А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін розрахункові ситуації

розрахункові ситуації (або расчетные ситуации) - Сукупність матеріальних умов, які відтворюють реальні умови, що відбуваються під час певного часового інтервалу, для якого розрахунок демонструє, що відповідні граничні стани не перевищені.

расчетные ситуации
Совокупность материальных условий моделирующих реальные условия эксплуатации, реализующиеся в течение определенного промежутка времени, для которого расчет демонстрирует непревышение предельных состояний.

design situations
Sets of physical conditions representing the real conditions occurring during a certain time interval for which the design will demonstrate that relevant limit states are not exceeded.

Англійською термін перекладається, як 'design situations'.

Ця фраза "розрахункові ситуації або расчетные ситуации (англ.: design situations)" згадується у нормативному документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. розрахункові ситуації, EN 1990
Літера: Р | Просмотров: 753 | Добавил: miley | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1990 Основи проектування конструкцій:
Фраза внесена , время добавления: 16:35

Термін розрахункові ситуації відноситься до категорії літера "Р", згадується у документі EN 1990 Основи проектування конструкцій. На англійську мову розрахункові ситуації перекладається, як 'design situations'.

Ключові слова сторінки: розрахункові ситуації, EN 1990,
У "словнику будівельника" є такий термін: Осідання земної поверхні
вертикальні переміщення поверхні (контактної з фундаментами чи земної) за рахунок деформацій грунтів, що ...
Дополнительная информация: