеалізованих умов пружної роботи матеріалу, ідеальної геометрії, ідеального прикладання навантаження, ідеальної опирання, ізотропності матеріалу і відсутності залишкових напружень (розрахунок ЛРС).

критическое сопротивление потере устойчивости Наименьшая бифуркационная или предельная нагрузка, определенная для идеализированных условий упругой работы материала, идеальной геометрии, идеального приложения нагрузки, идеального опирания, изотропности материала, отсутствия остаточных напряжений (расчет ЛРС).

critical buckling resistance The smallest bifurcation or limit load determined assuming the idealised conditions of elastic material behaviour, perfect geometry, perfect load application, perfect support, material isotropy and absence of residual stresses (LBA analysis).

Англійською термін перекладається, як 'critical buckling resistance'.

Ця фраза "критичний опір втраті стійкості або критическое сопротивление потере устойчивости (англ.: critical buckling resistance)" згадується у нормативному документі EN 1993 Проектування сталевих конструкцій Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок. EN 1993, критичний опір втраті стійкості
Літера: К | Просмотров: 1126 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1993 Проектування сталевих конструкцій Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін критичний опір втраті стійкості відноситься до категорії літера "К", згадується у документі EN 1993 Проектування сталевих конструкцій Частина 1-6. Міцність та стійкість оболонок. На англійську мову критичний опір втраті стійкості перекладається, як 'critical buckling resistance'.

Ключові слова сторінки: EN 1993, критичний опір втраті стійкості,
У "словнику будівельника" є такий термін: Вогнезахисний матеріал
Будь-який матеріал або сполука матеріалів, нанесені на конструктивний елемент для підвищення його вогнестійкості.
Дополнительная информация: