А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін постійний дія

постійний дія - permanent action (G) Action that is likely to act throughout a given reference period and for which the variation in magnitude with time is negligible, or for which the variation is always in the same direction (monotonic) until the action attains a certain limit value. постійний дія (G) Дія, що, вірогідно, діятиме протягом базового періоду та варіація значень якої, протягом цього часу, є незначною, або для якої варіаціїзавжди відбуваються в одному напрямку (монотонна), доки ця дія не досягне визначеного граничного значення. постоянное воздействие (G) Воздействие, которое действует в течение расчетного срока службыи изменение расчетного значения которого пренебрежимо мало по сравнению со средним значением или воздействие, изменение расчетного значения которого происходит всегда монотонно в одном направлении до достижении предельного значения. 0.40 П variable action (Q) Action for which the variation in magnitude with time is neither negligible nor monotonic. змінна (тимчасова) дія (Q) Дія, для якої протягом часу варіації величини не є ні незначними, ні монотонними. переменное (временное) воздействие (Q) Воздействие, для которого необходимо учитывать его изменение по величине или по направлению. 0.41 П accidental action (A) Action, usually of short duration but of significant magnitude, that is unlikely to occur on a given structure during the design working life. аварійна (особлива, епізодична) дія (A) Дія, що, як правило, є малоймовірною та короткою за часом, але має значну величину і протягом проектного терміну експлуатації, і навряд чи відбудеться. аварийное(особое, эпизодическое) воздействие (A) Как правило, кратковременное интенсивное воздействие, имеющее небольшую вероятность возникновения но значительную величину, существенно влияющее на сооружение в течение расчетного срока службы. 0.42 П seismic action (AE) Action that arises due to earthquake ground motions. сейсмічна дія (AE) Дія, що виникає внаслідок сейсмічних зрушень земної кори. сейсмическое воздействие (AE) Воздействие, вызываемое движением грунта при землетрясении. 0.43 П geotechnical action Action transmitted to the structure by the ground, fill or groundwater. геотехнічна дія Дія, що передається на споруду ґрунтом, засипкою, або ґрунтовими водами. геотехническое воздействие Воздействие, передаваемое на сооружение грунтом, от засыпкой или от грунтовой водой.

Ця фраза "постійний дія" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. EN 1990, mass
Літера: Ю | Просмотров: 883 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін постійний дія відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій.

Ключові слова сторінки: EN 1990, mass,
У "словнику будівельника" є такий термін: Пальове поле
велика група паль, що утворюється для передачі навантажень в основу або для її укріплення.
Дополнительная информация: