А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін мінімальна температура зовнішнього повітря

мінімальна температура зовнішнього повітря - minimum shade air temperature T min Value of minimum shade air temperature with an annual probability of being exceeded of 0,02 (equivalent to a mean return period of 50 years), based on the minimum hourly values recorded. мінімальна температура зовнішнього повітря T min Значення мінімальної температури зовнішнього повітря з річною вірогідністю перевищення 0,02 °С (відповідає періоду повторюваності 50 років). минимальная температура наружного воздуха T min Значение минимальной температуры наружного воздуха с годовой вероятностью превышения 0,02 °С (соответствует периоду повторяемости 50 лет). 1.1.5.5 П initial temperature T0 The temperature of a structural element at the relevant stage of its restraint (completion). початкова температура T0 Температура, відповідна замиканню конструкції або її частини в закінчену систему. начальная температура T0 Температура, соответствующая замыканию конструкции или ее части в законченную систему. 1.1.5.6 П cladding The part of the building which provides a weatherproof membrane. Generally claddingwill only carry self weight and/or wind actions. зовнішні конструкції, що захищають Елемент будівлі, створюючий стійку до кліматичних дій оболонку. У загальному випадку, зовнішні конструкції, що захищають, сприймають тільки власну вагу і/або дії вітру. наружные ограждающие конструкции Элемент здания, образующий устойчивую к климатическим воздействиям оболочку. В общем случае, наружные ограждающие конструкции воспринимают только собственный вес и/или воздействие ветра. 1.1.5.7 П uniform temperature component The temperature, constant over the cross section, which governs the expansion or contraction of an element or structure (for bridges this is often defined as the “effective” temperature, but the term “uniform” has been adopted in this part). складова рівномірно розподіленої температури Температура, рівномірно розподілена по всьому перерізу, яка викликає подовження або укорочення конструктивного елементу або самої конструкції (для мостів її нерідко визначають як «ефективна температура», але в дану частину Єврокоду введений термін «рівномірно розподілена»). составляющая равномерно распределенной температуры Температура, равномерно распределенная по всему сечению, которая вызывает удлинение или укорочение конструктивного элемента или самой конструкции (для мостов ее нередко определяют как «эффективная температура», но в настоящую часть Еврокода введен термин «равномерно распределенная»).

Ця фраза "мінімальна температура зовнішнього повітря" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 1297 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін мінімальна температура зовнішнього повітря відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Зносостійкі матеріали для виготовлення розмітки
Матеріали, які забезпечують основні технічні показники нанесеної розмітки (відстань видимості, світлоповертальний ефект, коефіцієнт зчеплення).
Дополнительная информация: