А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін складова температурного перепаду

складова температурного перепаду - temperature difference component The part of a temperature profile in a structural element representing the temperature difference between the outer face of the element and any in-depth point. складова температурного перепаду Частина розподіленої в конструктивному елементі температури, яка представляє різницю температур міжзовнішньою стороною елементу конструкції і будь-якою точкою, розташованою усередині елементу. составляющая температурного перепада Часть распределенной в конструктивном элементе температуры, которая представляет разность температур между внешней стороной элемента конструкции и любой точкой, расположенной внутри элемента. auxiliary construction works Any works associated with the construction processes that are not required after use when the related execution activities are completed and they can be removed (e.g. falsework, scaffolding, propping systems, cofferdam, bracing, launching nose). допоміжні конструкції Конструкції, застосування яких не потрібне після закінчення будівельних робіт і які можуть бути демонтовані (наприклад, кружала, будівельні риштування, допоміжні опори, перемички, монтажні напрямні) вспомогательные конструкции Конструкции, применение которых не требуется после окончания строительных работ и которые могут быть демонтированы (например, кружала, строительные леса, вспомогательные опоры, перемычки, элементыжесткости, монтажные направляющие). 1.1.6.2 П construction load Load that can be present due to execution activities, but is not present when the execution activities are completed. навантаження при виробництві будівельних робіт Навантаження, які можуть виникати при веденні будівельних робіт і що припиняються після їх завершення. нагрузки при производстве строительных работ Нагрузки, которые могут возникать при ведении строительных работ и прекращающиеся после их завершения. 1.1.6.3 П general scour depth Is the scour depth due to river flow, independently of the presence of an obstacle (scour depth depends on the flood magnitude). загальна глибина розмиву Глибина розмиву потоком води, незалежно від наявності перешкод (глибина залежить від величини потоку). общая глубина размыва Глубина размыва потоком воды, независимо от наличия препятствий (глубина зависит от величиныпотока).

Ця фраза "складова температурного перепаду" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 968 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін складова температурного перепаду відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Площа будинку
сумарна площа житлових і підсобних приміщень будинку без урахування лоджій, балконів, веранд і терас.
Дополнительная информация: