А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [525]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [590]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

Тлумачний Словник термінів
 › 

термін квазістатична дія

квазістатична дія - quasi-static action Dynamic action represented by an equivalent static action in a static model. квазістатична дія Динамічна дія, що в розрахунковій статичній моделі представлена еквівалентною за наслідками статичною дією. квазистатическое воздействие Динамическое воздействие, представленное эквивалентной статической нагрузкой в статической расчетной модели. 0.50 П characteristic value of an action (Fk) Principal representative value of an action. характеристичне значення дії (Fk) Головне репрезентативне значення дії. характеристическое значение воздействия (Fk) Основное репрезентативное числовое значение воздействия. 0.51 П reference period Chosen period of time that is used as a basis for assessing statistically variable actions, and possibly for accidental actions. базовий період Вибраний період часу, що використовується в якості основи для оцінки статистично перемінних дій, та, можливо, для епізодичних дій. базовый период Промежуток времени, выбранный для оценки статистических временных, и возможно, для аварийных воздействий.

Ця фраза "квазістатична дія" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 724 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фраза внесена , время добавления: 20:24
Дополнительная информация: