Підвищення міцності залізобетонних балок полімерною композицією

Важливим напрямом при реконструкції та відновленні існуючих будівель і споруд є їх підсилення полімерними матеріалами.

Необхідність підсилення будівельних конструкцій будівель і споруд може бути зумовлено їх експлуатаційним зносом (спрацюванням) у результаті тривалої експлуатації, втратою міцності при різних видах навантажень, перевантаженням при неправильній експлуатації, механічними пошкодженнями й дефектами, модернізацією технологічного устаткування та природними стихійними явищами. Поєднання різних причин пошкодження потребують прийняття рішень з підсилення. Метою підсилення є збільшення несучої здатності, забезпечення надійності й довговічності при подальшій експлуатації підсилених конструкцій будівель і споруд.

На сьогодні накопичено значний досвід підсилення залізобетонних конструкцій. Наразі розроблено та перевірено на практиці значну кількість різноманітних способів підсилення, які класифікують і систематизують за певними спільними ознаками, що наведено в роботі [1].

Проблемі підсилення залізобетонних конструкцій багато уваги приділяли такі вчені, як: А.Я. Барашиков, С.В. Бондаренко, З.Я. Бліхарський, О.І. Валовой, О.Б. Голишев, Ю.І. Лозовий, М.М. Онуфрієв, Б.С. Попович, П.О. Сунак, Е.Р. Хіло, О.Л. Шагін та багато інших.
Застосування полімерних матеріалів, розчинів і клеїв при підсиленні розглянуто в роботах Б.А. Боярчука, Р.О. Веселовського, М.С. Золотова, В.Г. Кваши, В.В. Козлова, М.Д. Климпуша, І.В. Мельника, В.Г. Мікульського, Ю.М. Смолянінова, Л.М. Шутенка та інших.
Полімерні матеріали, розчини, композиції, клеї все частіше використовуються в будівництві нових і підсиленні існуючих будівель та споруд. Нині відомо декілька способів застосування цих матеріалів, бетони з полімерними домішками [2], полімербетони та полімеррозчини [3, 4], бетони, армовані полімерними волокнами [5], бетони у поєднанні з композитним (вуглецевим) матеріалом [6, 7], бетонополімери, або бетони, просочені різними речовинами [8 – 10].

Прості й надійні методи підсилення на основі полімерних матеріалів складають альтернативу підсиленню традиційним методам (розчин, бетон, арматура тощо).

Широке застосування полімерних матеріалів як засобів і методів підсилення стримується кількома факторами, а саме: невеликим досвідом використання, недостатньою кількістю наукових досліджень, відсутністю розрахунково-нормативної бази, адаптованої до чинних нормативних документів.

На сьогодні не існує відповідного узагальнення міцності, деформативності та тріщиностійкості підсилених конструкцій, полімерними матеріалами. Практично не впроваджено методику розрахунку підсилених конструкцій згідно із чинними нормативними документами.

1. Хило, Е.Р. Усиление строительных конструкций / Е.Р. Хило, Б.С. Попович. – Львов: Вища шк.: Издательство при Львовском университете, 1985. – 156 с.
2. Соломатов, В.И. Бетоны на ВНВ, модифицированные ацетоноформальдегидной смолой / В.И. Соломатов, В.И. Наназашвили // Бетон и железобетон. – 1990. – № 10. - 1990. – С. 17 – 19.
3. Боярчук, Б.А. Міцність, тріщиностійкість та деформації залізобетонних конструкцій при різних способах підсилення розтягнутої зони: дис. канд. техн. наук. – Луцьк, 2003. – 156 с.
4. Смолянинов, М.Ю. Повышение прочности и трещиностойкости железобетонных элементов, усиленных акриловым полимерраствором, при действии кратковременных статических и многократно повторных нагружений : дис. канд. техн. наук. – Харьков, 2007. – 216 с.
5. Шладиц, Ф. Несущая способность железобетонных плит с текстильбетонным армированием / Ф. Шладиц, Э. Лоренц, М. Курбах // Бетон и железобетон. – 2012. – № 4. – С. 25 – 30.
6. Климпуш, М.Д. Міцність, витривалість та деформативність залізобетонних згинальних елементів, підсилених наклеєними композитними стрічками: дис. канд. техн. наук. – Львів, 2010. – 262 с.
7. Борисюк, О.П. Міцність, жорсткість та тріщиностійкість нормальних перерізів залізобетонних балок, підсилених композитними матеріалами / О.П. Борисюк, О.П. Конончук // Збірник наукових праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2012. – Випуск 2 (32), Т.2. – С. 3 – 10.
8. Веселовский, Р.А. Восстановление эксплуатационных свойств строительных конструкций с применением новых полимерных материалов/ Р.А. Веселовский, Е.Н. Шаля // Новини науки Придніпров'я. Сер.: Інженерні дисципліни, 2004. – №4.– С. 12 – 13.
9. Бабич, Є.М. Особливості роботи залізобетонних балок, підсилених полімерною композицією «Силор» / Є.М. Бабич, В.С. Довбенко // Будівельні конструкції: міжвід. наук.-техн. зб. наук. праць. – Київ: ДП НДІБК, 2011. – Вип. 74, кн. 2. – С. 19 – 27.
10. Довбенко, В.С. Дослідження роботи залізобетонних балок, підсилених полімерною композицією при дії малоциклових навантажень / В.С. Довбенко // Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди: зб. наук. праць. – Рівне: Вид-во НУВГП, 2011. – Вип. 22. – С. 787 – 794.

Rise of strength of reinforced concrete beams with polymer composition
The results of experimental researches of reinforced concrete beams have been given in the article, which strengthened with polymer compound under the influence of one-time and few-cyclic loads.

АвторЄ.М. Бабич, д.т.н., професор

В.С. Довбенко, асистент
ВиданняЗбірник наукових праць, серія: Галузеве машинобудування, будівництво
ДжерелоПідвищення міцності залізобетонних балок полімерною композицією. / Є.М. Бабич // Зб. наук. праць (галузеве машинобудування, будівництво). – Полтава: ПолтНТУ, 2013. – Вип. 4 (39). Том 1
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2013-12-21)
Просмотров: 1274 | Теги: деформативність, підсилення, залізобетонні балки, міцність, полімерна композиція | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Підвищення міцності залізобетонних балок полімерною композицією, обговорення та відгуки: