А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін локальна глибина розмиву

локальна глибина розмиву - local scour depth Is the scour depth due to water vortices next to an obstacle such as a bridge pier. локальна глибина розмиву Глибина розмиву, що викликається водовертю у перешкод, наприклад биків моста. локальная глубина размыва Глубина размыва, вызываемая водоворотом у препятствий, например быков моста. burning velocity Rate of flame propagation relative to the velocity of the unburned dust, gas or vapour that is ahead of it. швидкість горіння Швидкість розповсюдження полум'я відносно швидкості незгорілого пилу, газу або випаровувань, які рухаються попереду полум'я. скорость сгорания Скорость распространения пламени относительно скорости несгоревшей пыли, газа или испарений, движущихся впереди пламени. 1.1.7.2 П consequence class Classification of the consequences of failure of the structure or part of it. клас за наслідками руйнування Класифікація наслідків руйнування конструкції або її частини. класс по последствиямразрушения Классификация последствий разрушения конструкции или ее части. 1.1.7.3 П deflagration Propagation of a combustion zone at a velocity that is less than the speed of sound in the unreacted medium. дефлаграція Розповсюдження зони горіння в середовищі, що не прореагувало, зі швидкістю меншою за швидкість звуку. дефлаграция Распространение зоны горения в непрореагировавшей среде со скоростью, меньшей скорости звука. 1.1.7.4 П detonation Propagation of a combustion zone at a velocity that is greater than the speed of sound in the unreacted medium. детонація Розповсюдження зони горіння в середовищі, що не прореагувало, зі швидкістю, що перевищує швидкість звуку. детонация Распространение зоны горения в непрореагировавшей среде со скоростью, превышающей скорость звука. 1.1.7.5 П dynamic force Force that varies in time and which may cause significant dynamic effects on the structure; in the case of impact, the dynamic force represents the force with an associated contact area at the point of impact. динамічне сила Сила, що змінюється в часі, яка може надати значну динамічну дію на конструкцію. У разі удару динамічне сила представляє силу, пов'язану з контактною поверхнею в місці удару. динамическая сила Изменяющаяся во времени сила, которая может оказать значительное динамическое воздействие на конструкцию. Вслучае удара динамическое усилие представляет усилие, связанное с контактной поверхностью в месте удара

Ця фраза "локальна глибина розмиву" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 878 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін локальна глибина розмиву відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Поверх
частина будинку між двома перекриттями, що являє собою ряд приміщень і проходів (коридорів), розташованих на одному рівні і з'єднаних вертикальними комунікаціями (сходовими кліткам...
Дополнительная информация: