Експерт будівельний з містобудівної документації

ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ З МІСТОБУДІВНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ


Завдання та обов’язки.
Здійснює проведення експертизи всіх видів містобудівної документації (планування на регіональному рівні, генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій, детальні плани територій тощо) відповідно до вимог чинного законодавства, будівельних норм та стандартів. Він проводить аналіз експертної інформації. Використовує різні форми та методи експертного аналізу і оцінки відповідних факторів.

Виконує комплексну перевірку окремих розділів або частин містобудівної документації, що стосуються забезпечення виконання законодавчих актів, нормативів, стандартів, відповідності проекту вихідним даним на проектування. Перевіряє склад містобудівної документації та надає аналітичну оцінку якості прийнятих проектних рішень на підставі обґрунтованих професійних методів. Перевіряє внесення виправлень та коригувань до проектної документації відповідно до наданих експертних зауважень. Падає за результатами проведеної роботи, експертні висновки, звіти та іншу супровідну документацію встановленого зразка. Дотримується термінів проведення експертизи та своєчасно готує висновки, відповідно норм та вимог чинного законодавства в будівництві. Вносить відповідні пропозиції щодо вдосконалення форм та методів проведення експертизи. Забезпечує конфіденційність інформації, що міститься в документації, а також в експертному висновку.

Повинен знати:
законодавство України з організації та здійснення містобудівної діяльності;
постанови, розпорядження, накази органів виконавчої влади, методичні, нормативні та інші документи щодо виконання містобудівної документації;
будівельні норми, правила та стандарти;
правила, послідовність, технічні умови виконання робіт з проектування містобудівної документації, порядок її узгодження та порядок громадських обговорень;
правила оформлення, передачі та зберігання містобудівної документації;
сучасні тенденції, наукові методи та способи перегляду нормативної документації;
автоматизовані системи та комплекси для містобудівного проектування;
сучасний вітчизняний і зарубіжний досвід виконання містобудівної та суміжної документації (топографічні основи, схеми землеустрою, географічні карти, кадастрові плани тощо);
методики економічного обґрунтування проектних рішень;
методи моделювання розвитку територій і населених пунктів;
інженерно-геологічні, санітарні, екологічні вимоги щодо формування містобудівних умов і обмежень;
принципи організації інженерних і транспортних мереж, мереж соціально-побутового, медичного обслуговування, планувальних заходів щодо забезпечення цивільного захисту територій;
вимоги щодо охорони пам’яток архітектури, історичного середовища, археологічних ареалів та інших видів культурної спадщини.

Експерт будівельний з кошторисної документації
Хто такий ЕКСПЕРТ БУДІВЕЛЬНИЙ?

Більшість термінів та визначень знайдете в Абетці будівельника
Категория: Із будівництва | Добавил: admin (2013-05-19)
Просмотров: 1163 | Теги: експерт, документація | Рейтинг: 5.0/1

Коментарі до Експерт будівельний з містобудівної документації, обговорення та відгуки: