› 
 › 
Джерела і фактори ризику

15:56

Джерела і фактори ризику

У сучасних науках про безпеку для якісної або кількісної оцінки збитків вживають термін шкода. Кожний окремий елемент шкоди має своє кількісне вираження: кількість загиблих, кількість поранених чи хворих, площа ураженої території, вартість пошкоджених транспортних засобів тощо. Універсальними характеристиками шкоди є: 1) оцінка збитків у грошовому еквіваленті; 2) частота (ймовірність) прояву небезпеки. Ймовірність прояву небезпеки протягом певного інтервалу часу і при визначених обставинах називається ризиком. Ризик смертельної небезпеки є величиною, яка розраховується за формулою
R=n/N,
де n — кількість подій із смертельними наслідками; N — максимально можлива кількість цих подій (кількості подій n і N обов'язково визначаються за однаковий інтервал часу, найчастіше — за один рік).

Формування поняття ризику має давню історію. Ще на ранніх етапах розвитку людського суспільства, коли люди теоретично не усвідомлювали імовірнісного характеру природних і суспільних явищ, не розуміли їх як прояв невизначеності та випадковості, вони стихійно шукали засоби і форми захисту від можливих небезпек. Деякі з цих способів добре відомі – зведення фортець для захисту від імовірних нападів ворога, створення спеціальних ("недоторканих") запасів харчів на випадок неврожаю чи осади міста тощо. У подібних ситуаціях зароджувалися передумови для оцінки явищ, настання яких могло викликати небажані збитки і втрати, через поняття ризику.

Нині термін „ризик” широко застосовується у більшості сфер людської діяльності: економіці, фінансовій діяльності, менеджменті, правовій сфері (наприклад при страхуванні), в техніці та технологіях (ризик аварії, поломки), медицині (ризик захворювань), соціальній сфері (групи осіб підвищеного ризику). Ризик можливий також і в сфері нерухомості, але Купить квартиру в Крыму Ви можете бути впевнені у безпечгості свого аибору.

У широкому розумінні слова ризик – це усвідомлена й піддана оцінці можливість постраждати від будь-якої небезпеки. Скажімо, коли йдеться про здоров’я, під ризиком розуміють ймовірність завдання шкоди здоров’ю окремої особи або ж групи людей внаслідок прояву певної небезпеки. Термін „ризик”, як правило, потребує доповнення (чого?): ризик смертельної небезпеки, ризик травматизму, ризик аварії тощо.

Аби уберегти людину від небезпек, зберегти її життя і здоров’я, треба вміти виявляти джерела і фактори ризику, а також розуміти, які умови сприяють прояву небезпек. Основні джерела ризику смертельної небезпеки, ризику втратити найдорожче для людини — життя — можна класифікувати

Крім терміну ризик важливим і широковживаним у науках про безпеку є похідне від нього словосполучення — фактор ризику. Фактор ризику — це сукупність чинників, котрі підвищують імовірність завдання шкоди здоров’ю, тобто це ті причини, які призводять (або можуть призвести) до захворювання людини, до втрати нею працездатності (назавжди або на певний час). Фактори ризику властиві виробничому, природному, соціальному середовищам, вони або є наслідком певного способу життя людини, або ж притаманні людині в силу її психологічних особливостей. Іноді фактори ризику є генетично спадковими. тобто передаються із покоління у покоління.

Виробниче середовище, наприклад, є джерелом низки шкідливих факторів: хімічних речовин, електромагнітного випромінювання, радіації, шуму, вібрації тощо, а спосіб життя людини містить такі значимі фактори ризику як куріння, вживання наркотиків, алкоголю, незбалансоване харчування, ігнорування вимог гігієни, нехтування правилами дорожнього руху при переході вулиці тощо. Факторами ризику, що властиві природному середовищу, є несприятливі погодні та кліматичні умови, наявність збудників інфекційних захворювань тощо.

Просмотров: 3765 | Добавил: | Теги: ризик, купить квартиру, фактори ризику | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Джерела і фактори ризику - 7 Січня 2012, обговорення та відгуки: