А [50]
Б [49]
В [102]
Г [56]
Д [57]
Е [31]
Є [4]
Ж [12]
З [74]
І [16]
К [112]
Л [17]
М [72]
Н [52]
О [76]
П [170]
Р [76]
С [119]
Т [51]
У [33]
Ф [10]
Х [9]
Ц [7]
Ч [10]
Ш [6]
Щ [3]
Ю [43]
Я [5]

 › 

термін нелінійний розрахунок другого порядку

нелінійний розрахунок другого порядку - second order non-linear analysis Structural analysis, performed on the geometry of the deformed structure, that takes account of the non-linear deformation properties of materials. нелінійний розрахунок другого порядку Розрахунок, який виконується по геометричним даним деформованої конструкції, і приймає до уваги властивості нелінійної деформації матеріалів. нелинейный расчет второго порядка Расчет, выполненный по геометрически деформированной расчетной схеме с учетом физически нелинейных свойств материалов. 0.71 П first order elastic-perfectly plastic analysis Structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the initial geometry of the structure. ідеально пружно-пластичний розрахунок першого порядку Конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і наступною за нею пластичною частиною беззміцнення, виконаний за початковою геометрією споруди. упругий идеально-пластичный расчет первого порядка Физически-нелинейный расчет, выполненный для начальной (недеформированной) геометрии сооружения, а диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части без упрочнения. 0.72 П second order elastic-perfectly plastic analysis Structural analysis based on moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part without hardening, performed on the geometry of the displaced (or deformed) structure. ідеально пружно-пластичний розрахунок другого порядку Конструктивний розрахунок, який базується на залежності момент/кривина, яка складається з лінійної частини і слідуючою за нею пластичною частиною беззміцнення, виконаний по геометричним даним зміщеної (або деформованої) споруди. упруго-идеально пластичный расчет второго порядка Расчет, при котором диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части без упрочнения, и выполненный по деформированной расчетной схеме. 0.73 П elasto-plastic analysis (first or second order) Structural analysis that uses stress-strain or moment/curvature relationships consisting of a linear elastic part followed by a plastic part with or without hardening. пружно-пластичний розрахунок (першого або другого порядку) Конструктивний розрахунок, який використовує залежність напруження/деформації або момент/кривина, які складаються з лінійної частини і наступною за нею пластичною частиною з або беззміцнення. упруго-пластичный расчет (первого или второго порядка) Расчет, при котором диаграмма усилия/деформации состоит из линейной упругой части и последующей пластичной части с упрочнением или без упрочнения.

Термін "нелінійний розрахунок другого порядку" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій
Літера: Ю | Просмотров: 730 | Добавил: admin | Теги: EN 1990, mass | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте інші будівельні терміни з цього документа:
, время добавления: 20:40
Дополнительная информация: