А [388]
Б [340]
В [887]
Г [417]
Д [475]
Е [256]
Є [13]
Ж [46]
З [659]
І [169]
К [1025]
Л [219]
М [535]
Н [453]
О [530]
П [1479]
Р [570]
С [953]
Т [562]
У [151]
Ф [225]
Х [93]
Ц [74]
Ч [104]
Ш [187]
Щ [38]
Ю [44]
Я [35]

 › 

термін перехідна зона

перехідна зона (або область перехода) - Область графіка залежності в’язкості від температури, що показує залежність A V (T), згідно якої в’язкість матеріалу зменшується при зниженні температури, а вид руйнування переходить від в’язкого до крихкого. Значення температури T 27J , що вимагаються стандартами на продукцію, знаходяться у нижній частині цієї області.

область перехода Область графика зависимости вязкости от температуры, показывающего зависимость A v (T), согласно которой вязкость материала уменьшается с понижением температуры, а тип разрушения изменяется от вязкого к хрупкому. Значения температуры T 27J , гарантируемые стандартами на продукцию, расположены в нижней части этой области.

transition region The region of the toughness-temperature diagram showing the relationship A V (T) in which the material toughness decreases with the decrease in temperature and the failure mode changes from ductile to brittle. The temperature values T 27J required in the product standards are located in the lower part of this region.

Англійською термін перекладається, як 'transition region'.

Термін "перехідна зона або область перехода (англ.: transition region)" згадується у нормативному документі EN 1993 Design of steel structures, Частина 1-10. В‘язкість матеріалу та його властивості у напрямі товщини
Літера: П | Просмотров: 802 | Добавил: miley | Теги: EN 1993, перехідна зона | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте інші будівельні терміни з цього документа:
Фраза внесена , время добавления: 11:59
Дополнительная информация: