Національний університет “Львівська політехніка”

Національний університет “Львівська політехніка” створений на базі Державного університету “Львівська політехніка”
у 2000 р. Історія закладу починається у 1844 р. із заснування технічної академії, яка в 1877 р. перетворилась у Вищу політехнічну школу, в 1921 році – у Львівську політехніку, в 1939 р.
– у Львівський політехнічний інститут, а в 1993 в Державний університет “Львівська політехніка”.
Національний університет “Львівська політехніка” – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, найстаріший технічний навчальний заклад України та один із найстаріших в Європі, потужний науково-освітній та культурний центр, випускники якого працюють в усіх галузях економіки нашої держави та в багатьох країнах світу.
На основі багаторічної теоретичної і експериментальної діяльності в університеті склалися відомі в Україні та за її межами наукові школи в галузях приладобудування і електротехніки, механіки і математики, геодезії, будівництва і архітектури, хімії, та хімічної технології, напівпровідникової електроніки, електромеханіки тощо. Ці наукові школи працюють у пріоритетних напрямах державних та національних науковотехнічних програм.
Навчальний процес забезпечує професорсько-викладацький склад чисельністю понад 1600 осіб, серед них 189 докторів наук, професорів та 1060 кандидатів наук, доцентів.
В університеті навчаються близько 23 тис. студентів та курсантів. Підготовка фахівців проводиться за 41 бакалаврським напрямом та 99 спеціальностями, з них 80 – магістерського рівня.
В університеті 17 спеціалізованих вчених рад для захисту докторських та кандидатських дисертацій із 46 спеціальностей.
До структури університету входять: технічний коледж, науково-дослідна частина (понад 50 науково-дослідних лабораторій, науково-дослідних та конструкторських бюро, 57 бюджетних науково-дослідних груп), Науково-технічна бібліотека,
видавництво, проектно-конструкторське об’єднання “Політехніка”, бізнес-інкубатор, технопарк, народний дім “Просвіта”.
Львівська політехніка – це також 32 навчально-лабораторних корпуси, дві гімназії, 8 навчально-консультативних центрів у 5 областях України, геодезичний полігон, астрономо-геодезична лабораторія.
До складу університету входить 17 інститутів, з них 12 – навчально-наукові (в т. ч. 90 кафедр):
інститут архітектури;
інститут будівництва та інженерії довкілля; інститут геодезії;
інститут гуманітарних та соціальних наук; інститут економіки та менеджменту;
інститут енергетики та систем керування;
інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології;
інститут комп’ютерних наук та інформаційних технологій;
інститут прикладної математики та фундаментальних наук;
інститут хімії та хімічних технологій;
інститут інженерної механіки та транспорту;
інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки.
Крім названих, до складу НУ “Львівська політехніка” входять інститути: дистанційного навчання; післядипломної освіти; інститут освіти, культури та зв’язків з діаспорою; військовий інститут; науково-дослідний інститут “ЕЛВІТ”.
Національний університет “Львівська політехніка” є відомим навчальним закладом як в Україні, так і далеко за її межами. Тут навчаються студенти із 17 країн світу.
Категория: Із будівництва | Добавил: pedchenko (2010-11-22)
Просмотров: 3257 | Теги: Бесплатно, интернет, скачать, Онлайн, настольная, логическая, шашки, игра, Игры, checkers | Рейтинг: 4.0/1

Коментарі до Національний університет “Львівська політехніка”, обговорення та відгуки: