› 
 › 
чи значить,що: Більше ліцензій - вище якість?

09:47

чи значить,що: Більше ліцензій - вище якість?

БУДІВЕЛЬНІ ЛІЦЕНЗІЇ 2010: НОВІ ПРАВИЛА В УКРАЇНУ


При монтажі конструкцій зовнішніх інженерних мереж і систем ліцензуванню підлягають:
• водопостачання: внутріквартальний, внутрішньомайданчикові, групове і локальне;
• каналізація: дощова, побутова та виробнича, колектори, очисні каналізаційні споруди та системи;
• теплові мережі внутрішньоквартальні, внутрішньомайданчикові і гарячого водопостачання;
• газопостачання: низького, середнього та високого тиску, газорегулюючі пункти (ГРП) та установки (ГРУ), газорозподільні станції;
• магістральні трубопроводи та обладнання: монтаж нафтопроводів, газопроводів, водогонів, теплових та інших носіїв;
• електропостачання: монтаж лінійної арматури та проводів ЛЕП напругою до 35 та понад 35 кВ, кабельних ліній напругою до 35 та понад 35 кВ, пристрій мереж тягового електропостачання залізничного транспорту, контактних мереж міського наземного електротранспорту і метрополітену, трансформаторних підстанцій напругою до 35 і більше 35 кВ;
• прокладання ліній зв'язку, сигналізації, радіо, телебачення, інформаційних систем;
• пристрій зовнішнього електроосвітлення.

При монтажі внутрішніх інженерних мереж, систем, приладів і засобів вимірювання ліцензуванню підлягають роботи по влаштуванню:
• опалення;
• водопроводу і каналізації;
• газопостачання та газового обладнання;
• вентиляції та кондиціонування повітря;
• електропостачання, електроосвітлення;
• зв'язку, радіо, телебачення, інформаційних систем;
• автоматизації та КВП.

Ліцензуванню також підлягають такі роботи, як:
• захист конструкцій, устаткування та мереж: гідроізоляційна, теплоізоляційна, антікоррозіціонная, електрична та електрохімічний захист;
• будівництво транспортних мереж: залізничних шляхів, дорожніх основ і покриттів, підстав і покриттів посадочних смуг аеродромів і вертодромів;
• монтаж технологічного устаткування та пусконалагоджувальні роботи: для паливно-енергетичного комплексу, машинобудування, приладобудування, будіндустрії і будматеріалів, зв'язку та комунікацій, транспорту, металургії, обробної промисловості, агропромислового комплексу, комунального господарства, місцевої, легкої і текстильної промисловості.

ОСОБЛИВОСТІ ОТРИМАННЯ ЛІЦЕНЗІЇ НА БУДІВЕЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

При видачі ліцензій на будівельну діяльність особлива увага приділяється наявності документів з організації системи якості продукції. У кожній будівельно-монтажної та проектної організації повинна діяти система забезпечення та контролю якості на всіх етапах проектування і будівництва, що відповідає вимогам стандартів України ДСТУ ISO серії 9000.
Як свідчить будівельна практика, не завжди проектні та будівельно-монтажні роботи виконуються відповідно до вимог стандартів, технічних умов, будівельних норм і правил. У результаті не забезпечується необхідний рівень проектування та будівництва. Низька якість будівництва пов'язане головним чином з відсутністю в проектних і будівельних організаціях дієвих систем забезпечення якості. У зв'язку з цим прийнято рішення видавати ліцензії на виконання проектних та будівельно-монтажних робіт тільки тим організаціям, у яких система якості відповідає вимогам ДСТУ ISO серії 9000.
Як же розробити і реалізувати системи якості виконання проектних та будівельно-монтажних робіт. Перш за все кожна організація повинна визначити політику, основні цілі і завдання у сфері якості. Проведення політики в області якості входить в обов'язки вищої ланки керівництва організації. Для здійснення наміченої політики в області якості керівництво організації повинне розробити і впровадити систему якості. Структура і склад системи якості повинні вибиратися з урахуванням конкретного профілю діяльності організації. При цьому повинно бути забезпечено впровадження такої системи, яка сприяла б постійного покращення якості проектування та будівництва.
У будівельній організації повинно бути розроблене Керівництво за якістю виконання будівельно-монтажних робіт. Воно розробляється на основі чинного законодавства України, законодавчих актів з капітального будівництва та з питань якості продукції, державних стандартів України серії 9000, в тому числі, ДСТУ ISO 9002-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості при виробництві, монтажі й обслуговуванні". Керівництво за якістю в будівельних організаціях має встановлювати вимоги, що забезпечують необхідну якість виконання будівельно-монтажних робіт, охоплювати всі стадії їх виконання, поширюватися на весь персонал і визначати політику організації у сфері якості. Функції координатора робіт у системі управління якістю виконує, як правило, директор. Він розглядає і вирішує всі технічні питання, пов'язані з управлінням якості робіт.
Документ за якістю визначає основні правила і порядок діяльності організації по підготовці, контролю, виконання робіт та їх приймання, взаємодії та планування. Встановлюється відповідальність всіх працівників у забезпеченні вимог діючої в організації системи управління та контролю якості, щоб виконати будівельно-монтажні роботи відповідно до вимог замовника та нормативно-технічної документації.
У проектній організації повинно бути розроблене Керівництво за якістю виконання проектних робіт, на основі ДСТУ ISO 9001-95 "Системи якості. Модель забезпечення якості при проектуванні, розробці, виробництві, монтажі й обслуговуванні" з урахуванням особливостей організаційної і професійної структури організації. Документ за якістю в проектних організаціях повинен встановлювати вимоги, що забезпечують необхідну якість виконання проектних робіт і поширюватися на всі стадії їх виконання.
В проектних і будівельних організаціях повинен діяти стандарт підприємства "Система якості. Посадові інструкції у сфері якості". У ньому мають бути регламентовані обов'язки, повноваження і відповідальність посадових осіб організації у сфері забезпечення якості при виконанні проектних і будівельно-монтажних робіт.
У будівельних організаціях має бути розроблено Керівництво з охорони навколишнього середовища при виконанні будівельно-монтажних робіт. Воно повинно відповідати законодавчим актам України з безпеки і охорони навколишнього природного середовища, державним стандартам ДСТУ ISO серії 14000 і ліцензійним умовам провадження будівельної діяльності, затвердженим Держпідприємництвом та Держбудом України в січні 2001 року. У Посібнику повинні бути регламентовані вимоги щодо забезпечення безпеки та захисту навколишнього середовища при виконанні будівельно-монтажних робіт.
Останнім часом при видачі ліцензій звертається увага на укомплектованість будівельних організацій необхідним: засобами вимірювань, випробувань і контролю. Всі прилади, зокрема нівеліри і теодоліти, повинні бути повірені і мати відповідне свідоцтво УкрЦСМ або іншого органу Держстандарту.
Будівельні та проектні організації повинні бути укомплектовані кваліфікованим інженерно-технічним складом, здатним до виконання робіт, що підлягають ліцензуванню. Особлива увага звертається на освіту, стаж і професійний рівень ІТП. У ліцензований центр представляються нотаріально завірені копії дипломів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ У ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ЦЕНТР
Для отримання ліцензії до ліцензійного центр подаються такі основні документи:
• заяву із зазначенням переліку робіт, заявлених до ліцензування;
• нотаріально завірена копія свідоцтва про реєстрацію в районній держадміністрації;
• копія свідоцтва про реєстрацію в органах Мінстату України;
• дані про професійний та кваліфікаційний склад працівників провідних спеціальностей і керівного персоналу;
• довідка про обсяги робіт (будівельно-монтажних або проектних);
• дані про наявність основних видів будівельної техніки та обладнання;
• довідка про систему управління та контролю якості;
• Керівництво за якістю (для будівельно-монтажних і проектних робіт), розроблене відповідно до вимог ДСТУ ISO серії 9000;
• стандарт підприємства "Система якості. Обов'язки, повноваження і відповідальність посадових осіб у сфері якості";
• Керівництво з охорони навколишнього середовища, розроблене відповідно до вимог ДСТУ ISO серії 14000;
• свідоцтва про повірку нівелірів і теодолітів в органах Держстандарту;
• нотаріально завірені копії дипломів інженерно-технічних працівників, зайнятих у сфері будівництва.
В окремих випадках на вимогу ліцензійного центру видаються копії Статуту та інших статутних документів.
Якщо будівельна або проектна організація раніше мала ліцензію і термін дії її закінчується, то вона являє відгуки основних замовників про якість виконаних робіт. У відгуках замовників повинно бути відображено: на яких об'єктах виконувалися роботи, їх якість і відповідність вимогам стандартів, СНиП та ДБН, проектно-технічної документації. Досить уявити три-чотири відкликання.


Просмотров: 5298 | Добавил: | Теги: ДСТУ, ліцензія | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до чи значить,що: Більше ліцензій - вище якість? - 12 Жовтня 2010, обговорення та відгуки: