А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін несуча здатність

несуча здатність - load bearing function (R) Ability of a structure or a member to sustain specified actions during the relevant fire, according to defined criteria. несуча здатність (R) Здатність конструктивної системи або окремої конструкції витримувати встановлені навантаження протягом відповідної пожежі, відповідно до визначеного критерію. несущая способность (R) Способность конструкции или элемента выдерживать указанные нагрузки при заданный свойствах пожара, в соответствии с определенными критериями. 1.1.2.11 П member Basic part of a structure (such as beam, column, but also assembly such as stud wall, truss,...) considered as isolated with appropriate boundary and support conditions. елемент Основна складова конструктивної системи (така як балка, колона, а такожрозпірна стіна, ферма тощо), яка розглядається окремо, з відповідними граничними умовами та умовами спирання. элемент Основная часть конструкции (балка, колонна, также сборное изделие – каркасная стена, решетчатая ферма), которая может считаться изолированной с соответствующими граничными условиями и условиями опирания. 1.1.2.12 П member analysis (for fire) Thermal and mechanical analysis of a structural member exposed to fire in which the member is assumed as isolated, with appropriate support and boundary conditions. Indirect fire actions are not considered, except those resulting from thermal gradients. розрахунок елемента (у разі пожежі) Теплотехнічний та статичний розрахунок конструкції, що зазнає впливу вогню, для якого конструкція розглядається окремо з відповідними граничними умовами та умовами спирання. Непрямі вогневі впливи не розглядаються, окрім тих, що виникають від температурних градієнтів. расчет элемента (пожарно-технический) Тепловой и механический расчет элемента конструкции при огневом воздействии, при котором элемент полагается изолированным, с наложением определенных граничных условий и условий опирания. Непрямые воздействия пожара не рассматриваются, за исключением тех, что связаныс температурным градиентом. 1.1.2.13 П normal temperature design Ultimate limit state design for ambient temperatures according to Part 1-1 of prEN 1992 to prEN 1996 or prEN 1999. проектування за нормальної температури Проектування згідно з розрахунком за граничними станами для температури навколишнього середовища відповідно до Частини 1-1 проектів EN 1992 – EN 1996 або проекту EN 1999. расчет при нормальной температуре Расчет предельного состояния по несущей способности при температурах наружного газа, соответствующих условиям Части 1-1 стандартов от prEN 1992 до prEN 1996 или prEN 1999.

Ця фраза "несуча здатність" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 1232 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін несуча здатність відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Проектна документація
розроблені та затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, техно...
Дополнительная информация: