А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін пружне критичне напруження

пружне критичне напруження (або упругое критическое напряжение) - Напруження в елементі конструкції, досягши якого елемент втрачає стійкість, при його розрахунку в складі ідеальноїконструкції за пружною теорією з малими преміщеннями.

упругое критическое напряжение Напряжение в элементе конструкции, при достижении которого элемент теряет устойчивость при расчете его в составе идеальной конструкции по упругой теории с малыми перемещениями.

elastic critical stress Stress in a component at which the component becomes unstable when using small deflection elastic theory of a perfect structure.

Англійською термін перекладається, як 'elastic critical stress'.

Ця фраза "пружне критичне напруження або упругое критическое напряжение (англ.: elastic critical stress)" згадується у нормативному документі EN 1993-1-5 Part 1-5. Plated structural elements. EN 1993, пружне критичне напруження, Пластинчасті
Літера: П | Просмотров: 1095 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1993-1-5 Part 1-5. Plated structural elements:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін пружне критичне напруження відноситься до категорії літера "П", згадується у документі EN 1993-1-5 Part 1-5. Plated structural elements. На англійську мову пружне критичне напруження перекладається, як 'elastic critical stress'.

Ключові слова сторінки: EN 1993, пружне критичне напруження, Пластинчасті,
У "словнику будівельника" є такий термін: Рівень озеленення
Відношення площі озеленених територій до загальної площі міста, одиниці його адміністративного ділення або окремої функціональної території, розрахована у відсотках.
Дополнительная информация: