А [736]
Б [650]
В [1643]
Г [723]
Д [948]
Е [526]
Є [29]
Ж [77]
З [1160]
І [385]
К [1942]
Л [486]
М [982]
Н [978]
О [958]
П [2756]
Р [1113]
С [1900]
Т [1165]
У [308]
Ф [591]
Х [212]
Ц [161]
Ч [231]
Ш [323]
Щ [38]
Ю [42]
Я [46]

 › 

термін випромінювальна здатність

випромінювальна здатність - emissivity Equal to absorptivity of a surface, i.e. the ratio between the radiative heat absorbed by a given surface and that of a black body surface. випромінювальна здатність Здатність поверхні до поглинання, тобто співвідношення міжтепловим випромінюванням, що поглинуте даною поверхнею, та тепловим випромінюванням, що поглинуте поверхнею абсолютно чорного тіла. излучательная способность Равна поглощающей способности поверхности, то есть отношению между теплом, переносимым излучением, поглощенным данной поверхностью и такимже теплом, поглощенным поверхностью абсолютно черного тела. net heat flux Energy, per unit time and surface area, definitely absorbed by members. чистий тепловий потік Енергія, що явно поглинута конструкціями за одиницю часу одиницею площі поверхні. чистый тепловой поток Энергия, приходящаяся на единицу площади в единицу времени, несомненно, поглощенная элементами characteristic value of snow load on the ground Snow load on the ground based on an annual probability of exceedence of 0,02, excluding exceptional snow loads. характеристичне значення снігового навантаження на ґрунт Снігове навантаження на ґрунт, визначене з річною вірогідністю перевищення 0,02, за винятком надзвичайних снігових навантажень. нормативное значение снеговой нагрузки на грунте Снеговая нагрузка на грунт, определенная с годовой вероятностью превышения 0,02, за исключением чрезвычайных снеговых нагрузок. 1.1.3.2 П altitude of the site Height above mean sea level of the site where the structure is to be located, or is already located for an existing structure. висота розташування Висота над середнім рівнем моря майданчика, на якому буде розташована конструкція або вже розташована існуюча конструкція. высотна расположения Высота над средним уровнем моря площадки, на которой будет размещаться проектируемая конструкция или уже размещается существующая конструкция. 1.1.3.3 П exceptional snow load on the ground Load of the snow layer on the ground resulting from a snow fall which has an exceptionally infrequent likelihood of occurring. надзвичайне снігове навантаження на ґрунт Навантаження від снігового покриву на землі, що є результатом снігопаду, який має виключно низьку вірогідність появи. чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт Нагрузка от веса слоя снежного покрова на земли, являющаяся результатом снегопада, имеющего исключительно низкую вероятность появления.

Ця фраза "випромінювальна здатність" згадується у нормативному документі EN 1991 Дії на конструкції. mass, EN 1991
Літера: Ю | Просмотров: 1026 | Добавил: admin | Рейтинг: 0.0/0
Також прогляньте схожі будівельні терміни EN 1991 Дії на конструкції:
Фразу додано та оновлено: 2018-2-1

Термін випромінювальна здатність відноситься до категорії літера "Ю", згадується у документі EN 1991 Дії на конструкції.

Ключові слова сторінки: mass, EN 1991,
У "словнику будівельника" є такий термін: Сценічний підйом
механізм, призначений для підйому та спускання декорацій, софітів, завіс та іншого сценічного обладнання.
Дополнительная информация: