Основи проектування / Навантаження та впливи. Розрахункові ситуації

Основи проектування / Навантаження та впливи. Розрахункові ситуації

5.2.1 Характеристичні значення навантажень та впливів, коефіцієнтів сполучень, коефіцієнтів безпеки за навантаженнями, коефіцієнтів надійності за відповідальністю сталезалізобетонних конструкцій, а також поділ навантажень на постійні та тимчасові (тривалі та короткочасні) приймають згідно з ДБН В. 1.2-5. Характеристичні значення навантажень можуть бути призначені замовником або проектувальником за узгодженням із замовником. У цьому випадку величини характеристичних навантажень не повинні бути меншими від значень, встановлених ДБН В.1.2-2:2006.

5.2.2 Розраховуючи сталезалізобетонні конструкції, слід розглядати розрахункові ситуації, які характеризуються розрахунковою схемою конструкції, сполученнями розрахункових значень впливів, умовами навколишнього середовища, стадій роботи конструкцій тощо.
При розрахунку конструкцій необхідно розглядати такі розрахункові ситуації:
- стала (постійна), яка має тривалість того ж порядку, що і строк служби будівельного об'єкта;
- перехідна (тимчасова), яка має невелику у порівнянні зі строком служби будівельного об'єкта тривалість;
- особлива (аварійна), яка має невелику ймовірність появи та невелику тривалість, але є важливою з точки зору досягнення граничних станів, що можуть виникнути у цьому разі.

5.2.3 Крім розрахунку сталезалізобетонних конструкцій у сталих (постійних) ситуаціях, які зазначені для призначеного об'єкта, може існувати необхідність перевірки перехідних (тимчасових) ситуацій, які виникають, наприклад:
- під час розпалублення і монтажу конструкцій;
- у момент передачі зусиль обтиску у попередньо напружених конструкціях;
- під час монтажу до набуття проектної міцності монолітним бетоном;
- під час виконання капітального ремонту, реконструкції та демонтажу.

5.2.4 Надійність сталезалізобетонних конструкцій в аварійних розрахункових ситуаціях має забезпечуватися виконанням конструктивних та інших вимог, викладених у відповідних розділах. В окремих випадках для таких ситуацій слід виконувати перевірку за першою групою граничних станів із використанням характеристичних значень міцнісних і деформативних характеристик матеріалів.
Аварійні розрахункові ситуації можуть виникати у зв'язку із землетрусом, вибухом, аваріями обладнання, пожежами та в інших випадках, а також безпосередньо після відмови будь-якого елемента конструкції. Розрахунки виконуються на основі характеристичних значень міцнісних та деформативних характеристик матеріалів конструкцій. При цьому переміщення та ширина розкриття тріщин не обмежується.

/ Загальні вимоги до розрахунків

А також шукай більше в ДБН В.2.6-160:2010 Сталезалізобетонні конструкції
Категория: Із будівництва | Добавил: pedchenko (2011-10-20)
Просмотров: 1423 | Рейтинг: 0.0/0

Коментарі до Основи проектування / Навантаження та впливи. Розрахункові ситуації, обговорення та відгуки: