› 
 › 
ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ В КИЄВІ І ОБЛАСТІ

14:17

ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ В КИЄВІ І ОБЛАСТІ

Для отримання дозволу на будівництво, реконструкцію забудовник (замовник) повинен подати до органу архітектури та містобудування міста Києва:

заяву встановленої Київрадою форми;
документи, що засвідчують право на використання земельної ділянки, іншого об'єкту нерухомості;
документ, що підтверджує виконання умов договору (контракту) на будівництво, реконструкцію, що підлягають виконанню до отримання дозволу на будівництво;
затверджену, зареєстровану в установленому порядку проектну документацію, висновок органу державної експертизи проектної документації.
Орган архітектури та містобудування міста Києва у встановлений термін розглядає подані документи і оформляє, реєструє і видає забудовнику (замовнику) дозвіл на будівництво або направляє заявнику в письмовій формі відмову у видачі дозволу на будівництво, реконструкцію з зазначенням причини відмови, повертає забудовнику (замовнику) всі подані ним документи і документацію.

Дозвіл на будівництво не видається у випадках:

неповноти, невідповідності встановленим вимогам поданих документів;

невиконання умов договору (контракту) на будівництво, реконструкцію, що підлягають виконанню до отримання дозволу на будівництво, реконструкцію.

Дозвіл на будівництво, реконструкцію реєструється органом архітектури та містобудування міста Києва в державному містобудівний кадастр міста Києва.

Дозвіл на будівництво вступає в дію з дня його реєстрації.

Дозвіл на будівництво оформляється у двох примірниках. Один примірник видається забудовнику. Другий примірник зберігається в архіві органу архітектури та містобудування міста Києва. Копії дозволу на будівництво, реконструкцію, завірені органом архітектури та містобудування міста Києва, зберігаються у виконавця (підрядника) робіт на ділянці будівництва, у відповідних районних органах, в уповноваженому органі виконавчої влади міста Києва в області адміністративно-технічного нагляду, в органі державного архітектурно- будівельного нагляду протягом усього терміну дії дозволу на будівництво, реконструкцію.

Дозвіл на будівництво - це документ, що підтверджує відповідність проектної документації вимогам містобудівного плану земельної ділянки і дає забудовникові право здійснювати будівництво, реконструкцію об'єктів капітального будівництва, а також їх капітальний ремонт.

Будівництво, реконструкція об'єктів капітального будівництва, а також їх капітальний ремонт, якщо при його проведенні зачіпаються конструктивні і інші характеристики надійності та безпеки таких об'єктів, здійснюється на підставі дозволу на будівництво.

Дозвіл на будівництво в Київській області видається органом місцевого самоврядування (Главою адміністрації району).

Об'єкт капітального будівництва - це будівля, будівля, споруда, а також, об'єкти, будівництво яких не завершено (об'єкти незавершеного будівництва), за винятком тимчасових споруд, кіосків, навісів та інших подібних будівель.

Порядок організації будівництва (реконструкції) об'єктів нерухомості, здійснюваного фізичними особами, наступний:

1. До початку будівництва (реконструкції) об'єкта нерухомості фізична особа (забудовник) повинна оформити і погоджувати в установленому порядку наступні документи:

а) при будівництві (реконструкції) об'єкта нерухомості без участі підрядної організації:

правовстановлюючий документ на земельну ділянку;
проект (архітектурне і планувальне рішення) об'єкту будівництва (реконструкції);
генеральний план забудови земельної ділянки М 1:500 з розбивкою осей будівель;
дозвіл глави муніципального освіти на будівництво (реконструкцію) об'єкта нерухомості;
б) при будівництві (реконструкції) об'єкта нерухомості за участю підрядної організації до перелічених у пункті "а" цієї статті документів забудовник повинен мати:

договір з підрядною організацією.
2. Інспекція Госархстройнадзора Київської області здійснюють державний контроль за дотриманням організаційно - правового порядку будівництва (реконструкції) об'єктів нерухомості, здійснюваного фізичними особами, шляхом перевірки комплектності дозвільної і проектної документації на будівництво (реконструкцію) об'єкта, його реєстрації і видачі висновку про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта.

Орган архітектури і містобудування району представляє на реєстрацію до органу Госархстройнадзора Київської області дозвільну документацію, зазначену вище, який у встановлений термін розглядає подану документацію, реєструє об'єкт або дає письмову зауваження по представлених документах і повертає зазначену документацію в орган архітектури та містобудування.

3. Закінчений будівництвом (реконструкцією) об'єкт нерухомості забудовник зобов'язаний пред'явити приймальній комісії, що призначається головою району. Склад приймальної комісії та порядок її роботи визначаються відповідно до норм і правил.

Документація для приймання закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта нерухомості оформляється забудовником. Крім документів, зазначених у п. 1 цієї Методики, забудовник пред'являє:

висновок про виконання технічних умов, передбачених проектом будівництва (реконструкції) об'єкта;
паспорт технічної інвентаризації на закінчений будівництвом (реконструкцією) об'єкт нерухомості;
висновок органів Госархстройнадзора Київської області про готовність закінченого будівництвом (реконструкцією) об'єкта нерухомості і відповідно його затвердженої проектної документації.
4. Відповідальність за недотримання організаційно - правового порядку при будівництві (реконструкції) об'єкта нерухомості покладається на забудовника, а також на юридичні та посадові особи, які беруть участь у підготовці та організації будівництва (реконструкції), розробку і узгодження проектної документації, відповідно до законодавства України.

Відповідальність за наслідки недотримання будівельних норм і правил при веденні будівельно - монтажних робіт, використання неякісних будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, відступ від затвердженої проектної документації несе забудовник, якщо інше не передбачено договорами, відповідно до законодавства України.

5. Плата за здійснення контролю при будівництві (реконструкції) об'єкта нерухомості і роботу приймальної комісії не стягується.

Дозвільна документація на будівництво дійсна протягом 2-х років. У ці терміни необхідно приступити до будівництва.

6. Безпосередньо перед будівництвом будинку після отримання дозвільної документації необхідно отримати дозволи на виконання земляних робіт, будівельно-монтажних робіт, а також дозвільне лист на будівництво, далі закладати фундамент і будувати будинок, а потім слід здати його в експлуатацію і зареєструвати.

7. Слід знати і пам'ятати, що розміщення об'єктів будівництва на наданих земельних ділянках та надання земельних ділянок для капітального будівництва в Київській області, здійснюється відповідно до затверджених генеральних планів поселень, на території яких передбачається будівництво відповідно до положень "Правил забудови міст, селищ міського типу , сільських населених пунктів, інших поселень і рекреаційних комплексів Київської області.

Підставою для отримання дозволу на будівництво, реконструкцію містобудівного об'єкта є:

документи, що засвідчують право забудовника (замовника) на використання для будівництва, реконструкції земельної ділянки, іншого об'єкту нерухомості;
проектна документація, на яку отримано позитивний висновок органу державної позавідомчої експертизи, затверджена та зареєстрована в установленому порядку.
Згідно з чинним містобудівній законодавством, для того щоб почати будівництво, потрібно отримати відповідні дозволи, розробити і затвердити проект. Дозвіл можна отримати у місцевих органах державної виконавчої влади. У Києві, наприклад, такий дозвіл може бути видано державною міською адміністрацією або Київрадою, тобто органами місцевого самоврядування. Київ-рада повністю розпоряджається землею в столиці, і надає її сьогодні за новим земельного кодексу у власність або в оренду для будівництва.

І це рішення про надання земельної ділянки в оренду або власність, та отримання документа, що свідчить про право на земельну ділянку (а це може бути державний акт на власність або договір оренди) дає право і є дозволом на будівництво. Якщо земельна ділянка вже знаходиться в користуванні або у власності суб'єкта, і він хоче на цій ділянці побудувати, реконструювати, розширити, збільшити або надбудувати будівлю або споруду, то таке рішення про надання дозволу приймається (якщо брати за приклад Київ) - Київської держміськадміністрацією. Це рішення є однією з підстав для видачі дозволу на виконання будівельних робіт.

Дозвіл на виконання будівельних робіт є кінцевим документом, що дає підстави для початку цих робіт. Для отримання такого дозволу в органах державного архітектурно-будівельного контролю замовник крім документів, що свідчать про його право на використання або про право на володіння земельною ділянкою, повинен пред'явити затверджену проектну документацію

Порядок затвердження проекту визначається постановою Кабінету Міністрів України, № 483 від 11.04.02 року. Воно визначає, що затвердження проектів будівництва по об'єктах державного замовлення, або тих об'єктів, які будуються на кошти державного бюджету, здійснюється Кабінетом Міністрів або місцевими державними адміністраціями, а також міністерствами і відомствами, в залежності від вартості будівництва.

Якщо об'єкт будується за недержавні кошти, то такі проекти затверджуються самим замовником. Однак це твердження здійснюється виключно на підставі позитивного висновку комплексної державної експертизи. Затверджений проект дає друге підставу органам Держбудконтроль для надання дозволу на виконання будівельних робіт. Органи Держбудконтроль реєструють призначених відповідальних осіб з будівництва, які несуть відповідальність за виконання нормативних вимог.

Розробка проекту також має досить складний порядок. У Києві підставою для розробки проекту є дозвіл Київської держадміністрації на проведення проектно-вишукувальних робіт, архітектурно-планувальне завдання (АПЗ), яке надається місцевим органом архітектури і містобудування та технічні умови. Їх видають організації та підприємства, на утриманні та балансі яких знаходяться зовнішні мережі, до яких те чи інша будівля буде підключатися. Також, якщо об'єкт буде розміщуватися в охоронюваних культурних зонах, потрібні умови органів з охорони пам'яток, якщо в пріродоохраняемих зонах - дозвіл органів охорони навколишнього середовища. Проектна організація разом із замовником готує завдання на проектування.

Проект може розроблятися або в одну зі стадій, або в дві. Проект розробляється в одну стадію, якщо це не складний об'єкт, і стадійність проектування визначається, як правило, АПЗ. Більш складні об'єкти розробляються у дві стадії: ескіз і проект. Після розробки проекту замовник повинен виконати його узгодження відповідно умов АПЗ та технічних умов. Тобто він надає архітектурно-планувальну частину проекту місцевому органу містобудування на узгодження. У цілому, проект розглядається на містобудівній раді (він є у всіх регіонах при місцевих органах архітектури та містобудування).

Склад ради затверджується місцевим органом виконавчої влади. Участь в раді можуть приймати депутати, представники громадськості. У цілому, всі можуть брати участь у розгляді та висловити своє ставлення і зауваження до проекту. Рішення містобудівної ради підписує головний архітектор відповідного регіону та його підпис свідчить про узгодження архітектурно-планувальної частини проекту, а це одна з умов, що проект «пройде». Інші розділи проекту, наприклад, проект зовнішніх мереж, екологічний розділ проекту (якщо це виробничий об'єкт), розділ дорожнього руху (якщо це автотранспортний об'єкт), узгоджуються окремо з відповідними службами і тими організаціями, які мають відношення до проекту. Коли стадія погоджень пройдена, і вони всі отримані, проект здається на комплексну експертизу. У ньому відстежується виконання протипожежних норм, санітарно-гігієнічних, екологічних вимог, вимог з охорони праці, щодо забезпечення енергозбереження, а також проводиться перевірка відповідності проекту нормативним вимогам, чинним у галузі будівництва, - це прийняття в проекті рішення про відповідність проектних рішень, АПЗ та інших. І якщо будівництво здійснюється за державні кошти, обов'язково перевіряється кошторисна, базова вартість, яка затверджується, і на підставі якої проводяться тендери і складаються підрядні договори. Якщо це кошти недержавні, то замовник може не проводити експертизу кошторису і взагалі може її не вимагати. Такі, в основному, порядки отримання дозволу на будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт, порядки затвердження проекту та дозволу на виконання будівельних робіт.

Для приватних осіб трохи спрощено порядок, що стосується будівництва приватних будинків. Якщо приватна особа виступає замовником у будівництві готелю, заводу, будь-якого іншого об'єкта, - тут між юридичною та фізичною особою різниці немає і порядок у даному випадку для всіх один. Якщо приватна особа будує для себе приватний будинок, у нього обов'язково повинна бути документація, що підтверджує право на землю. Як правило, це державний акт на право володіння земельною ділянкою. Також повинна бути в наявності узгоджена проектна документація. Якщо будинок буде мати два поверхи і більше, то обов'язково повинен бути складений договір на проведення авторського нагляду і договір підряду.

Просмотров: 14845 | Добавил: | Теги: budinfo.com.ua | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА БУДІВНИЦТВО, РЕКОНСТРУКЦІЮ В КИЄВІ І ОБЛАСТІ - 6 Жовтня 2010, обговорення та відгуки:

2010-10-15 Спам
1. Тамара
Описанный порядок касается строительства жилых домов. А если я на своем земель ном участке хочу построить гараж, сарай и т.д (хозпостройки), какие документы необходимо оформить?